Hoppa till innehållet

Med framtidstro och optimism på spårområdet

Trots att tåg är ett vanligt transportsätt över hela världen, så är smörjning av spårtrafik kanske inte det segment som flest människor har störst koll på. Men spårbunden trafik och hållbarhet är nyckelområden för FUCHS, och ett område med framtiden för sig!

Att olika former av spårtrafik i dag anses vara ett av de miljömässigt mest hållbara sätten att resa, och att det är ett bra alternativ för att reducera utsläppen av koldioxid, är nog de flesta överens om. Men hur klimatmässigt hållbar kalkylen blir beror till stor del på var elen kommer från och på vilket sätt man väljer att sköta om sina investeringar.

Ett klimatsmart sätt att resa?

Järnvägen är viktig för att möta klimatmålen, men spårtrafik är också system som kräver tunga investeringar i såväl infrastruktur som fordon. Från råvara och produktion till plånbok. Det mest hållbara, ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, är därför att underhålla redan existerande system.

Svensk forskning på smörjning av Malmbanan, som är Europas tyngst trafikerade tåglinje, har visat att rätt smörjning kan minska slitage och sprickbildning med så mycket som 60 procent*. Det gör det enkelt att motivera varför räls, växlar och hjul bör smörjas. Men när det handlar om spårtrafik så handlar det inte bara om att smörja, utan minst lika mycket om vad man väljer att smörja med.

Miljökrav på smörjmedel

Eftersom i stort sett alla smörjmedel som används vid spårtrafik riskerar att läcka ut i mark och vatten, finns ökade krav på att smörjmedlen måste vara biologiskt nedbrytbara. Det pågår därför ett stort arbete med att arbeta bort miljöfarliga ämnen men behålla samma prestanda.

– Vi upplever stort intresse och öppenhet för nya hållbara lösningar hos spårvägskunder i och utanför Norden, säger Magnus Björnberg på FUCHS Business Development Rail i Norden. Norrköping och Stockholm är bara två exempel på nordiska städer som redan är i full gång med att växla om, till förmån för en mer framtidssäkrad produktportfölj med EU-certifierade produkter. Och väldigt många fler visar nyfikenhet.

Nära samarbeten och ”best practice”

Tåg är ett vanligt transportsätt över hela världen och en av FUCHS fördelar som global aktör, är att kunskap som kanske kan saknas lokalt alltid kan hittas globalt. I Europa kan vi dra nytta av vår närvaro över hela kontinenten, från nordligaste Norge till sydligaste Spanien.

– Vi samarbetar tätt över landsgränser, både i Europa och globalt, menar Magnus Björnberg. Och vi drar nytta av varandras erfarenheter i form av ”best practice”. Allt för att se om och hur gemensamma lärdomar kan komma till nytta för våra kunder.

Ett exempel är att FUCHS kunder i norra Europa sedan länge har efterfrågat mer hållbara lösningar, vilket gjort att vi ligger i både kunskaps- och utvecklingsmässig framkant inom området. Det kan kollegorna i övriga Europa och världen nu dra nytta av. På samma sätt kan kunder här i Norden dra nytta av andra lokalt inhämtade spetskunskaper när det behövs. FUCHS har till exempel mycket nära samverkan med tyska Deutsche Bahn och med Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, som är Berlins kommunala lokaltrafikbolag. Vi har också mycket nära samarbete med världens tågproducenter.

 

Magnus Björnberg, Business Development för Rail i FUCHS Norden, med de två europeiska kollegorna Ralf Schlösser, och Jens Koopmann, från FUCHS Tyskland, vid gemensamt kompetensutbyte hos Stockholms spårvägars depå på Lidingö.

Från standard- till specialsmörjmedel

FUCHS levererar till alla sorters spårtrafik, för såväl passagerare som gods. Att kunna arbeta med så skiftande förutsättningar som Malmbanans extremt tunga trafik och lätt spårvagnstrafik i stadsmiljöer, ställer naturligtvis höga krav på tekniskt kunnande. Det ställer också krav på kunskaper om och lösningar för de helt olika utmaningar som såväl fordonsägare som ägare av infrastruktur kan ställas inför.

– Dessutom är det en stor fördel att ha ett brett och hållbart sortiment. Vårt sortiment täcker alla behov för fordon och infrastruktur, säger Magnus Björnberg. Oavsett om man planerar för att gå över till framtidssäkrade produkter eller har andra utmaningar, som t.ex. miljövänlig klottersanering, kan du känna dig lugn. Vi har kompetens och produkter att möta det också.

 

Läs mer

* Malmbanan ska smörjas för mindre slitage och sprickor

Det här kanske också intresserar dig

Smörjmedel för spårbunden trafik

 Vi har ett brett sortiment som täcker alla behov inom hela spårtrafik-segmentet

Läs mer

Spårbunden trafik

Smörjöversikt för spårbunden trafik.

Läs mer

Vill du veta mer?

Magnus Björnberg

Key Account Manager Specialities
070 738 94 57
magnus.bjoernberg@fuchs.com

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00