Hoppa till innehållet

Vad menas med kontaminerad olja?

Smörjolja i maskiner och smörjsystem riskerar att förorenas av små metallpartiklar, vatten, bränsle eller annat som egentligen inte ska vara där. De främmande ämnena riskerar att påverka oljan på olika sätt och kan leda till att dess egenskaper ändras och att funktionen försämras. Det kallas för kontaminering av oljan.

Oxidering
Hög temperatur och vissa ämnen gör att oljan oxiderar. Oxidation leder till att oljan åldras i förtid och gör att den förlorar sina smörjande egenskaper och att det bildas hartser och avlagringar. De bildar en klibbig yta som så småningom får ventiler och rörliga maskindelar att kärva och fastna.

Partiklar i oljan
Partiklar är små föroreningar från maskin och omgivning som kan leda till slitage och driftstörningar. Forskning har visat att partiklarna binder andra föroreningar och påskyndar oxidationen i oljan. För att man ska slippa partiklar behöver oljan filtreras. Genom noggrann filtrering kan livslängden på både oljan och maskinutrustningen öka markant.

Bränsle i oljan
Att bensin eller diesel hamnar i motoroljor och andra smörjoljor är inte helt ovanligt. Det kan bero på att bränslesystemet läcker så att bränsle kan leta sig in i oljan. Det påverkar oljans egenskaper, till exempel så att viskositeten ändras och oljan smörjer sämre vilket leder till effektivitetsförluster. Bränslekontaminerad olja måste bytas om nivån ligger över 2,5 %.

Vatten i oljan
Att det hamnar vatten i oljan är ganska vanligt i exempelvis hydraulik-system på skogsmaskiner. Även här påverkas oljans egenskaper vilket kan leda till att den oxiderar och att motorer och maskiner börjar korrodera inifrån. Vatten i oljan kan också leda till ökad friktion och slitage. Det kan också orsaka hydrolys, vilket bryter ned oljan. Vid vattenkontaminerad olja måste vattnet avskiljas eller oljan bytas. Olika oljetyper tolererar olika vattenmängder.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00