Hoppa till innehållet

Långsiktig lageruppbyggnadsstrategi säkrar produkttillgången

Inköps- och planeringschefen Mikael Andersson är den som ansvarar för att bygga lager som tryggar övergångsperioden under flytten från Nynäshamn till Fors. På hans bord ligger också att säkra produkttillgänglighet till kunderna.

Som chef för inköp och planering handlar mitt jobb om att alltid kunna garantera våra kunder samma leveranser som de är vana vid – så jag prognostiserar, säkerställer materialtillgång och produktionsplanerar. Produktionsplaneringen är en viktig del i vårt arbete med att bygga lager. 

"Det är verkligen en bra grej, tycker jag, att vi kan jobba så tvärfunktionellt inom företaget för att minimera riskerna."

Utöver den ordinarie produktionen, som ska täcka våra kunders dagliga behov av produkter, så har vi gjort en gedigen lageruppbyggnadsplan som säkrar att vi ska kunna upprätthålla samma goda leveransförmåga under själva flytten från Nynäshamn till Fors. Och under en period efter flytten. Vi bygger nämligen också lager för att kunna fortsätta stötta produktionen under en längre uppstartsfas. Det är jätteviktigt!

En av våra utmaningar har ju varit att förstå och förutse kundernas behov under den här perioden, för oss är det ju väsentligt att kunna skapa den bästa planeringen för våra kunders skull. Därför har vi bland annat tagit hjälp av och jobbat parallellt med vår säljorganisation, som tillsammans med kunder analyserat situationen för att veta vilka och hur stora lager vi kan behöva av våra produkter.

Det är verkligen en bra grej, tycker jag, att vi kan jobba så tvärfunktionellt inom företaget för att minimera riskerna. Och jag kan glädja alla med att allt har gått och går enligt plan! Den enda risk jag nu kan se är att det skulle kunna uppstå förändringar i våra kunders behov som varken vi eller de själva kunnat förutse. För säkerhets skull väljer vi därför också att bygga lager som täcker mer än tiden för själva flytten.

Ingen kund ska behöva oroa sig för att det inte ska finnas tillräckligt med produkter att tillgå.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00