Hoppa till innehållet

BETONEX ECO

Miljöanpassad bruksfärdig betongsläppmedel

Beskrivning
BETONEX ECO är ett släpp- och skyddsmedel baserat på vegetabiliska och esteroljor för entreprenadmaskiner och utrustning. Produkten används även som betongsläppmedel. BETONEX ECO förhindrar att murbruk och betong fastnar på entreprenadmaskiner, blandarbilar, betongpumpar, blandare, silos, stål- och storformar samt metalldelar av alla slag.

Applikation
Rengör maskiner och utrustning med vatten. Applicera sedan BETONEX ECO med lämplig sprayutrustning (med exempelvis Unijet munstycke TPU 800067-SS) på de delar som ska behandlas. Spraytryck bör hållas över 5 bar. Detta gör att det bildas en tunn skyddsfilm. Som skyddande bör det appliceras för den första och efter varje efterföljande operation. Förbrukningen är cirka 15- 35 m2 per liter. BETONEX ECO ska inte spädas och lägsta temperatur för användning och förvaring är 0oC.

Egenskaper och fördelar

  • Fri från mineralolja och lösningsmedel
  • Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301C
  • Bra vidhäftning
  • Märkningsfri enligt CLP-förordningen

FUCHS Rekommendation

  • Förslut behållaren efter användning
  • Förvara absorbenter fuktade med BETONEX ECO i en sluten behållare
  • Produkten ska användas inom 2 år
  • Produkten ska inte användas på zink eller galvaniserade ytor

Branscher

  • Konstruktion
  • Cement, kalk, gips
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00