Hoppa till innehållet

Hydrauloljans uppgift och olika typer av hydrauloljor

Hydrauloljan är en viktig komponent i hydraulsystemet. Det är den som överför effekt från pumpen till hydraulsystemets olika delar. Utöver att överföra kraft så smörjer den systemet, fungerar som värmeöverförande medium och förebygger korrosion och slitage. Vätskan har kontakt med systemets alla komponenter och måste därför vara kompatibel med de material som ingår i systemet – så att ytor, tätningar och andra komponenter inte riskerar att förändras. Den behöver också ha goda förmågor att hantera vatten och luft, som annars kan skapa stora problem i hydrauliska system. Oavsett om det handlar om mobila enheter eller processindustri.
 

En hydraulolja består av basolja och additiv. Basoljan kan vara olika typer av mineraloljor, vegetabiliska oljor eller syntetoljor. Bland syntetoljorna finns polyalfaolefiner (PAO), polyglykoler och syntetiska estrar. Additiven är olika tillsatser som hjälper till att rikta prestandan genom att förstärka/förbättra vissa egenskaper. Det kan handla om det mesta från viskositet, friktion, temperatur och tryck till slitage, korrosion, filtrerbarhet och förmågan att skilja ut vatten och luft. Det är additiven som vässar produktens egenskaper för specifika användningsområden och det som avgör vilken produkt du bör välja.


Typer av hydrauloljor

Syntetiska estrar framställs genom kemiska reaktioner mellan alkohol och fettsyra. De miljömässiga egenskaperna varierar kraftigt beroende på vilka alkoholer och fettsyror som ingår. Dagens biologiskt nedbrytbara och miljöklassade hydrauloljor har normalt bättre tekniska egenskaper än traditionella mineraloljor, samtidigt som de kan sänka energiförbrukningen och därmed bidra till lägre koldioxidutsläpp. Ett effektivt val för många hydraulsystem.

Mineralolja är den dominerande basoljan och brukar delas in i tre grupper (I, II och III). Grupp I är traditionell solventraffinerad mineralolja. Grupp II och III är hydrokrackade mineraloljor, de renas till en lägre svavelhalt och har högre viskositet än grupp I. Inom de närmaste åren kommer vi att se en övergång från grupp I till grupp II, då flera av de raffinaderier som tillverkar grupp I antingen byggs om för grupp II-tillverkning eller läggs ner.

En vegetabilisk hydraulolja bygger på råvaror från växtriket – som olja från raps, rybs, solrosfrön eller sojabönor. Vegetabiliska oljor är alltid naturliga och har mycket goda miljöegenskaper, men används idag endast i liten omfattning på grund av begränsade tekniska egenskaper.

Det finns också hydraulvätskor som är utvecklade för hydraulsystem inom särskilt krävande områden. Ett exempel är livsmedelsindustrin, där produkterna av naturliga skäl måste uppfylla de allra högsta kraven på renhet (måste klara oavsiktlig livsmedelskontakt), säkerhet och teknisk prestanda. Ett annat exempel är gruv-, stål- och flygindustrin – som ju alla har extremt höga krav på brandsäkerhet.

Det finns en rad gamla fördomar som lever kvar från den första generationens ineffektiva miljöoljor, som var baserade på raps. Glöm dem! Idag är läget ett helt annat. Dagens biologiskt nedbrytbara och miljöklassade hydrauloljor, som oftast bygger på syntetiska estrar, har normalt bättre tekniska egenskaper än traditionella mineraloljor (som inte miljöklassas) och är numera vanligen det mest effektiva valet för de flesta hydrauliksystem.

I hydrauloljor som möter miljökraven enligt Svensk standard SS 15 54 34 och är publicerade på den så kallade SP Listan är såväl basolja som additiv utvalda för att ge minsta möjliga negativa inverkan på naturen vid eventuellt spill eller läckage. De ska inte heller ge upphov till hudirritationer eller andra allergiska besvär för den som använder eller underhåller maskiner.

Inom EU finns "EU blomman". Miljökriterierna och de tekniska kraven är snarlika i de båda systemen, men skiljer sig på detaljnivå.

Max execution time: 240

Produktsök

Produkter:
Produkt
Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00