Hoppa till innehållet

RENOLIN MPG 5 MIX 30

Produktbeskrivning
RENOLIN MPG 5 MIX 30 är en färdigblandad monopropylenglykol med en koncentration av 30%. Produkten är färdigblandad och optimerad för att ge lång livslängd med ett extremt bra rostskydd.

För att förbättra livslängden och rostskyddet ytterligare är produkten uppspädd med avjonat vatten.

Användningsområden
RENOLIN MPG 5 MIX 30 är speciellt framtaget för kylning av spindlar till CNC-maskiner.

Produkten rekommenderas till alla cirkulerande system som transporterar värme för upphettning eller kylning men även som ett frysskydd. Den låga toxiciteten gör produkten speciellt lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Använd inte galvaniserade behållare för lagring av produkten eftersom riskerar att korrodera.

Egenskaper och fördelar

  • Utmärkt rostskydd
  • Extremt bra kylegenskaper
  • Lång livslängd
  • Fri från silikater, nitriter och fosfater
  • Låg giftighet

Hantering och förvaring
Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnad olja till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan.

Branscher

-
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00