Hoppa till innehållet

Visste du att...

Visste du att är en serie korta filmer som ger dig handfasta tips och råd om smörjmedel, hur du väljer och använder på bästa sätt.

Om miljöanpassade hydrauloljor

Visste du att biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ofta har bättre prestanda?

Att biologiskt nedbrytbara produkter belastar miljön mindre vid spill eller läckage – det tycker de flesta låter helt självklart. Men alla vet inte att många miljöanpassade hydrauloljor dessutom har bättre tekniska egenskaper än de som är baserade på mineralolja. De har längre livslängd. De är bättre på att avskilja luft och vatten. De klarar bredare temperaturområde. Och de har bättre lösningsförmåga, vilket gör att du undviker problem med varnish. 

Vill du veta mer om miljöanpassade smörjmedel?

Om hantering av smörjmedel

Visste du att rätt hantering av smörjmedel minskar risken för driftstopp?

Mycket handlar om ordning och reda. Om du är noggrann med rengöring, har rätt förvaring och gör täta kontroller har du mycket att vinna. Genom att tänka efter före så minskar risken för både föroreningar och driftstörningar – samtidigt som du förlänger livslängden på dina smörjmedel, maskiner och motorer. Ta hjälp av vår checklista, den hjälper dig att säkra smörjunderhållet.

Checklistan hittar du här.


Om energieffektivisering

Visste du att ett byte från mineral- till syntetolja kan spara energi, pengar och miljö?

Det finns mycket att tjäna på att välja rätt typ av smörjmedel. Och vinsterna kan bli riktigt stora för dig som väljer att byta mineraloljan till en helsyntetisk smörjolja. Vi tar ett exempel: Om du har 80 kuggväxlar, med medeleffekten 35 kW och drifttiden 8 000 timmar – då kan du spara så mycket som 128 000 kronor. Per år. Tack vare minskade energiförluster och minskade arbetsinsatser. Samtidigt som du reducerar dina koldioxidutsläpp med mer än 10 000 kg om året. För en gångs skull är det faktiskt lätt att göra rätt.

Mer om energieffektivitet och viskositet hittar du här.


Om smörjmedel och öl

Visste du att vi testar hur smörjmedel påverkar höjden på ölskummet?

Vid öltillverkning finns det alltid en risk att ytterst små mängder smörjmedel hamnar i ölet. Därför är det viktigt att alltid använda smörjmedel som är godkända för kontakt med livsmedel – men även livsmedelsklassade smörjmedel kan påverka hur ölet skummar när du häller upp det. När vi utvecklar smörjmedel för just öltillverkning genomför vi därför rigorösa skumtester. Vi testar skummets höjd och hur många sekunder det tar för det att sjunka till hälften. Sen jämför vi resultatet med ett referensprov. Högsta nivån, ”Good”, är det enda skum vi accepterar som kronan på verket. Det är inte för inte vi har våra rötter i Tyskland.

Vill du veta mer? Kolla här.


Om tunnare oljor

Visste du att tunnare motoroljor fungerar utmärkt även i tunga fordon?

Bara för att maskinen är stor, behöver inte viskositeten vara hög. Tvärtom ger en 5W- eller 10W-olja bättre smörjning än en 15W-olja. Den lägre viskositeten gör att oljan når fram och smörjer motorn snabbare och effektivare än en mer trögflytande olja. Det minskar slitaget och kan bidra till en lägre bränsleförbrukning.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om fordonssmörjning.


Om oljeflödet

Visste du att oljeflödet i en lastbilsmotor rör sig både snabbt och långt?

Oljan rör sig över en sträcka på 9,5 meter när den smörjer runt i motorns alla skrymslen och vrår. Då gäller det att varken sot eller oxidation hindrar oljeflödet. Det ständigt pågående flödet gör att varje komponent i motorn passeras och smörjs av 135 liter olja per minut.

Har du rätt motorolja? Testa vår online ojeguide.


Om temperaturhöjningar

Visste du att temperaturhöjningar påverkar livslängden på oljan?

En mineralbaserad hydraulolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på ungefär 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger i systemet, halveras livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Det görs enklast genom att reglera kylningen via en termostat, men se också till att luft- eller vattenkylningen är rengjord och fungerar som den ska.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Om dieseleffekt

Visste du att dieseleffekt fördärvar hydrauloljan?

Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappa i prestanda. Lågt tryck kan uppstå om oljan har för hög viskositet, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Koll på glykolen

Visste du att det är viktigt att hålla koll på vilken glykol motorn ska ha?

Det finns produkter i regnbågens alla färger och att använda fel sort kan bli kostsamt. Alla sorter är inte blandbara med varandra. Det kan leda till ökad korrosion, igensatta kylsystem, läckage och i värsta fall motorhaverier. Kolla bilens instruktionsbok eller använd vårt on-line-verktyg, så vet du att du väljer rätt!

Läs mer i vår blogg ”Färgblind” glykolhantering blir säkrare och smidigare.


Om översmörjning

Visste du att översmörjning orsakar många lagerhaverier?

Undersökningar visar att mellan 30 och 40 procent av lagerhaverier hänger ihop med översmörjning. För att undvika detta gäller det att smörja med rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Mer är inte bättre. Snarare tvärtom! För mycket smörjmedel kan leda till förhöjd temperatur, att fetter åldras snabbare och blir trögare vilket frestar på tekniken. Ha heller inte för högt tryck i fettsprutan. Det kan skapa slitage, skada tätning, ge läckage som orsakar korrosion och ökar risken för haveri.

För fler tips och råd, ladda ner vår Smörjfettshandbok.


Om rätt hydraulolja

Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

För fler tips, läs vårt blogginlägg om hydraulvätskor.


Om ett varmgarage på burk

Visste du att olja kan fungera som ett varmgarage på burk?

Med en tunnare motorolja slipper man tomgångskörningar för att hålla motorn igång kalla dagar. Denna olja förbättrar startbarheten, minskar slitaget och kallas därför ”varmgarage på burk”. Och att slippa tomgångskörningar är bra för både plånboken och miljön!

För fler tips, läs vårt blogginlägg om fordonssmörjning.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00