Hoppa till innehållet

Tio råd som ger mångdubbelt tillbaka

Om rätt förvaring, smart rengörning och effektiva kontroller.

RÄTT FÖRVARING

Förvara fat och andra förpackningar under tak
- Det håller faten torra och förhindrar att vatten tränger in och förorenar smörjmedlen.
- Skärvätskor förvaras inomhus eftersom de förstörs om de fryser.

Palla upp fat som förvaras under bar himmel
- Förvara fat liggande så att vatten inte samlas ovanpå.
- Placera öppningarna ”kvart över nio”. Då täcks de av olja som ”tätar till” under förvaringen.
- Om fat förvaras stående – lägg en kil under. Lutningen förhindrar att vatten samlas ovanpå.

Återförslut alltid en öppnad förpackning
- I en dåligt försluten förpackning kan damm och smuts förorena smörjmedlet.
- Föroreningar förkortar livslängden på oljan, maskinkomponenterna och kan ge driftstörningar.

SMART RENGÖRING

Rengör förpackningen innan den öppnas 
- Vid tranport och förvaring kan förpackningar bli smutsiga. Gör därför rent runt förslutningen. Det minskar risken för att smörjmedlen förorenas.

Rengör påfyllningsställena före smörjningen
- Smuts samlas på påfyllningslock och fettnipplar och kan förorena vid smörjning.
- Rengör alla påfyllningsställen och kolla även förslutningen efter påfyllning.

Använd en ren kanna vid påfyllning 
- Ha en kanna för varje oljetyp och se till att den är försluten.
- Använd alltid filter vid påfyllning - det tar bort partiklar.
- Undvik trattar som kan ge föroreningar. Numera finns det kannor som gör trattar överflödiga.
- Om du måste använda tratt - förvara den i en plastpåse så den inte förorenas.

EFFEKTIVA KONTROLLER

Kontrollera oljenivån regelbundet 
- I vissa system ska olja fyllas på till högsta nivån - ta reda på vad som gäller i just ert system.

Kolla och rengör olje- och luftfilter 
- Många filter har indikatorer som visar när det är dags att byta.
- Passa på att sätta in ett nytt oljefilter vid oljebyten.
- Byt luftfilter vid behov, men minst en gång per år.

Använd rätt utrustning
- Rena kannor och en kanna för varje oljesort
- Slutna påfyllnadskärl och fatpumpar för varje oljesort.
- Fettsprutor med mätare som visar hur mycket fett det går in i systemet.

Undvik oljespill
- Använd handskar och annan skyddsutrustning för att undvika hudproblem.
- Se till att det finns tråg eller andra spillskydd där smörjmedlen förvaras.
- Torka snabbt upp spilld olja. Det förhindrar halkolyckor och skador på miljön.

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller behöver hjälp, kontakta oss gärna.

Håll dig uppdaterad

Blogg: smart smöjning
Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Nyhetsbrev
Läs eller prenumerera så håller du dig uppdaterad på produktnyheter, branschnyheter och får tips och råd om smörjning. 

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00