Hoppa till innehållet


Varför oljeanalyser?

För varje tia du lägger på oljeanalyser spar du fyrtiofem kronor någon annanstans

Runt 80 procent av alla maskinhaverier beror på kontaminerad olja och dålig filtrering, men majoriteten av haverierna hade gått att undvika om man hade gjort regelbundna oljeanalyser.

Forskning visar nämligen att för varje tia du lägger på oljeanalys så spar du fyrtiofem kronor någon annanstans. Man kan med andra ord räkna med färre haverier, eller inga alls, och då blir det enklare att planera underhållet och optimera bytesintervallerna. Man kan även se på oljan hur systemet som helhet mår i viss grad. En analys avslöjar till exempel om det finns onormalt slitage, och då kan man både förutse och förebygga haveri.

Vi brukar prata om någonting som kallas för badkarskurvan där vi under inkörningsfasen ser att haverier ofta orsakas av fel smörjmedel, dåligt underhåll eller en övertro på maskinens förmåga att prestera – det som vi i vanligt tal kallar för överbelastning. Nästa fas kallas ”normal livslängd” och här minskar slitaget kraftigt. Haverier beror främst på kontaminering och dålig filtrering av oljan. Genom att övervaka den här fasen kan vi förlänga den och minimera risken för oförutsedda problem. I slutskedet blir haverier vanligare igen. Främst beror det på ett normalt, långvarigt slitage, men genom att hålla koll på oljan så kan man få en bra uppfattning om när maskinen ifråga sjunger på sista versen och vidta nödvändiga åtgärder så att man slipper ett oplanerat stopp.

En hel del faktiskt, till exempel föroreningar i form av partiklar eller vatten. I ett fullt fungerande system ska det här inte finnas i oljan men en analys kan ge en tydlig ledtråd till var man ska börja leta efter felet och hur man bäst rättar till det. Om det till exempel kommer vatten eller bränsle i oljan så kan det leda till oxidation, och det i sin tur kan leda till korrosion, ökad friktion och i slutändan slitage i maskiner och verktyg. Andra saker vi tittar på är förändringar i viskositet och syratal.

Här kan du läsa mer om kontaminationer i oljan och vad de innebär.

Med ett labbtest som är rätt utfört får du en bra bild av hur oljan mår. Men det är viktigt att testet görs på rätt sätt: är oljenivån normal? Har oljan cirkulerat ordentligt? Är temperaturen som den brukar? Vi vill ju också kunna göra jämförelser över tid och då är det viktigt att göra testerna likadant varje gång.

När vi har gjort våra tester och analyser så får vi fram ett antal resultat. De kan vid första anblicken kännas lite svårt att tolka, men det hjälper vi såklart gärna till med.

Oljeanalys ger dig ett mer pålitligt och förutsägbart smörjsystem. Det gör att du kan fokusera på planerat underhåll, istället för att rycka ut i tid och otid när saker helt oväntat går sönder. Med andra ord: färre haverier, längre oljebytesintervall, högre maskineffektivitet, minskade stilleståndstider och sist men inte minst ökad lönsamhet.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00