Hoppa till innehållet

Underhåll av olja och hydraulsystem

Den som vill ha ett hydraulsystem som fungerar på ett bra sätt och är pålitligt, behöver ordning och reda. Att hålla sitt hydraulsystem i gott skick behöver faktiskt varken kräva särskilt mycket tid eller energi. Bara en sådan sak som att hålla rent betalar sig bra.

Hydraulsystem är känsliga för kontaminering i form av bland annat partiklar och vatten. Man kan tänka att stora väldimensionerade hydraulsystem borde vara tåliga – och det är de ju vad gäller last och vikt – men små partiklar och andra föroreningar kan trots det skapa stora problem. Renlighet är därför A och O när det gäller funktionella hydraulsystem.

Även små mängder föroreningar kan slita på systemet, både mekaniskt och kemiskt. Dessutom kan hydraulvätskan åldras mycket snabbare än tänkt. Tryck- och temperaturförändringar kan också ställa till problem. Därför tjänar du på att kontinuerligt underhålla ditt hydraulsystem och se till att det alltid är så rent som möjligt.


Underhåll - att tänka på

Det är vanligt att man får in vatten i form av kondens, framför allt i hydraulsystem som utsätts för temperaturskiftningar. Men med vatten i hydraulvätskan förlorar man den smörjande förmågan. Det finns också risk för korrosion och försämrad hydrolytisk stabilitet. Om du misstänker att det finns vatten i hydraulvätsketanken kan det därför vara klokt att försöka dränera. Eftersom vattnet normalt lägger sig under oljan finns det i botten på många tankar en dräneringsplugg, där du kan tappa ut eventuellt vatten. I vissa fall kan du dock istället behöva byta oljan.

För att undvika problem med vatten/kondens:

 • Vid misstanke om vatten – pröva att dränera vattnet ur oljetanken.
 • Kontrollera oljan – ett mjölkaktigt utseende beror ofta på inblandning av vatten.
 • Montera gärna andningsfilter med torkpatron i systemet, för att förhindra kondens.
 • Högtrycksspola aldrig känsliga delar i ett hydraulsystem.

Minst lika viktigt är det att hålla smuts och partiklar borta från hydraulsystem, eftersom de snabbt ökar risken för slitage och driftstörningar. För att undvika att dyra reparationer blir verklighet gäller det att alltid hantera hydraulolja så rent som möjligt. Var till exempel noga med att alltid använda rena behållare när du ska fylla på hydraulolja, se också till att det är helt rent runt både fatet och hydraulsystemets påfyllningshål.

Eftersom alla hydrauliska system innehåller större eller mindre mängder partiklar (de kan komma inifrån, utifrån eller genereras i systemet på grund av slitage) så använder man oljefilter för att kontinuerligt filtrera hydrauloljan under drift, precis som i vilken bilmotor som helst. Dessutom använder man ofta avluftningsfilter, som utöver att motverka kondens också bidrar till att hålla dammpartiklar och liknande borta. Tänk på att det är viktigt att komma ihåg underhåll i form av såväl kontroller av filter som filterbyten. För att hålla koll på hydrauloljans skick kan du också ta hjälp av oljeanalyser, som visar om oljan är ren och fungerar som tänkt eller om det börjar bli dags att byta den. Kontakta din smörjmedelsleverantör för hjälp med oljeanalyser

För att hålla smuts och partiklar borta:

 • Var alltid noga med renheten när du fyller på och hanterar hydraulolja.
 • Använd rena kärl vid påfyllning.
 • Filtrera gärna vid påfyllning.
 • Rengör noga maskinens påfyllningsställen.
 • Tänk på renheten vid eventuella slangbyten och reparationer av hydraulsystemet.
 • Håll koll på hydraulsystemets filter och se till att de är i bra skick.

Tryckförändringar i ett hydraulsystem kan skapa fria luftbubblor och försämra driftsäkerheten. Luftbubblorna kan vid låga tryck leda till kavitation, dieseleffekt och förstörd hydraulolja. Tryckfall i hydraulsystem kan också skapa värme som förkortar hydrauloljans livslängd. Lågt tryck kan uppstå om oljan har för hög viskositet, pumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen är för högt placerad i förhållande till hydraultanken.

För att undvika tryck- och temperaturförändringar:

 • Täta sugledning, packningar och kopplingar etc.
 • Kontrollera att hydrauloljenivån i tanken inte är för låg.
 • Kontrollera tankens placering i förhållande till pumpen.
 • Använd inte tjockare olja än du behöver.
 • Säkerställ att sugledningen har rätt dimension.
 • Kontrollera överströmningsventilen, se till att den inte står öppen.
 • Kontrollera hydraulolja och filter för att se hur systemet mår och säkerställa kvaliteten.

Liksom vatten kan skapa svårigheter i hydraulsystem kan även rester av till exempel avfettning leda till stora problem. Avfettningsmedel är emulgerande och kan redan i mycket små mängder förstöra hydrauloljans förmåga att avskilja vatten.

Vid rengöring av hydraulsystem och dess komponenter:

 • Undvik om möjligt att använda avfettningsmedel. Vid behov, använd avfettning med försiktighet – skölj och torka noga så att inga rester finns kvar.
 • Högtrycksspola aldrig känsliga delar i ett hydraulsystem.

Det finns mycket att vinna på att förvara och hantera hydrauloljor på rätt sätt. Genom att tänka efter före kan du enkelt minska risken för föroreningar och driftstörningar, samtidigt som du förlänger livslängden på såväl olja som teknik.

För att lagra och hantera hydraulvätska rätt:

 • Förvara fat torrt under tak, helst inomhus där temperaturvariationerna är små.
 • Förvara fat liggande, förslutet med propp eller kran under vätskenivån.
 • Förvara inte fat direkt på golvet eller marken.
 • Förvara fat så rent som möjligt – och rengör vid behov.
 • Hantera fat försiktigt för att undvika bucklor och flagor som resultat av det.
 • Rengör förpackning innan du öppnar den – och återförslut alltid öppnad förpackning noga.
 • Märk fat tydligt för att inte riskera förväxling av olika hydrauloljor, märk även kärl som används vid hantering av vätskorna.
 • Tänk på brandrisken vid förvaring! Slipdamm, svetsrester och liknande kan förorena eller antända hydrauloljan.

Visste du att temperaturhöjningar påverkar livslängden på oljan?

En mineralbaserad hydraulolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på ungefär 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger i systemet, halveras livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Det görs enklast genom att reglera kylningen via en termostat, men se också till att luft- eller vattenkylningen är rengjord och fungerar som den ska.

Visste du att dieseleffekt fördärvar hydrauloljan?

Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappa i prestanda. Lågt tryck kan uppstå om oljan har för hög viskositet, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.

Max execution time: 240

Produktsök

Produkter:
Produkt
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00