Hoppa till innehållet

Tio råd som ger mångdubbelt tillbaka

Om rätt förvaring, smart rengörning och effektiva kontroller.

RÄTT FÖRVARING

Förvara fat och andra förpackningar under tak
- Det håller faten torra och förhindrar att vatten tränger in och förorenar smörjmedlen.
- Skärvätskor förvaras inomhus eftersom de förstörs om de fryser.

Palla upp fat som förvaras under bar himmel
- Förvara fat liggande så att vatten inte samlas ovanpå.
- Placera öppningarna ”kvart över nio”. Då täcks de av olja som ”tätar till” under förvaringen.
- Om fat förvaras stående – lägg en kil under. Lutningen förhindrar att vatten samlas ovanpå.

Återförslut alltid en öppnad förpackning
- I en dåligt försluten förpackning kan damm och smuts förorena smörjmedlet.
- Föroreningar förkortar livslängden på oljan, maskinkomponenterna och kan ge driftstörningar.

SMART RENGÖRING

Rengör förpackningen innan den öppnas 
- Vid tranport och förvaring kan förpackningar bli smutsiga. Gör därför rent runt förslutningen. Det minskar risken för att smörjmedlen förorenas.

Rengör påfyllningsställena före smörjningen
- Smuts samlas på påfyllningslock och fettnipplar och kan förorena vid smörjning.
- Rengör alla påfyllningsställen och kolla även förslutningen efter påfyllning.

Använd en ren kanna vid påfyllning 
- Ha en kanna för varje oljetyp och se till att den är försluten.
- Använd alltid filter vid påfyllning - det tar bort partiklar.
- Undvik trattar som kan ge föroreningar. Numera finns det kannor som gör trattar överflödiga.
- Om du måste använda tratt - förvara den i en plastpåse så den inte förorenas.

EFFEKTIVA KONTROLLER

Kontrollera oljenivån regelbundet 
- I vissa system ska olja fyllas på till högsta nivån - ta reda på vad som gäller i just ert system.

Kolla och rengör olje- och luftfilter 
- Många filter har indikatorer som visar när det är dags att byta.
- Passa på att sätta in ett nytt oljefilter vid oljebyten.
- Byt luftfilter vid behov, men minst en gång per år.

Använd rätt utrustning
- Rena kannor och en kanna för varje oljesort
- Slutna påfyllnadskärl och fatpumpar för varje oljesort.
- Fettsprutor med mätare som visar hur mycket fett det går in i systemet.

Undvik oljespill
- Använd handskar och annan skyddsutrustning för att undvika hudproblem.
- Se till att det finns tråg eller andra spillskydd där smörjmedlen förvaras.
- Torka snabbt upp spilld olja. Det förhindrar halkolyckor och skador på miljön.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00