Hoppa till innehållet


Om metallbearbetningsvästskor

Rätt skärvätska – ökad lönsamhet.

Skärvätskan är ett bra exempel på hur små detaljer kan ha stor påverkan på slutresultatet. En skärvätskas uppgift är att kyla, smörja och transportera bort metallpartiklar, spånor och smuts från maskinen. Gör den inte det blir resultatet högre produktionskostnader, fler oplanerade driftstopp och ökat verktygsslitage.

 

Att välja rätt skärvätska är alltså viktigt. Men hur vet man vilken som är rätt? Svaret är att det beror på. Vilken skärvätska som är rätt avgörs av faktorer som material och arbetsmiljöaspekter, men också vilken typ av bearbetning det handlar om.

Gäller det bearbetning vid låga varvtal, till exempel slipning i hårdmetall, långhålsborrning eller gängning i svåra material, kuggbearbetning eller andra operationer med höga krav på ytfinhet behövs en skärolja. Den ger ordentlig smörjning, samtidigt som den ger utmärkt spåntransport och korrosionsskydd.

Gäller det istället ett arbetsmoment i högre hastigheter som till exempel svarvning, fräsning eller borrning? Då ställs högre krav på kylning vilket gör att det är en vattenblandbar skärvätska som gäller: en emulsion eller en syntet.

Byt egenskaper utan att byta vätska.
Ibland kan man hamna i ett läge där det snabbt behövs en mer smörjande produkt än den man har. Då kan vi tillhandahålla en tillsats som ökar smörjningen i den befintliga vätskan utan att du behöver stoppa produktionen för att byta. Det gör att du slipper dyra driftstopp eftersom du kan vänta med att byta till en mer högsmörjande produkt till en tidpunkt när det inte stör.

Bry dig om din skärvätska.
Men det handlar inte bara om att ha rätt skärvätska, det gäller också att sköta om den så att den håller länge. Det är viktigt att både koncentrationen och pH-värdet håller rätt nivå, något som bör kontrolleras minst en gång i veckan. Man måste även hålla vätskan ren och rensa bort spånor och annat. Det är också viktigt att förhindra bakterietillväxt. Ett av de enklaste sätten är att använda en liten akvariepump som håller vätskan i rörelse. Får du ändå bakterietillväxt i systemet kan du behöva tillsätta både en pH-höjare och en baktericid.

Rätt skärvätska = ökad effektivitet.
Med rätt produkt och rätt tillsyn finns stora vinster att göra: Du kan hålla högre skärhastighet och får bättre dimensionsnoggrannhet, bättre kontroll över spånhanteringen och minskad energiförbrukning. Det ger också minskat slitage och längre livslängd på maskiner och verktyg. Dessutom får du mindre kassation och minskad risk för haverier och kostsamma produktionsstopp. Allt det här bidrar till ökad lönsamhet och lägre kostnad per producerad detalj.

Upp till bevis.
Ett exempel ur verkligheten är det Polska företag som tillverkar aluminiumdetaljer till tysk fordonsindustri. De kontaktade oss med anledning av att personalen klagade över irriterade luftvägar och hudutslag.

Efter undersökning av arbetsplatsen rekommenderade vi vår skärvätska CoolWay EAL. Den är byggd på syntetisk basolja och syntetiska estrar och innehåller inga flyktiga aminer som kan irritera luftvägarna. Resultatet blev över förväntan. Förutom att arbetsmiljöproblemen försvann så ledde bytet till färre driftstopp och att kostnaderna för verktyg minskade med femtio till sjuttio procent. Dessutom sjönk förbrukningen av skärvätska med tjugofem procent, jämfört med den konkurrentprodukt man tidigare använt.

I slutändan gjorde det att alla detaljer blev hälften så dyra att tillverka. Kostnaden per producerad detalj sjönk alltså med femtio procent!

Hur ser det ut hos er?
Vi hjälper gärna till att optimera era processer. Välkommen att kontakta oss.

Handbok

Skärvätskehandboken

Samlad kunskap om skärvätskor för metallbearbetning.


Håll dig uppdaterad

Blogg: smart smöjning
Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Artiklar
Reportage och artiklar på aktuella ämnen.

Nyhetsbrev
Läs eller prenumerera så håller du dig uppdaterad på produktnyheter, branschnyheter och får tips och råd om smörjning. 

Max execution time: 240