Hoppa till innehållet


Smörjmedel för vindkraftverk

Grön el kräver gröna smörjmedel

Det talas ofta om ”miljövänlig vindkraft” eftersom vindenergi inte smutsar ner vår miljö med farliga utsläpp. Det man inte talar om lika ofta är vilken typ av produkter som krävs för att underhålla driften av vindkraft. Synd tycker vi, eftersom det kan visa sig att elproduktionen från vindkraftsparken inte blir så miljövänlig trots allt i slutändan.

För exempelvis vid händelse av läckage från ett hydraulsystem så förorenas marken om man inte har en biologiskt nedbrytbar olja i systemet. Hydrauloljor baserade på mineraloljor bryts inte ned i naturen och kan därmed ge skador i mark och vattendrag.

Fördelar med miljöanpassade smörjmedel till vindkraftverk

  • Syntetiska smörjmedel ger lägre friktion och lättare uppstart vid låg temperatur. De ger även oljan längre livslängd vid hög temperatur. Totalt sett innebär det mindre slitage på komponenter och lägre underhållskostnader.
  • Väl beprövad växellådsolja med lång livslängd ger längre bytesintervall och mindre miljöpåverkan.
  • Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor med brett temperaturområde ger säker drift. Vid eventuellt läckage av olja till omgivningen så bryts den ner och förorenar inte vattentäkter och jord. Denna typ av oljor har använts under lång tid inom skogsbruksnäringen.
  • Bultar till fundamenten kan skyddas med smörjmedel baserade på förnyelsebar råvara.

Dessutom ger val av miljöanpassade smörjprodukter vid nytt uppförande av vindkraftverk fördelar i miljökonsekvensbeskrivningen. Man kan där utveckla det positiva med att i första hand välja miljöanpassade smörjmedel.


Jag hjälper er gärna med detta – kontakta mig!

Kristian Fex

Regional Sales Industry
070-673 15 41
kristian.fex@fuchs.com 

Product range

Special lubricants for Wind Power Plants (på engelska).

Alert Wind Power Gear Test

Ett färdigt analyspaket för Wind Power Gear.

Multi Dope Yellow & SpectraWay Spray

Smörjfett med utomordentligt bra vidhäftning.

Gröna smörjmedel till vindkraft

Grön el kräver gröna smörjmedel.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00