Hoppa till innehållet

Tips för effektivare smörjning av hydraulik

Smörjning av hydraulik är ett stort, viktigt område i mängder av branscher. Här tipsar vi om en smörjning som kan spara energi, säkra den tekniska prestandan och förlänga livslängden på både smörjmedel och hydraulsystem. 

Sänk energiförbrukningen och klara kylan
Ett grundtips är att välja en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. Oljor med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Ofta väljer många av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

En hel del teknik står också utomhus året runt. Välj då en hydraulolja som klarar kyla och tar bort behovet av värmare i hydraultanken, som brukar dra mycket energi. Med rätt produkt startar systemen även när kölden sätter in. Dessutom minskar dessa smörjmedel energiförbrukningen. 

Apropå låga temperaturer kan hydrauloljor med för hög viskositet orsaka problem vid uppstarter i kyla. En trögflytande olja riskerar att skada hydraulpumpen och i värsta fall leda till haverier. Lösningen är även här produkter med lägre viskositet. De fixar uppstarten den kalla årstiden, smörjer bättre och behåller prestandan över tiden.

Slå vakt om renheten
Smuts ökar risken för driftstörningar. I hydraulsystem med hög omsättningshastighet räcker det med att en liten mängd smuts trycks genom systemet för att det ska bli störningar eller skador. Säkra därför renheten genom att använda rätt typ av filter. Lika viktigt är det att vara noggrann och hålla rent vid påfyllning och övrig hantering. 

Ett annat tips är att använda esterbaserade oljor. Flera av dessa produkter har en rengörande effekt samtidigt som de förhindrar uppkomsten av varnish. Dessutom har många esterbaserade oljor bättre smörjförmåga än traditionella mineraloljor.

Undvik förödande föroreningar
Om en hydraulolja förorenas kan det få förödande effekter. Därför gäller det att hålla exempelvis vatten borta från oljan. Med det menas att vattenhalten ska vara lägre än 200 ppm i en mineralolja. Säkerställ därför att ett andningsfilter med torkpatron är monterat i systemet. Det förhindrar att kondens bildas, men renar också från partiklar som kan förorena oljan.

När det gäller motorolja räcker det med bara några droppar för att ödelägga hydrauloljans egenskaper. Den förlorar förmågan att avskilja vatten som istället binds in i oljan och får den att tappa prestandan. Ett gott råd är att alltid använda separata påfyllningskärl för olika smörjmedel eftersom det minskar risken för föroreningar.
Avfettning kan också förstöra en hydraulolja. Maskindelar som avfettats ska därför sköljas noga. Ett annat råd är att aldrig högtrycksspola känsliga delar i ett system som avfettats. Då kan vatten och avfettning tränga in via springor och öppningar och förorena oljan.

Säkra livslängd och prestanda
Längre livslängd på oljan innebär färre byten och det sparar både tid och pengar. En mineralolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på cirka 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger sker sedan en halvering av livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Ett tips är att reglera kylningen via termostat, men också se till att luft- eller vattenkylning är rengjord och fungerar som den ska. 

Tryckfall i ett hydraulsystem ger en värmeeffekt som också kan förkorta livslängden. Sådana tryckfall kan uppstå om överströmningsventilen är öppen och pumpen inte arbetar som den ska. Det undviker man enklast genom att sätta en tryckinställning på ventilen. Då riskerar den inte att stå öppen och driva upp temperaturen.

Ett annat råd är att använda biologiskt nedbrytbara produkter. Flera av dessa har längre livslängd än vanliga mineraloljor och många gånger bättre teknisk prestanda.

Sist men inte minst gäller det att vara vaksam på den så kallade dieseleffekten. Den kan uppstå i system med för lågt tryck då gasbubblor bildas i oljan - bubblor som sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om det pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappar i prestanda. 

Låga tryck kan uppstå om:

  • oljan är för tjock
  • hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad
  • pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00