Hoppa till innehållet


Skärvätska - Skärolja

Rätt skärvätska, lika viktigt som rätt verktyg

Att välja rätt skärvätskeprodukt vid metallbearbetning är ett bra exempel på hur små detaljer kan få stora effekter.

Med rätt skärvätska kan du minska antalet oplanerade driftstopp och få ökad livslängd på både verktyg och skärvätska. Det gör att du kan öka den tekniska nyttjandegraden, vilket minskar kostnaden per producerad detalj. Med rätt skärvätska, rätt tillsyn och rätt hantering kan du hålla produktionen på en jämn och hög nivå – både kvalitets- och effektivitetsmässigt. I vissa fall kan du till och med reducera ett eller flera steg i tillverkningsprocessen och på så vis spara både tid och pengar.

Det lönar sig med andra ord att ha kontroll på hur skärvätskor fungerar och hanteras. Vi har skärvätskor som passar alla typer av behov och hjälper dig att hitta optimala produkter för just din verksamhet, du är varmt välkommen att kontakta oss.

Här har vi samlat en del av vår kunskap om skärvätskor: från deras sammansättning och vilka roller de olika additiven har till hur de kan förbättra ditt bokslut.

Handbok

Skärvätskehandboken

Samlad kunskap om skärvätskor för metallbearbetning.

Produktprogram

Industrismörjmedel

Hela vårt sortiment av smörjmedel för industriella applikationer.

Vad består en skärvätska av?

Metallbearbetningsvätskor kan delas in i vattenblandbara vätskor (emulsioner, semisynteter och synteter) och raka oljor. Lär dig mer om vattenblandbara skärvätskor, skäroljor och smörjande additiv. 

Läs mer här

Skärvätskans huvuduppgifter

Skärvätska används för att kyla och smörja. Men den är också viktig för att transportera bort metallpartiklar, spån och smuts som annars ökar slitaget på verktyg och maskiner.

Läs mer här

Skäremulsion jämfört med skäroljor

Lär dig mer om emulsioner (grov emulsion, makroemulsion), semisynteter (mikroemulsioner), syntetiska vätskor (lösningar) jämfört med skäroljor.
 

Läs mer här

Hur väljer man rätt skärvätska?

Valet av skärvätska beror på vilket material som ska bearbetas och vilka typer av maskiner som ska användas. De flesta maskiner fungerar utmärkt med både vattenblandbara skärvätskor och skäroljor, medan andra är mer anpassade för en speciell typ av produkt.

Låt oss guida dig

Uppfyllning av skärvätskor

Om uppfyllning av skärvätskor och byte av skärvätskor och vattenblandbara skärvätskor (emulsioner). Vad ska man tänka på vid byte av hela systemet, deldumpning av systemet samt vid spädmatning av ny produkt.
 

Läs mer här

Underhåll och hantering av skärvätskor/system

Med rätt kontroller och hantering kan du hålla produktionen på en konsekvent hög nivå, både gällande kvalitet och effektivitet.
 

Läs mer här

Max execution time: 240