Hoppa till innehållet

5S – tipsen som säkrar smörjunderhållet

Att säkra smörjunderhållet är en förutsättning för ett fungerande Förebyggande Underhåll (FU). Risken för driftstörningar och oplanerade stopp minskar samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar när maskiner, medarbetare och produktionsresurser fungerar ihop på ett optimalt sätt.

Genväg till ordning och reda
En genväg till bra smörjunderhåll är metoden 5S som ursprungligen utvecklats av Toyota.

 • 5S bygger på fem begrepp som alla tar sikte på ordning och reda på arbetsplatsen – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Säkerställa.
 • 5S lyfter smörjningen till nya nivåer och säkerställer ett fungerande Förebyggande Underhåll (FU).
 • 5S går att använda som praktisk checklista med fokus på vardagsnära underhållsfrågor, där också din smörjmedelsleverantör kan stötta och se till att rätt rutiner kommer på plats.

1. SORTERA – ger överblick och utrymme
Det brukar finnas många smörjmedel på en arbetsplats. Gör en översyn och sortera bort de onödiga. Ta hjälp av din smörjmedelsleverantör. Sorteringen ger överblick och utrymme. Hanteringen blir enklare, sparar tid och risken för misstag och felblandningar minskar. Dessutom finns det pengar att spara. En vildvuxen produktflora är dyrare att administrera, förrådshålla och hantera i största allmänhet.

Sortera bort…

 • produkter som inte längre används
 • produkter i befintligt sortimentet som gör ungefär samma sak
 • smörjutrustning som är skadad eller inte håller måttet av andra skäl 

2. SYSTEMATISERA – rätt sak på rätt plats
Satsa på ordning och reda. Det som är nödvändigt ska vara lättillgängligt och ha en given plats. Rätt sak på rätt plats gör hanteringen säkrare och renare. Underhållet blir heller inte personberoende eftersom det är lätt för alla att göra rätt. En renare hantering av smörjmedlen håller smuts och slitagepartiklar borta från maskinerna. Det minskar risken för driftstörningar.

Systematisera genom att…

 • ha ett dedikerat smörjmedelsförråd
 • märka upp utrustning och produkter så alla vet vad som är vad
 • låta varje fettsort ha en egen spruta och varje olja en egen kanna
 • ha slutna påfyllningskärl för oljor som håller damm och smuts borta. 

3. STÄDA – rent och snyggt
Inget underhållsarbete blir bra utan städning. När det är rent och snyggt på arbetsplatsen ökar trivseln och arbetsmiljön blir säkrare. I ett rent och välstädat förråd finns det heller inga förorenade smörjmedel som kan öka slitaget och ge driftstörningar i maskinerna.

Städa genom att…

 • förebygga spill med hjälp av absorbtionsmaterial och oljeuppsamlare
 • rengöra vid smörjställen och i oljeförråd
 • städa lite varje dag och gör större rengöringar varje vecka
 • sätta en standard och se till att den finns med på checklistan.

4. STANDARDISERA – stöttande rutiner
Standardisera rutinerna och bestäm var, när och hur saker och ting ska göras. Ta även här hjälp av din smörjmedelsleverantör för att ta fram stöttande och väl dokumenterande rutiner. De säkrar att inget glöms bort och det som är viktigt görs på rätt sätt. Samtidigt skapas en historik kring genomförda insatser. Den underlättar om det plötsligt dyker upp problem, men också i arbetet med stegvisa förbättringar.

Standardisera genom att…

 • skapa att-göra-listor för stöd och kontinuitet – t ex kring oljebyten, analyser, maskinvård och rengöring
 • ha kontrollrutiner så arbetet med märkning, rengöring, ordning och reda säkras
 • samla åtgärderna i listor/standarder i UH-system eller via Excel så de är enkla att hitta, följa och uppdatera. 

5. SÄKERSTÄLLA – följ upp och förbättra
Sist men inte minst gäller det att säkra att arbetet med att Sortera, Systematisera, Städa och Standardisera håller måttet. Uppföljningen är betydelsefull eftersom den samtidigt lägger grunden för nya, stegvisa förbättringar av 5S-arbetet.

Säkerställ genom att…

 • ta fram checklistor för hela 5S-arbetet så att ordningen hålls och kan förbättras steg för steg
 • göra återkommande revisioner/ronderingar som dokumenteras i text och bild
 • uppföljningsresultaten är konkreta och diskuteras med alla som arbetar med smörjunderhåll
 • motivera dem som arbetar med 5S och betona att var och en är viktig för att slutresultatet ska bli bra
 • lyfta fram fördelarna och att systematiskt underhållsarbete ger effektivare, renare och säkrare arbetsplatser.

Vill du veta mer om 5S och ett säkert smörjunderhåll?
Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00