Hoppa till innehållet


Kylkompressoroljor

Våra kylkompressoroljor

Här är en sammanställning över alla våra kylkompressoroljor. Det är en blandning av produkter som passar för moderna, miljövänligare köldmedium men även oljor för äldre typer av köldmedium.

För att kunna ge rätt rekommendation gällande passande produkt:

  • Ta reda på vilket köldmedium som används i systemet.
  • Det är även bra att ta reda på varumärke på kompressorn, modell, typ och eventuell rekommendation gällande kylkompressorolja.
  • Även information om vilken kylkompressorolja som finns i systemet idag.
  • Det är även viktigt att veta om det finns krav på att oljan skall vara livsmedelsklassad.
  • Utöver det kan man även behöva titta vidare på temperaturer och tryck i systemet för att hitta korrekt produkt. Här kan oftast kylteknikern själv läsa ut av tekniska data i grafer för våra oljor vad som fungerar bäst.
  • Om inte kontakta oss gärna för hjälp med korrekt rekommendation. 

NSF H1 = Livsmedelsklassad och får användas där oljan pga. incident kan komma i kontakt med livsmedel.  
NSF H2= Får användas inom livsmedelsindustrin men inte komma i kontakt med livsmedel. 
NH3 = Ammoniak som köldmedium (även handelsnamn R 717).
CO2 = Koldioxid som köldmedium (även handelsnamn R 744).

Bättre kyla med minskad klimatpåverkan

Hårdare lagkrav för kylinstallationer fr.o.m. 1 januari 2020

Läs artikeln

Mer information

Max execution time: 240