Hoppa till innehållet

Visste du att – om hydraulvätskor

Kyla, tryck och temperatur, men också smuts, energiförbrukning och viskositet. När det gäller valet av hydraulvätskor är det många saker att hålla reda på. Vi tipsar om en effektiv och ekonomisk smörjning och om hydraulik som presterar mer och bättre.

Visste du att…

…RÄTT HYDRAULOLJA MINSKAR ENERGIFÖRLUSTERNA
Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Ofta väljer många av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

…DET GÅR ATT SLIPPA VÄRMARE I HYDRAULTANKEN
En hel del teknik står utomhus året runt. Välj då en hydraulolja som klarar kyla och tar bort behovet av värmare i hydraultanken. Värmare drar energi och är inte sällan feldimensionerade, vilket förkortar oljans livslängd. Med rätt produkt startar systemen även när kölden sätter in. Dessutom har denna typ av olja längre livslängd och minskar också energiförbrukningen.

… VISKOSITETEN ÄR AVGÖRANDE VID KALLA UPPSTARTER
Hydrauloljor med för hög viskositet orsakar problem vid uppstarter i kyla. En trögflytande olja kan skada hydraulpumpen och i värsta fall leda till haverier. Lösningen är produkter med lägre viskositet. De fixar uppstarten även den kalla årstiden, smörjer bättre och behåller prestandan över tiden.

…ESTERBASERADE OLJOR ÄR BRA RENGÖRARE
Smuts ökar risken för driftstörningar i ett hydraulsystem. Välj esterbaserade oljor så minskar den risken. Flera av dessa produkter har en rengörande effekt samtidigt som de förhindrar uppkomsten av varnish. Ett annat plus är att många esterbaserade oljor har längre livslängd och bättre smörjförmåga än traditionella mineraloljor.

…RENHET MINSKAR RISKEN FÖR DRIFTSTÖRNINGAR
Särskilt i hydraulsystem med hög omsättningshastighet. Här räcker det med att en liten mängd smuts trycks genom systemet för att det ska bli störningar eller skador. Säkra därför renheten genom att använda rätt typ av filter. Lika viktigt är det att vara noggrann vid påfyllning och övrig hantering för att hålla smutsen borta.

…VATTEN I SMÅ MÄNGDER KAN GE PROBLEM
Därför gäller det att hålla vattnet borta från hydrauloljan. Med det menas att vattenhalten ska vara lägre än 200 ppm i en mineralolja. Säkra att ett andningsfilter med torkpatron är monterat i systemet. Det förhindrar att kondens bildas, men renar också från partiklar som kan förorena oljan.

…MOTOROLJA TILL OCH MED KAN ÖDELÄGGA
Om vatten kan ställa till problem så är motorolja förödande eftersom bara några droppar ödelägger hydrauloljans egenskaper. Den förlorar förmågan att avskilja vatten som istället binds in i oljan och får den att tappa prestandan. Därför är det viktigt att alltid använda separata påfyllningskärl för olika smörjmedel.

…DET GÄLLER ATT SE UPP MED AVFETTNING
Lika illa är det med avfettningsprodukter som också förstör hydrauloljan. Maskindelar som varit i kontakt med avfettningsmedel ska därför sköljas noga. Högtrycksspola heller inte känsliga delar i ett system som nyligen avfettats. Då kan vatten och avfettning tryckas in via springor och öppningar och förorena oljan.

…TEMPERATURHÖJNINGAR PÅVERKAR LIVSLÄNGDEN
En mineralolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på cirka 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger sker en halvering av livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Det görs enklast genom att reglera kylningen via en termostat, men se också till att luft- eller vattenkylningen är rengjord och fungerar som den ska.

… BIOLOGISKT NEDBRYTBARA PRODUKTER HAR BÄTTRE PRESTANDA
Först och främst är dessa produkter mindre miljöbelastande vid ett spill eller läckage. En annan fördel är att många biologiskt nedbrytbara produkter har bättre teknisk prestanda än vanliga mineraloljor samt längre livslängd.

… H1-OLJOR GÄLLER VID LIVSMEDELSKONTAKT
I företag som hanterar livsmedel är frågan om föroreningar extra känslig. Därför finns det hydrauloljor som är godkända för livsmedelskontakt – då i halter om högst 10 PPM. Produkterna uppfyller den internationella standarden NSF H1 och kallas kort och gott för ”H1-oljor”.

…DIESELEFFEKT FÖRDÄRVAR HYDRAULOLJAN
Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappar i prestanda. Låga tryck kan uppstå om oljan är för tjock, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.

…STORA TRYCKFALL BÖR UNDVIKAS
Tryckfall i ett hydraulsystem ger en värmeeffekt som förkortar oljans livslängd. Sådana tryckfall kan uppstå om överströmningsventilen står öppen och pumpen inte arbetar som den ska. Det går att undvika genom att sätta en tryckinställning på ventilen. Det förhindrar att den står öppen och driver upp temperaturen.


Det här kanske också intresserar dig?

Visste du att – om fordonssmörjning

Att vara tunn har sina fördelar, åtminstone när det gäller motoroljor. I denna text bjuder vi på tankar om just tunna oljor, men även om smörjning av tyngre fordon i största allmänhet. Du får tips om minskat slitage, lägre bränsleförbrukning och om ett varmgarage på burk.

Läs blogginlägget

Visste du att – tips om smartare smörjning

Effektivare, enklare, billigare eller bara bättre i största allmänhet. I den här bloggen bjuder vi på nyttiga tips kring teknik, smörjrutiner och produkter. Vi kallar det "visste du att" och gemensamt för alla tipsen är att de banar väg för en smartare smörjning.

Läs blogginlägget

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00