Hoppa till innehållet


Smörjpastor

Smörjpastor – exceptionell effektivitet när fetter och oljor inte räcker till

Pastor skiljer sig från fetter och oljor genom sin höga halt av fasta smörjämnen, vi pratar ofta högre än 10 %. Huvudfunktionen hos de fasta smörjämnena är inte att agera förtjockningsmedel, även om de kan göra det också, utan det handlar främst om att tillföra egenskaper som ett fett eller en olja inte har. Deras exceptionella effektivitet kommer till sin rätt inom gränsområdena för vad smörjmedel klarar, med primär funktion där fetter och oljor inte räcker till. 

De fasta smörjmedlen kan minska nötning och slitage genom att hämma kontakt även vid långsamma rörelser, under extremt höga tryck och vid oscillerande- och stötbelastningar där vanliga oljor och fetter normalt inte klarar att bilda tillräckligt effektiv smörjfilm.

Man delar upp pastor beror på användningsområde och/eller pastans uppbyggnad. Exempel kan vara pastor som underlättar montage och pastor som underlättar demontering av lager, skruvförband och hjul som utsatts för höga temperaturer eller aggressiva medier. Andra vanliga användningsområden är inkörningsskydd av högt belastade glidlager, styrskenor eller gängade spindlar. Kallformning av metaller som arborrning, dragning, rullning, bockning, stansning eller prägling är ytterligare exempel. Det kan också handla om släppmedel för flänsar i höga temperaturer eller för insticksverktyg och slitbussningar i hydraul- och tryckluftshammare. 
Tänk på! Du bör inte använda pastor med smörjämnen >10 % i rullager, utan att först prata med en tekniker från FUCHS.

Här hittar du svarta pastor, vita pastor, pastor som innehåller metall, silikonpastor och perfluorerade pastor (PFPE). Alla med specialiserade uppgifter inom specifika områden. 

Enkel lathund:

AnvändningsområdePasta
Upp till ca 400 °C och vakuumMoS2
Upp till ca 600 °C och fuktGrafitpasta
Rostfritt/stål-brons/aluminium/oscilerande/relativa rörelser vid mycket höga temperaturerVit fast pasta
Plast-metall/plast-plast/gummi-gummi/plast-gummi etc. inklusive aluminiumPTFE
Tätningsmaterial vid gaser/dricksvatten/plastSilikonpasta


Läs mer om våra pastor och deras användningsområden:

Vita pastor innehåller vita fasta smörjämnen, som utgörs av olika oorganiska föreningar och fyller en särskild funktion. FUCHS var tidigt ute på marknaden med vita smörjämnen i pastor och fett. Beroende på sammansättning bildar de häftande och skyddande skikt i kontaktområden mellan glidande och rullande delar. De är som mest effektiva vid oscillerande glidrörelser i kombination med höga laster och låga relativa glidhastigheter. 

Funktionen, som aktiveras av yttrycket, minskar friktion och motverkar nötning och slitage på komponenterna. Det är en viktig funktion redan under inkörning, som gör att maskinkomponenter håller betydligt längre. 

Genom olika kombinationer av tryck- och temperaturförhållanden kan man med vita pastor också uppnå en särskild synergieffekt – optimal separation i tribologiska kontaktområden – mellan både olika stålytor och mellan koppar- och aluminiumlegeringar.

Du kan med fördel använda den här typer av pastor i miljöer med krav på renhet men även i linjärstyrningar, chuckar i CNC-maskiner och handverktyg, gängade spindlar, kardanleder, tandkopplingar och i gångjärn för fönster och dörrar i fordon.


  Pastor med metallkomponenter är särskilt lämpliga vid höga temperaturer, eftersom basoljan i smörjmedel kokar bort vid temperaturer högre än 300 °C. Som exempel ligger smältpunkten för koppar över 1 000 °C, vilket gör vår MEISSELPASTE idealisk för hydrauliska hammare. Metallpasta är ett idealiskt val även vid risk för tillfälligt höga temperaturer, så kallade flamtemperaturer, som kan uppstå mellan friktionsutsatta delar (till exempel vid högt yttryck och snabb relativ rörelse). Det är då väsentligt att hålla ytorna säkert åtskilda. Andra användningsområden för metallpastor kan vara bromsklossar, turbinbultar och bultar som utsätts för höga temperaturer, kedjerullar, avgassystem, flänskopplingar, glidbanor och inom kemisk industri. 

  Viss användning av metallpastor kräver metallurgiskt kompatibla smörjmedel. Bultar av rostfritt stål behöver till exempel fasta smörjmedel som fungerar tillsammans med stålet.


  Den mörka färgen i de här pastorna kommer vanligtvis från grafit eller molybdendisulfid, vilket ämne beror på hur smörjmedlet ska användas. Såväl grafit som molybdendisulfid har en skiktad struktur (kallas ibland kortlekseffekt) som förbättrar smörjmedlets friktionskoefficient. Det gör svarta pastor särskilt lämpliga vid montering, där krafter och vridmoment behöver hållas så låga som möjligt, vilket alltid är fallet för stora komponenter eller greppassning.

  En stor fördel med svarta pastor är den enorma trycktålighet som både grafiten och, i synnerhet, molybdendisulfiden erbjuder. Det gör att de svarta pastorna inte bara sänker friktionskoefficienten utan även minimerar slitaget på komponenterna.

  De svarta pastorna är dessutom mycket väl lämpade för högtemperaturapplikationer. De är därför ett utmärkt val för till exempel smörjmedel till hjullager i masugnar eller som beläggning på gjutskänkar. En svart pasta är också alltid ett utmärkt val för dig som söker smörjmedel för rattstänger eller en ”anti-kärv-pasta”.


  Om det finns risk för att smörjmedel kan komma i kontakt med aggressiva medier, som syror eller baser, finns det inget annat alternativ än att använda perfluorerade smörjmedel.

  De baseras på perfluorerade oljor, som kallas PFPE, och/eller perfluorerade fasta smörjmedel, som kallas PTFE och innehåller polytetrafluoreten. PTFE agerar då som förtjockare. Både PFPE och PTFE är ämnen som är mycket dyra att tillverka. I vissa lägen kan man blanda PFPE med andra förtjockare, men det är inte särskilt vanligt. Genom att blanda PFPE-pastor med PTFE och vita eller svarta fasta smörjämnen kan vi dock skapa extra bärighet där applikationer kräver det. Här finns helt enkelt både kunskap och produktbredd för att möta de mest svåra applikationer.

  PFPE-pastor kan betraktas som kemiskt inerta och är mycket oxidationståliga. Produkterna används främst i miljöer där andra smörjmedel eller pastor inte fungerar som tänkt. Det kan vara bra att veta att de med fördel även kan användas i applikationer där det är svårt att eftersmörja kontinuerligt.


  Silikonpastor kan inte användas som smörjfett och de används ofta i fall där andra typer av smörjmedel har nått sina gränser. De erbjuder mycket god temperaturstabilitet, beständighet mot åldrande och låga avdunstningsförluster. De har också bra filmskapande förmåga, goda släppegenskaper och dielektriska egenskaper. Silikonpastornas egenskaper gör dem lämpliga för smörjning i såväl höga och låga som extremt varierande temperaturer. De gör dem också lämpliga för bland annat livstidssmörjning av plastytor och ventiler i vatten- och gasledningar och smörjning i kemiskt aggressiva miljöer.


  Behöver du hjälp?

  Hör gärna av dig till oss, vi hjälper dig gärna.

  Mats Enmark

  Key Account Manager Specialities
  070-725 84 14
  mats.enmark@fuchs.com

  Max execution time: 240

  Produktsök

  Produkter:
  Produkt
  Kundservice
  0775-59 59 59
  Öppettider:

  Mån-Fre: 08:00 - 16:00