Hoppa till innehållet

FUCHS nya smörjmedelsanläggning – en stor satsning på den nordiska marknaden

Bygget av Fuchs nya moderna smörjmedelsanläggning i Fors, söder om Stockholm, pågår för fullt. Medan många i branschen lägger ner sin produktion i Norden, väljer Fuchs i stället att satsa stort och bygga nytt. Vi tror på nordisk industri och vill växa i närhet och tillsammans med våra kunder.

Det här är en anläggning som är byggd specifikt för ändamålet och rymmer såväl flöden för produktion, lagerhållning och logistik som FoU, kundanalys och kvalitetskontroll. Det är en stor satsning, som innehåller mycket mer än ”bara” en modern smörjmedelsanläggning.

Smartare automation
Anläggningen i Fors är designad för att kunna möta kundernas behov, med en automation och digitalisering som ligger på en helt annan nivå än tidigare. Produktionsutrustning av senaste teknologi med hög precision kommer att styras av ett processkontrollsystem som säkerställer att produktion och lager sker effektivt och på samma sätt varje gång. Det här är en satsning som garanterar kvaliteten, där högsta grad av repeterbarhet säkerställer stabila högkvalitativa resultat.

– Genom att investera i en state of the art-anläggning på det här sättet stärker vi vår position ytterligare och visar att vi sätter tydligt fokus på våra kunder och den nordiska marknaden, menar Ulrika Altsten som är ansvarig för anläggningen. Förhållandena i Norden skiljer sig från andra delar av Europa och världen. Vi vill på bästa sätt ta vara på våra kunskaper om lokala förhållanden. Därför ser jag det som en klar styrka att vi fortsätter att finnas där våra slutkunder finns även utvecklings- och produktionsmässigt.

Bygger för hållbarhet och förbereder för framtiden
Produktion och genomtänkta flöden på en och samma plats ger inte bara stora logistiska fördelar, minimerar risk för fel och möjliggör bättre service till våra kunder. Det rymmer också en hållbarhetsaspekt.

– Vi har aktivt valt att tänka hållbarhet från början, menar Ulrika Altsten. Möjligheterna att bygga in och förbereda för så hållbara lösningar som möjligt är väldigt mycket större när man startar från scratch och bygger från grunden.

Utgångspunkten för bygget av den nya moderna anläggningen är att tänka så hållbart vi kan redan från början. Utöver den minskning av transporter som sker naturligt med en mer samlad produktion och lagerhållning, kommer hela anläggningen att drivas av fossilfri energi, där eldrivna pannor för uppvärmning och kylning av processen går på garanterat grön el, enligt ett särskilt avtal med Vattenfall. Uppvärmning och kylning av själva byggnaden sker med bergvärme/bergkyla och här förbereds också för solpaneler. Det här är en anläggning som ska kunna möta såväl Fuchs egna som kundernas krav i framtiden.

Data med nya möjligheter 
Möjligheten att styra processen från början till slut ger oss data som i sin tur ger bättre transparens i form av uppföljning och översikt av effektivitet, kvalitet och säkerhet. Det här ger Fuchs förutsättningar att jobba proaktivt för att ytterligare förbättra verksamheten och utgör även en bra bas för konstruktiva diskussioner och nytta för våra kunder. 

I Fors väljer Fuchs därför också att bygga för att kunna visa upp både flöden och innehåll för besökare, på ett sätt som kan göra det lättare för kunder att förstå och överblicka hur allt fungerar och vad det innebär.  

Och snart är det klart
Byggnaden är klar efter årsskiftet och planen är att vara i drift i augusti 2020. Viktiga tester och verifiering av process och anläggning sker under våren, medan lagerhanteringen kommer att byggas på under hösten. Innan dess bygger vi upp lager för att kunna garantera leveranser och undvika störningar under uppstart.

– Ja, nu är vi faktiskt snart där! Det känns otroligt spännande och bra, avslutar Ulrika Altsten.

Alla artiklar


Vill du veta mer?

Ulrika Altsten
Sr. Director Supply Chain
ulrika.altsten@fuchs.com

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00