Hoppa till innehållet

SOK AQUA Z PLUS

Miljöanpassad bruksfärdig formemulsion

Beskrivning
SOK AQUA Z PLUS är en bruksfärdig miljöanpassad formemulsion baserad på förnyelsebara råvaror. SOK AQUA Z PLUS används främst vid tillverkning av prefabricerade byggnadselement och är lämplig för applicering på vertikala formar. SOK AQUA S PLUS har låg viskositet, är enkel att applicera, förhindrar effektivt porbildning, attackerar inte EPS / frigolit och försämrar inte vidhäftningen av spackel, lim och målningsarbeten.

Applikation
SOK AQUA Z PLUS är lämplig för stålbelagda, plastbelagda och hyvlade träformar. SOK AQUA Z PLUS appliceras tunt och jämnt på ren och torr form. Alla vanligen förekommande appliceringsmetoder kan användas men ett tunt och jämnt lager erhålles bäst med sprayapplicering med lågtrycksspruta. Undvik droppbildning och överdosering. 1 liter SOK AQUA Z PLUS räcker till 60 – 130 m2 beroende på typ av form. SOK AQUA Z PLUS ska inte användas på zink eller galvaniserade ytor.

Egenskaper och fördelar

 • Enkel att applicera
 • Förhindrar porbildning
 • Över 80% av den förnyelsebara råvaran är lätt biologisk nedbrytbar enligt OECD 301B
 • Lämplig för använding på både vertikala och horisontella ytor
 • Innehåller effektivt rostskydd för säker använding på stålformar
 • Påverkar inte vidhäftingen för efterkommande spacklings- och målningsarbeten.

FUCHS Rekommenderar

 • Skydda produkten mot frost och direkt soljus
 • Förslut behållaren efter använding
 • Förvara absorbenter fuktade med SOK AQUA Z PLUS i en sluten behållare

Branscher

 • Konstruktion
 • Cement, kalk, gips
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00