Hoppa till innehållet

TITAN UTTO PRO 102

Produktbeskrivning

Premium Performance multifunktionell olja med ultrahög prestanda för drev, axlar och hydraulsystem med förbättrat skydd mot slitage samt användning inom ett brett temperaturområde. Speciellt utvecklad och godkänd för VOLVO-axlar med inbyggda våta bromsar i entreprenadmaskiner.

TITAN UTTO PRO 102 är en Premium Performance multifunktionell olja, speciellt utvecklad för att möta den senaste VCE-specifikationen WB 102. Speciellt utvalda tillsatser och högkvalitativa basoljor ger produkten både ett förbättrat skydd mot slitage och utmärkta viskositets/temperaturegenskaper. TITAN UTTO PRO 102 är mycket termiskt stabil och erbjuder en extrem oxidationsstabilitet och tillförlitlig prestanda vid mycket låga temperaturer. Tack vare sin breda prestandaprofil kan TITAN UTTO PRO 102 användas till en mängd olika tillverkare och applikationer.

Användningsområden

TITAN UTTO PRO 102 har utvecklats speciellt för att ge ett bra skydd mot slitage samt för låg viskositet vid låga temperaturer i enlighet med kraven i den senaste VCE specifikationen WB 102. TITAN UTTO PRO 102 passar perfekt för axlar, drev och slutväxlar, med eller utan våta bromsar och differentialspärrar. Tack vare den unika additivsammansättningen erbjuder TITAN UTTO PRO 102 förutom förbättrad slitagekontroll även utmärkt prestanda för våta bromsar samtidigt som den minimerar bromsljud. TITAN UTTO PRO 102 är blandbar och kompatibel med konventionella växeloljor, motoroljor och UTTO. Blandning med andra växeloljor, motoroljor och UTTO bör dock undvikas för att produktens fördelar ska kunna utnyttjas fullt ut. Ett komplett oljebyte rekommenderas vid byte till TITAN UTTO PRO 102. För information om produktsäkerhet och omhändertagande, se det senaste säkerhetsdatabladet.

Egenskaper och fördelar

 • Officiellt godkänd enligt VOLVO WB 102
 • Enastående slitageskydd för axlar, växellådor och hydraulsystem
 • Hög termisk och oxidativ stabilitet
 • Utmärkt prestanda i våta bromssystem
 • Minskar och eliminerar bromsljud
 • Bästa växlingskomfort

Branscher

-

Specifikationer

 • API GL-4
 • SAE J306: 75W-75

Godkännanden

 • VOLVO WB 102

FUCHS rekommenderar

 • ALLISON C-4
 • CASE MS 1207/1209/1210
 • CATERPILLAR TO-2
 • FORD M2C86-C
 • FORD ESN-M2C134-D
 • JCB 4000/0500 - JCB 4000/2200
 • JOHN DEERE JDM J20C
 • JOHN DEERE JDM J20D
 • KOMATSU AXO 80 (KES 07.866)
 • KUBOTA UDT FLUID
 • MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1135
 • VOLVO WB 101
 • ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00