Hoppa till innehållet

Inspektera och felsök hydraulsystemet

Ungefär 80 procent av alla maskinhaverier beror på kontaminerad olja och dålig filtrering, men majoriteten av haverierna hade gått att undvika med hjälp av regelbundna kontroller i form av analyser eller andra inspektioner av olja och filter.

Visuell inspektion

I mindre system är det knappast ekonomisk försvarbart att utföra regelbundna laboratorieanalyser av hydrauloljan, men att varje vecka (eller liknande intervall) göra enkla visuella inspektioner skyddar mot störningar, skador och oväntade plötsliga driftstopp.

Använd gärna det här schemat vid en sådan visuell inspektion:

Oljans utseendeMöjlig orsakÅtgärd/rekommendation
Ljus och klarNormaltOljan kan användas
Dimmig, oklarOljan är förorenad med emulgerat vattenAnalysera/byt oljan
Fritt vattenSystemet är förorenat med vattenTappa av vattnet
Mörk, luktar bräntOljan har oxideratAnalysera/byt oljan
Synliga föroreningarFöroreningar, slitagepartiklarAnalysera/byt oljan/kontrollera filter

Oljeanalys
Vid stora hydraulanläggningar, som ofta innehåller hundratals liter hydraulolja, är det vanligt att regelbundet kontrollera oljans och systemets tillstånd med hjälp av oljeanalyser.

En oljeanalys kan ge svar på frågor som:

 • Hur är oljans kondition?
 • Föreligger allvarligt slitage?
 • Vilken typ av slitage?
 • Var i maskinen sker slitaget?
 • Är rörsystemet rent?
 • Fungerar filtreringen som den ska?
 • Riskerar föroreningsinnehållet i oljan orsaka problem i framtiden – som slitage, korrosion, kärvande ventiler, etcetera?

Genom att regelbundet analysera oljans kemiska och fysiska tillstånd kan man identifiera maskinproblem innan de blir för stora, reducera stilleståndstider, planera underhållsintervall, reducera underhållskostnaderna och optimera oljebytesintervall.

Felsökning av hydraulsystem

FelsökningMöjlig orsak
Ingen rörelse vid start 
 • För låg oljenivå
 • Fel oljekvalitet
 • För hög oljeviskositet
 • Luft i systemet
 • Igensatt sugfilter
 • Otät tryckbegränsningsventil
 • Mekaniskt brott i systemet
 • Sliten pump
 
För långsam rörelse 
 • Sliten pump
 • Luft i systemet
 • Otäthet i sugledning
 • Otät sugledning
 • Otät tryckbegränsningsventil
 • Sliten pumppackning
 
Ojämn rörelse 
 • Luft i systemet
 • Skadad ackumulator
 • För trång kolvtätningspassning
 
Rörelsen stannar under drift 
 • För låg oljenivå
 • Brott på hydraulrör
 
För lågt arbetstryck 
 • Otäta oljerör/oljeslangar
 • Otät ventil
 • Föroreningar i ventil
 • Sliten ventil
 • Defekta ventilsäten
 
Onormalt buller i anläggningen 
 • Luft i systemet
 • Föroreningar i oljefilter
 • För låg oljenivå eller olja med för hög viskositet
 • För lite olja i pumpens sugledning
 • För svag eller defekt fjäder i övertrycks- eller reducerventil
 
Oljan blir för varm 
 • Fel viskositet på oljan
 • Föroreningar i oljan
 • För låg nivå
 • Föroreningar i övertrycksventil
 • Sliten pump
 
Oljan skummar 
 • Luft i systemet
 • För låg oljenivå
 • Fel oljekvalitet
 • Förorenad olja
 • Felplacerade skvalpskott i tanken
 

 

Max execution time: 240

Produktsök

Produkter:
Produkt
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00