Hoppa till innehållet


Växellådsoljor och transmissionsoljor

Transmissionstyper

Transmissioner med olika konstruktioner och funktioner finns i alla motorfordon. Främst sköter de hastighetsanpassningen mellan motor och drivaxel, hastighetskompensationen mellan axlar och hjul och byten av riktning för drivlinan. Man skiljer mellan manuella växellådor, automatiska växellådor, dubbelkoppling, servostyrning och hydraulsystem samt mellan växlar i personbilar och nyttofordon. Vilken typ av växel det rör sig om har stor betydelse för valet av växellådsolja vid oljebyte eller reparation av växeln. 

Produktsök


Krav på växellådsoljor

 • Smörjning/nötningsskydd
 • Säkerställer synkroniseringsfunktionen
 • Hög friktionsstabilitet
 • Oxidationsstabilitet
 • Utmärkt skumnings- och luftavskiljningsförmåga
 • Hög bränsleeffektivitet
 • Goda växlingsegenskaper vid kyla
 • Korrosionsskydd
 • Hög termisk stabilitet
 • Långa bytesintervaller till och med livstidsfyllnad
 • Reducera ljud och vibrationer
 • Hög skjuvstabilitet
 • Kompatibilitet med elektriska komponenter/element
 • Lastbärande förmåga (EP = extremt tryck)
 • Separation av föroreningar och avlagringar

Sett utifrån ett applikationsperspektiv kan dessa omfattande krav endast uppfyllas om rätt smörjmedel, i rätt mängd utifrån transmissionens driftsförhållanden används. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på oljespecifikationer och OEM-godkännanden vid reparationer och oljebyten.

Olika typer av växellådsoljor

Manuella växellådsoljor (MTF-oljor)

I moderna manuella växellådor fyller smörjmedlet en rad olika funktioner utöver det klassiska nötningsskyddet. Dessa har stor betydelse för körkomforten, eftersom smörjmedlet bidrar till att det går lätt att växla.


Transmissionsoljor för hela drivlinan

Vissa transmissionsoljor är specifikt utvecklade för en särskild applikation, vilket innebär att man till exempel använder en olja till växellådan och en till hypoidväxeln. Det finns också transmissionsoljor som är avsedda för hela drivlinan. Fördelen är då att man kan använda samma olja i växellådan, fördelningsväxeln och hypoidväxeln. Viktiga krav på en transmissionsolja är att de ska ge ett starkt slitageskydd och inte åldras för snabbt, trots höga belastningar och temperaturer. I växellådor med synkroniseringar måste oljan ge rätt friktion vara kompatibel med materialet i lamellerna. Även här krävs längre intervaller mellan oljebytena och i vissa fall livstidsfyllning. Med strängare direktiv och förordningar om utsläpp har utvecklingen av transmissionsoljor allt mer kommit att inriktas på att optimera effektiviteten i drivlinan.


Automatväxellådsoljor (ATF-oljor)

Friktionskoefficienten är viktig för funktionen hos automatväxellådor, vid öppning och stängning av lamellkopplingar och lamellbromsar. ATF-oljor behöver därför vara specialanpassade efter det. Det gäller i särskilt hög grad eftersom olika tillverkare av automatväxellådor har olika krav på egenskaper som rör friktionskoefficienten och det inte finns någon allmän klassificering. OEM specifikationerna är mycket viktiga för ATF-oljor.

Läs mer om vikten av specialanpassade ATF-oljor här.


Transmissionsoljor för växellådor med kontinuerligt varierbar utväxling (CVTF)

CVTF-oljor liknar ATF-oljor mycket men är utöver ATF-egenskaperna särskilt anpassade till de friktionsegenskaper som krävs för kontakten mellan friktionsytor i metall (variator och kedja/transmissionskedjor). Eftersom CVT-transmissioner ofta har starka hydraulpumpar måste CVTF-oljor ha särskilt goda skumnings- och luftavskiljningsegenskaper för att förhindra kavitation i pumpen.


Oljor för växellådor med dubbelkoppling (DCTF)

DCTF-oljor är en kompromiss mellan egenskaperna hos en MTF av hög kvalitet och en ATF med hög prestanda. Eftersom en hydraulpump används krävs god skumningsbeständighet.


Vätskor för centralhydraulik och servostyrning

Moderna centralhydraulik- och servostyrsystem kräver specialprodukter för bästa prestanda, hållbarhet och i synnerhet säkerhet. TITAN CHF-produkterna uppfyller dessa krav, följer de högsta kvalitetsstandarderna från originaltillverkare (OEM) och har en bred användnings- och godkännandeprofil.

Mobil- och centralhydraulikvätskor

Bra att veta: Livstidsfyllning med ATF-oljor

Oftast finns den ATF-olja som fylls på från början kvar i motorn under hela fordonets livstid. Det är bara om växellådan behöver repareras som växellådsoljan byts. FUCHS rekommenderar regelbunden kontroll av oljenivån – och helst ska alla eventuella oljebyten göras på en specialverkstad.

Automatväxlar och de ATF-oljor som används i dessa utsätts ofta för krävande förhållanden. Ett exempel är hög drifttemperatur, som kan leda till ökat slitage på växellådsoljan och göra det betydligt svårare att växla. I detta fall kan ett byte av ATF-oljan ge en påtaglig förbättring, men det är viktigt att alla rester av den gamla oljan spolas ut. 

I vilket fall ska tömningsintervallen enligt tillverkarens rekommendation samt de exakta mängderna följas helt. Automatlådor är mycket känsliga för både över- och underfyllning. I vår oljeguide hittar du detaljerade uppgifter om lämpliga ATF-vätskor och rätt mängder.


Därför är det viktigt med specialanpassade ATF-oljor

De ökande kraven på allt bättre bränsleekonomi och minskade utsläpp av växthusgaser kräver allt mer komplexa fordonskonstruktioner. För automatväxlade fordon innebär den tekniska utvecklingen att det är viktigare än någonsin att välja rätt ATF (Automatic Transmission Fluid) produkt så att transmissionerna fungerar optimalt under hela sin livstid.

Läs vår artikel

Max execution time: 240