Hoppa till innehållet

Övriga produkter för speciella applikationer

FUCHS erbjuder ett stort utbud av specialprodukter, allt från lim till tätningsmedel, ingjutningsprodukter, släppmedel och kemiska reparationsmedel. I samarbete med våra kunder jobbar vi för att avhjälpa fel, förhindra produktionsstopp, effektivisera processer och öka lönsamheten.

Vårt mål är att stötta våra kunders produktutveckling, men även att ge support och kunna rådgiva i bland annat miljöfrågor.

Här nedan kan du läsa mer om vårt sortiment inom de olika områdena.

Limning kommer ofta in för sent, som ersättning för andra metoder för att sammanfoga komponenter. Men för att kunna utnyttja limningens fördelar måste konstruktionen från början anpassas för denna sammanfogningsmetod. Det räcker inte att enbart anpassa fogarna i efterhand.

Det finns många fördelar med att använda industrilim. Limning kan möjliggöra en reducerad materialmängd, vilket ger både viktbesparingar och lägre energiförbrukning än traditionella tekniker för sammanfogning. Dessutom gör lim det möjligt att sammanfoga material som inte går att svetsa, material med olika värmeutvidgningskoefficient, eller material med varierande spalter.

Våra lim

 • MMA-lim
 • Epoxylim
 • Smältlim
 • Cyanoakrylatlim
 • Silikonlim
 • UV-lim
 • Gänglåsning
 • Primers och rengörare

Ladda hem vår produktguide för lim

 

Kemiska tätningsmedel kan ersätta traditionella mekaniska packningar och samtidigt ge en lägre kostnad och färre artikelvariationer.

Förutom att täta mot exempelvis fukt, vatten, värme, kemikalier och gaser har många kemiska tätningsmedel en limmande förmåga. Vi har länge levererat högklassiga tätningsmedel till fordonsindustrin, men med sin karaktär av tjocka, flexibla limfogar har kemiska tätningsmedel en roll att fylla även för många andra industrier och tillverkningsprocesser.

Våra tätningsmedel

 • Silikontätning för fordonsindustrin
 • Gängtätning
 • Silikontätning
 • Övriga tätningsmedel

Ladda hem vår produktguide för tätningsmedel

Släppmedel av den typ vi arbetar med används primärt för att enkelt kunna separera formgjutna komposit- eller elastomerdetaljer ur sina formar. Utan släppmedel skulle detaljerna fastna i formarna och i värsta fall inte bara förstöras utan även förstöra formen med stora kostnader och potentiella produktionsstörningar som följd.

Våra semipermanenta släppmedel för plaster, elastomerer och kompositer utgör alternativ till traditionella släppmedel som t.ex. vax eller PTFE. Dessa släppmedel ger till skillnad från traditionella produkter ingen eller endast obetydlig materialtransfer och innehåller ingen fri silikon. Detta gör att man i många fall exempelvis kan lackera eller limma på släppta ytor utan föregående förbehandling eller rengöring.

Våra släppmedel

 • Släppmedel för gummi
 • Släppmedel för armerad komposit
 • Universalsläppmedel och formsläppmedel

Ladda hem vår produktguide för släppmedel

Metoden att kapsla och gjuta in elektroniska komponenter med flytande silikon, polyuretan eller epoxi är en väl etablerad process för att skydda känslig elektronik. Detta skydd kan erfordras av ett antal skäl: 

 • Mekanisk chock
 • Termisk chock
 • Vibrationer
 • Kemisk påverkan
 • Luftfuktighet
 • Extrema temperaturer
 • Stora temperaturvariationer

Utöver att ge skydd kan inkapslingen även utföra andra uppgifter, som termisk överföring och ljusemission. Även om slutfunktionen kan verka enkel och okomplicerad gör driftsförhållanden, komponentdesign och produktionsmetoder att höga krav ställs på inkapslingsprodukten och mycket noggrant produkturval och testning krävs.

Ladda hem vår produktguide för ingjutningsprodukter för elektronik

Det är ofta mer ekonomiskt att laga än att köpa nytt. En snabb reparation kan dessutom göra det möjligt att undvika produktionsstopp som orsakats av ett maskinhaveri. Vi hjälper er att välja rätt reaktivt kemiskt reparationsmaterial, som metallfyllda epoxymaterial och PUR-produkter, för att er produktion ska kunna löpa utan avbrott och dyra nyinvesteringar.

Metallfyllda epoxymaterial kan användas för hållfasta reparationer av exempelvis maskinfundament och pumphus. Efter härdning kan materialet sedan maskinbearbetas till rätt mått. PUR-produkter kan användas för reparationer av transportband, slitageskyddade beläggningar på vibrationstransportörer och mycket mer.

Våra kemiska reparationsmaterial

 • Epoxybaserade system
 • Polyuretanbaserade system

Ladda hem vår produktguide för kemiska reparationsmaterial

Behöver du hjälp?

Hör gärna av dig till oss, vi hjälper dig gärna.

Anders Greschik

Application Engineer Specialities
anders.greschik@fuchs.com

 

Max execution time: 240