Hoppa till innehållet


Servicevätskor

Servicevätskor för fordon

Med våra servicevätskor som komplement erbjuder vi ett heltäckande utbud för bilindustrin, med rätt bromsvätska, kylarvätska och bränsletillsatser för alla typer av fordon.

Produktsök


Kylarvätska

På grund av de höga temperaturerna och den stora volymen vatten i motorns kylsystem är risken för korrosion stor utan rätt kylarvätska. Djupa rostfläckar kan uppstå i metallen och leda till att vattenpumpen eller hela kylsystemet slutar fungera, något som i slutänden kan resultera i en väldigt kostsam skada på motorn.

Den viktigaste funktionen för ett frostskyddsmedel är att ta upp och fördela värme så att motorn kan arbeta vid en så jämn och stabil temperatur som möjligt. Frostskyddet åstadkommer detta dels genom att sänka fryspunkten för vatten till under noll grader, dels genom att förhindra att motorn överhettas. En annan viktig funktion är att skydda motorn mot korrosion och kavitation. Den tredje, men lika viktiga, funktionen är att skydda alla de olika materialen i motorn.

Visste du att det är viktigt att hålla koll på vilken glykol motorn ska ha?


Bromsvätska

Bromsvätskor är speciella hydraulvätskor som används för att överföra pedalkraften till hjulbromscylindern vid inbromsning. Det ställs stora krav på bromsvätskor:

  • En hög kokpunkt gör vätskan säker även under extrema förhållanden, t.ex. vid mycket höga temperaturer.
  • En så liten sänkning som möjligt av kokpunkten vid upptag av vatten (hög våt kokpunkt).
  • Optimalt korrosionsskydd av bromssystemet.
  • Hög grad av kompatibilitet med alla material i bromssystemet, bland annat plaster, gummimaterial och metaller.

Tips! Kontrollera bromsvätskan vartannat år och byt den vid behov.


AdBlue

AdBlue är speciellt utvecklad för dieselfordon utrustade med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). Produkten fylls på i en separat tank på fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet. AdBlue, i kombination med SCR (Selective Catalytic Reduction), reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar.


Spolarvätska

Produkten avlägsnar effektivt smuts utan att ge strimmor. Våra spolarvätskor är speciellt utvecklade för nordiska förhållanden. Finns både färdigblandad och som koncentrat. Koncentratet spädes med vatten direkt i spolarvätskans behållare till önskad fryspunkt.

Dosering WINDSHIELD LIQUID CONC.

Sommar 1 del koncentrat + 6 delar vatten
Vinter-10°C1 del koncentrat + 4 delar vatten
 -18°C1 del koncentrat + 2 delar vatten
 -29°C1 del koncentrat + 1 del vatten

Alkylatbensin

Alkylatbensin innehåller mycket låga halter aromatiska kolväten. Därför har den mycket mindre inverkan på människors hälsa och miljön än vanlig bensin, något som är särskilt viktigt i små tvåtaktsmotorer, eftersom dessa ofta är tekniskt enkla och har ineffektiv förbränning som leder till att en stor del av bränslet släpps ut oförbränt. Det har i sin tur en negativ inverkan både på miljön och på dig som användare. Alkylatbensin ger en renare förbränning, vilket ökar livslängden på motorn och ger en större driftsäkerhet.

”Färg­blind” gly­kol­han­te­ring blir säk­ra­re och smi­di­ga­re

Välj och blanda rätt - och lita inte på färgerna. Det är tipsen i koncentrat gällande glykol - produkten som frost- och rostskyddar kylsystemet, men också ger nödvändig smörjning. Läs mer om hur du gör glykolhanteringen smidigare och säkrare – året runt!

Läs vår blogg

HITTA RÄTT SERVICEVÄTSKA TILL DIN BIL

I vårt produktsök finns en översikt över vårt breda utbud av servicevätskor för bilar, lastbilar och nyttofordon.

Med oljeguiden kan du lätt hitta rätt vätska till din bil. Sök på bilens registreringsnummer eller steg för steg via märke och modell. 

Söker du fler smörjmedel? Med vår produktassistent hittar du enkelt rätt smörjmedel till bilen.

Max execution time: 240