Hoppa till innehållet

Tio råd som ger mångdubbelt tillbaka

Förvara och använd smörjmedlen på rätt sätt. Det finns så mycket att vinna på det. Som hjälp på vägen bidrar jag med några konkreta råd. Dessa tio råd kan ge mångdubbelt tillbaka eftersom hela smörjmedelshanteringen blir smidigare, säkrare och smartare.

Ordning och reda, ökad säkerhet, bättre koll på vad som händer, men också varför det händer. Fördelar är många för den som kopplar grepp om smörjmedelshanteringen. Förenklat handlar det om att uppnå en sak – att rätt saker smörjs på rätt sätt med rätt smörjmedel. Och när smörjningen är optimal bidrar det till att vässa prestandan och produktiviteten i verksamheten.

RÄTT FÖRVARING

  • Förvara fat och andra förpackningar under tak – det håller faten torra och förhindrar att vatten samlas på ovansidan. Om vatten tränger in i fatet så förorenas smörjmedlet. Skärvätskor ska till och med förvaras inomhus. De är emulgerande och förstörs om de fryser.
  • Palla upp fat som förvaras under bar himmel – på marken är det blött och smutsigt. Palla därför upp fat och förvara dem liggande så att vatten inte samlas ovanpå. Placera öppningarna i fatet ”kvart över nio”. Då täcks de av olja som ”tätar till” under förvaringen. Om fat förvaras stående – lägg en kil under så de lutar och hindrar att vatten samlas ovanpå.
  • Se till att öppnad förpackning återförsluts – via en dåligt försluten förpackning kan damm och smuts förorena smörjmedlet. Som alltid kan sådana slitagepartiklar förkorta livslängden på oljan, maskinkomponenterna och ge driftstörningar. En förorenad olja kan kanske filtreras, men ett smutsigt smörjfett går inte att rena.

NOGGRANN RENGÖRING

  • Rengör förpackningen innan du öppnar den – en förpackning kan förorenas vid transport och förvaring. Se därför till att det är rent runt förpackningens förslutningar innan du öppnar den. Återigen handlar det om att slitagepartiklar inte ska påverka smörjmedel och maskiner.
  • Rengör påfyllningsställena före smörjningen – smutsiga påfyllningslock och fettnipplar kan förorena. På en nippel finns det kvar ett tunt lager fett där smuts samlas som kan ”tryckas in” i systemet vid nästa smörjning. Via en rengöring av påfyllningsställena går detta att undvika. Lika viktigt är det att kolla förslutningen av systemet efter påfyllningen.
  • Använd ren kanna vid påfyllning – ha en kanna för varje oljetyp och se till att den är väl försluten. Ett bra tips vid påfyllning av olja är att använda filter som tar bort partiklar. Undvik trattar som är en källa till föroreningar. Idag finns det bra kannor som ofta gör trattar överflödiga. Om du måste använda tratt - förvara den i en plastpåse så den inte förorenas.

TÄTA KONTROLLER

  • Kontrollera oljenivån regelbundet – detta tips är lika viktigt som självklart! Man brukar säga att olja ska fyllas på upp till högsta nivån, men i vissa fall ska detta bara göras när systemet står helt stilla. Ta därför reda på vad som gäller i just ert system. Annars riskerar ni att fylla på för mycket olja. Det kan ställa till stora problem när maskinen stoppas.
  • Kolla och rengör olje- och luftfilter – numera är detta enklare att hantera. Det beror på att filtren ofta har indikatorer som visar när det är dags att byta. En bra tumregler är att sätta in ett nytt oljefilter i samband med oljebyten. Luftfilter byts vid behov, men minst en gång per år.
  • Rätt utrustning – detta kopplar till vad jag sagt ovan, men tål att upprepas. Rena kannor för varje oljesort är en självklarhet. Likaså slutna påfyllnadskärl och fatpumpar för varje oljesort. Använd också fettsprutor med mätare som visar hur mycket fett som går in i systemet.
  • Undvik oljespill – de ökar risken för olyckor och skador på människor och miljö. Använd handskar och annan skyddsutrustning för att undvika risken för hudproblem. Se också till att det finns tråg eller andra spillskydd där smörjmedlen förvaras. Torka upp spilld olja snarast möjligt. Det förhindrar halkolyckor och skador på miljön.

Där har ni mina råd. Via dem blir smörjmedelshanteringen som sagt smidigare, smartare och säkrare. Det underlättar arbetet för dem som utför smörjningen, minskar antalet driftstörningar och förlänger livslängden på maskiner och annan teknik. Ni får alltså mångdubbelt tillbaka!

Fler tips och råd hittar du här.

Har du några frågor eller behöver hjälp, kontakta oss gärna.


Det här kanske också intresserar dig?

Fyra tumregler om smörjning

"Många bäckar små" brukar det heta. Det stämmer också när det gäller underhållskostnader. För när många små förbättringar kopplas ihop i smörjunderhållet kan det ge stora besparningar. Listan på smarta åtgärder kan göras lång, men behöver för den skull inte bli krånglig. Jag sammanfattar detta i fyra tumregler som gör det hela lättare.

Läs blogginlägget

Fett på rätt sätt

Det används i mängder av olika applikationer. I allt från lager och växellådor till kuggväxlar och skogsmaskiner. Det minskar friktion, skyddar mot korrosion och tätar mot vatten. Och så det som är unikt – att det stannar på ställen där en olja skulle försvinna. Det handlar om smörjfett och om fett på rätt sätt!

Läs blogginlägget

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00