Hoppa till innehållet

PLANTO MOT SAE 10W-40

Lågaskig motorolja för moderna dieselmotorer. Biologiskt nedbrytbar och rekommenderas särskilt för användning med alternativa dieselbränslen.

Description

PLANTO MOT SAE 10W-40 is a diesel engine oil for commercial vehicle and passenger car diesel engines without and with exhaust aftertreatment systems such as DPF, SCR or EGR.

Application

PLANTO MOT SAE 10W-40 is suitable for use in diesel engines fuelled with EN 590 (biodiesel content: maximum 7% (V / V)) and / or alternative diesel fuels such as biodiesel according to EN 14214. PLANTO MOT SAE 10W-40 is suitable for diesel engines operating in water protection areas.

PLANTO MOT SAE 10W-40 is miscible and compatible with conventional branded engine oils. However, intermixtures with other engine oils should be avoided in order to fully utilize the product’s benefits. Respectively a complete oil change is recommended when converting to PLANTO MOT SAE 10W-40. For information on product safety and proper disposal please refer to the latest Material Safety Data Sheet.

Advantages/Benefits

 • Bio engine oil according to EN 16807:2016
 • Specially developed for the operation of motors in environment protection and water protection areas
 • Biodegradability according to OECD 301 B >60 % within 28 days
 • Proportion of renewable raw materials according to ASTM D6866 > 25 %
 • Water hazard class (WGK) 1
 • Not acutely toxic according to CLP – VO (EG) 1272/2008
 • Outstanding Elastomer compatibility CEC L-112 and ASTM D7216
 • Excellent compatibility with the use of biodiesel or biodiesel containing diesel fuels
 • Outstanding oxidation stability
 • Potential of extended drain intervals
 • High detergency performance for excellent engine cleanliness

Branscher

 • Jordbruk, skogsbruk
 • Fordon
 • Konstruktion
 • Kund, eftermarknad
 • Andra industrier
 • Kraftproduktion
 • Transport

Specifikationer

-

Godkännanden

DEUTZ DQC IV-18 LA

FUCHS rekommenderar

ACEA E9/E7/E6
API CK-4
CAT ECF-3
CUMMINS CES 20086
DETROIT DIESEL 93K222
MACK EOS-4.5
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MB 228.51
MTU TYPE 3.1
RENAULT RLD-3/RLD-4
VOLVO VDS-4.5

Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00