Hoppa till innehållet

RENOLIN MPG R 5 MIX 30

ACT

Färdigblandad industriglykol med återvunnen monopropylenglykol

Beskrivning

RENOLIN MPG R 5 MIX 30 är en färdigblandad industriglykol med utmärkt rostskydd och en koncentration av 30% återvunnen monopropylenglykol (MPG). 
Den återvunna MPG’n bidrar med samma tekniska egenskaper som ny MPG men med lägre Global Warming Potential (GWP).
Produkten levereras i brukslösning och är optimerad för att ge lång livslängd med ett extremt bra 
rostskydd.
För att förbättra livslängden och rostskyddet ytterligare används avjonat vatten i produkten.

Applikation

RENOLIN MPG R 5 MIX 30 är speciellt framtaget för kylning av spindlar till CNC-maskiner.
Produkten rekommenderas till alla cirkulerande system som transporterar värme för upphettning 
eller kylning men även som ett frysskydd.
 

Egenskaper och fördelar

  • GWP för återvunnen MPG är 30-50% CO2e jämfört med ny MPG
  • Blåfärgad för enkel nivådetektering i siktglas
  • Fri från silikater, nitrit och fosfater
  • Lång livslängd
  • Utmärkta kylegenskaper
  • Låg giftighet

 

Branscher

  • Maskiner, utrustning
  • Metallbearbetning

Specifikationer

-

Godkännanden

-

FUCHS rekommenderar

-
Observera

Informationen på den här webbplatsen bygger på den erfarenhet och det kunnande som FUCHS-koncernen äger i fråga om utveckling och tillverkning av smörjmedel och förmedlar det senaste i produktväg inom området. Prestandan hos våra produkter påverkas av en rad faktorer, särskilt användningsområde, hur produkten används, miljön där produkten ska användas, hur komponenterna har förbehandlats, eventuella föroreningar osv. Vi kan därför inte göra några generella uttalanden om våra produkters funktionalitet. Våra produkter får inte användas i flyg- eller rymdfarkoster eller i några delar som ingår i sådana farkoster. Detta gäller dock inte om produkterna kan avlägsnas igen innan komponenterna monteras i ett flygplan eller i en rymdfarkost. Informationen som ges här innehåller allmänna riktlinjer som inte är bindande från vår sida. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produktens egenskaper eller dess lämplighet för ett visst användningsområde. Innan du använder produkterna rekommenderar vi därför att du kontaktar en tekniker vid FUCHS för att få råd om hur produkten ska användas vid rådande förhållanden för att fungera optimalt. Ansvaret för att testa produkternas lämplighet för ändamålet och använda dem på ett korrekt sätt ligger på användaren. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan förvarning göra förändringar i produktsortimentet, produkterna och tillverkningsprocesserna, liksom i innehållet på denna webbplats, förutsatt att inget särskilt kundavtal finns som stipulerar något annat.

Kontakta oss
Namn
Kundservice
Telefon
0775-59 59 59
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00