Hoppa till innehållet

Därför är det viktigt med specialanpassade ATF-oljor

De ökande kraven på allt bättre bränsleekonomi och minskade utsläpp av växthusgaser kräver allt mer komplexa fordonskonstruktioner. För automatväxlade fordon innebär den tekniska utvecklingen att det är viktigare än någonsin att välja rätt ATF (Automatic Transmission Fluid) produkt så att transmissionerna fungerar optimalt under hela sin livstid.

Det har aldrig tidigare funnits så många olika transmissionstyper som i dagens fordon. I dag ligger fokus i allt högre grad på att transmissionen ska samverka med resten av fordonet för att ge en bättre totalprestanda med ökad bränsleeffektivitet, lägre utsläpp och en bekvämare körupplevelse.

Automatiska transmissioner innehåller många komponenter av olika material som måste fungera smidigt och pålitligt tillsammans.  Exempel på sådana komponenter är momentomvandlare, planetkugghjulssatser, centrifugaloljepump, tätningar samt kopplingssatser och bromssatser.

Utvecklingen går mot fler växlar, samtidigt som alternativa, ofta lättare material används. Det ställer allt högre krav på ATF:erna, som är mycket viktiga för transmissionens funktion.

En ATF är troligen den mest komplexa av alla smörjvätskor. 
Oljan måste kyla och smörja, samtidigt som den ska överföra kraft och tryck. De krav en ATF ska uppfylla kan vara motstridiga. Den ska till exempel minska friktionen och förhindra nötning av komponenter, samtidigt som den ska ge en noga avvägd friktionsnivå som gör att koppling och momentomvandlare fungerar effektivt. ATF:er måste i allt högre grad även räcka hela systemets livslängd utan byte, ha hög antifriktionshållbarhet, god skjuvningsstabilitet, vara flytande vid låg temperatur och ha bättre oxidationsstabilitet. Alla dessa krav ska uppfyllas. Samtidigt ska oljan bidra till bättre bränsleeffektivitet och minskade utsläpp i samverkan med varje specifik automatisk transmissionslösning.

Eftersom hårdvarukonstruktionerna inom fordonsbranschen utvecklas till att bli allt mer komplexa är det inte konstigt det ställs krav på vätskorna som utesluter universallösningar, både för nya eller gamla fordon med automatisk transmission.

Kostsamma haverier eller problemfri drift
Möjliga konsekvenser av att använda vätskor som inte har utvecklats och testas för den aktuella automatiska transmissionen är sämre acceleration, svårighet att växla, alltför kraftig nötning av komponenter och i värsta fall ett totalt (och mycket kostsamt) växellådshaveri. Vissa skador märks inte omedelbart efter ett oljebyte utan först på längre sikt.

Fördelarna med att använda rätt, specialanpassad ATF är däremot påtagliga, med bland annat lägre ägarkostnad, minskat servicebehov och lägre underhållskostnader, högre driftsäkerhet, ökat bränsleeffektivitet och en bättre körupplevelse.

En komplex process 
Utveckling och utprovning (validering) av ATF:er är en komplex process på grund av det stora spannet av prestandakrav och de många olika material som används i komponenterna. OEM-specifika tester och industristandardtester måste genomföras för att validera ATF-prestandan före slutliga långtidstester av hållbarhet i transmissioner och fordon.

Testade och godkända ATF-oljor med rätt sammansättning innehåller en balanserad blandning av basvätska, prestandahöjande tillsatser och viskositetsmodifierande ämnen, som alla fyller mycket specifika och viktiga funktioner. Exempel på viktiga prestandahöjande tillsatser i ATF:er är friktionsmodifierare, rengörande och finfördelande ämnen (detergenter och dispergenter), skum-, oxidations- och korrosionshämmare, flytpunktsnedsättare, tätningssvällande- och slitagehämmande tillsatser.

Innehållet av alla dessa tillsatser måste avvägas noga så att de samverkar och fyller sina specifika funktioner. Specialistkemister skapar de komplexa sammansättningarna så att tillsatser, basvätska och viskositetsmodifierare inte står i konflikt med varandra så att ATF:en kan samverka på avsett sätt med de mekaniska delarna i den automatiska transmissionen.

Den omfattande utvecklings- och testningsprocessen garanterar den specialanpassade ATF:ens funktion i transmissionen under hela fordonets livslängd.

Alla artiklar


Vill du veta mer?

Johan Bolkéus
Product Manager Automotive
johan.bolkeus@fuchs.com

Läs mer om våra fordonssmörjmedel

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00