Hoppa till innehållet


Hur väljer man smörjfett?

Smörjfett kontra smörjolja

Det finns en hel del fördelar med att använda smörjfett istället för olja i en applikation. Smörjfettets konsistens gör att det stannar kvar i smörjstället bättre än vad en olja gör. Fettet har dessutom en mycket bra tätande förmåga, bra korrosionsskydd och klarar mycket höga belastningar. En aktuell applikation är inom skogsbruket där oljesmörjning av svärd och kedja ersätts av centralsmörjning med smörjfett.

Men det finns begränsningar i prestanda som ger uppenbara förklaringar till att smörjfett inte återfinns och används inom vissa applikationer. Ett smörjfett kan inte på samma sätt som en olja leda bort värme där det finns behov för kylning tex i en motor. Smörjfettet kan inte filtreras till ökad renhet och det är svårt att avskilja vatten ur fettet.

Hur väljer man smörjfett?

Varje applikation ställer specifika krav på smörjfettet och dess prestanda. Vatten, smuts, kemikalier, temperatur, varvtal och belastning är alla exempel på parametrar som måste tas hänsyn till vid val av produkt.

Basoljeviskositeten är en viktig faktor precis som vid användning av smörjoljor, tex växellådsoljor. Man använder inte en ISO VG 46 där det krävs en ISO VG 320. Ett NLGI 2-klassat fett är inte detsamma som ett annat NLGI 2-klassat om de har olika basoljeviskositet. Då en maskintillverkare eller lagertillverkare föreskriver smörjfett med ISO VG 46 vid 40°C , så fungerar det inte att använda ISO VG 150 eller ISO VG 220. Det kan leda till överhettning och minskad lagerlivslängd.

Basoljan i smörjfett har vanligen en viskositet på mellan 20–500 mm2/s vid 40°C. Applikationen där smörjfettet skall användas styr vilken basoljeviskositet som krävs.

Lågviskösa oljor fungerar generellt bättre vid låg temperatur medan smörjfett med högre basoljeviskositet mer används vid hög belastning och högre arbetstemperaturer. Det är även viktigt att ta hänsyn till hastigheten/ varvtalet i applikationen. Låg hastighet kräver en högviskös basolja medan lågviskösa oljor är att föredra i snabbgående applikationer.

Val av basoljeviskositet

Det finns dock undantag vad gäller riktlinjer kring basoljeviskositet. Smörjfett baserade på NOVAWAY-teknologin följer inte de regler och erfarenheter man har för konventionella smörjfett. Läs mer om det här.

Generellt finns några riktlinjer utifrån NLGI-talet:

NLGI 00/0

  • Smörjning av axlar där god flytbarhet krävs.
  • Där mycket god pumpbarhet eftersträvas.

NLGI 1

  • Vid låga omgivningstemperaturer.
  • För oscillerande applikationer.
  • När god pumpbarhet behövs.

NLGI 2

  • För normala lagerapplikationer.
Max execution time: 240

Produktsök

Produkter:
Produkt
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00