Hoppa till innehållet

Bättre kyla med minskad klimatpåverkan

Det var längesen vi behövde salta in maten eller täcka den med isblock för att förlänga hållbarheten. I dagens samhälle ser vi det som en självklarhet att kunna hålla maten kall i kylskåpet hemma, i kyldisken i butiken eller att kunna hålla huvudet kallt på kontoret och i bilen under varma dagar. Men dessa kylsystem har också kommit med ett pris i form av klimatpåverkan. 

Principen för att transportera värme 
Systemen för kylning bygger på principen: när en vätska förångas så absorberas värme i processen. I t.ex. ett kylskåp cirkulerar ett köldmedium i en sluten krets bestående av förångare, kompressor och kondensor. Köldmedium används både i maskiner som kyler, såsom kylskåp, frysar och luftkonditionering, och i maskiner som värmer, exempelvis värmepumpar. Köldmediet växlar mellan att vara i gasform och i vätskeform. För att vätskan ska förångas behövs värme och värmen som behövs tas upp från luften inuti kylskåpet. Därmed sänks temperaturen i kylskåpet. En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp men där tas istället värme från berg, jord, luft eller vatten och avger den till huset.

Köldmediers miljöpåverkan 
De köldmedier som används idag är oftast fluorbaserade, så kallade f-gaser. Om dessa f-gaser läcker ut till atmosfären bidrar de till växthuseffekten på samma sätt som utsläpp av koldioxid gör. Den stora skillnaden är att en hel del av dessa f-gaser är mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Ett utsläpp av 1 kg av köldmediet R404A motsvarar ett utsläpp av 3 922 kg koldioxid.

Miljöpåverkan mäts i ett tal som kallas GWP (Global Warming Potential). Talet anger hur stor växthuseffekten är i förhållande till koldioxid. Ett högt GWP betyder en större påverkan på växthuseffekten. 

Europeisk förordning för att minska växthuseffekten
Inom Europa vill man minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (f-gaser), eftersom de har så stark påverkan på växthuseffekten och därmed jordens klimat. År 2015 började därför den Europeiska F-gasförordningen att gälla. F-gasförordningen begränsar successivt försäljningen av f-gaser i EU och förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid nyinstallation och service.

Hårdare lagkrav för kylinstallationer fr.o.m. 1 januari 2020
Än så länge har den inte påverkat så många. Men företag som har hand om värmepumpar, kyl-och frysinstallationer etc. som innehåller köldmedium kommer snart att påverkas betydligt mer av förordningen. Fr.o.m. 1 januari 2020 tas nästa steg i f-gasförordningen och det blir förbjudet att installera kyl och frys-anläggningar med köldmedium som har GWP > 2500 och även att fylla på sådana anläggningar med ett nytt köldmedium. 

Dessa nya krav tvingar många matbutiker, matproducenter och andra aktörer att byta ut sina kylinstallationer. 

Nya köldmedier = Nya smörjmedel 
I kylkretsen kommer köldmediet och smörjmedlet i kontakt med varandra i en homogen mix. Blandningen av dessa är oerhört viktig för funktionen hos t.ex. en kylinstallation. Köldmediet kyler medan oljan smörjer och skyddar mot slitage. 

För korrekt funktion krävs rätt typ av smörjmedel och i takt med att installationer byter till köldmedium med lägre GWP så krävs dessutom smörjmedel som passar till köldmediet. Naturliga köldmedium som CO2 och ammoniak kräver bägge en optimerad kylkompressorolja. 

Våra kylkompressoroljor
Här hittar du information om våra kylkompressoroljor. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss

Mer information om fluorerade växthusgaser:

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00