Hoppa till innehållet


Case: Moelven

Bra vardagsdialog – nyckeln till stabilt samarbete

Hos Moelven sparar samarbetet med oss pengar. Det ger också en effektivare produktion, där varje maskin matchas med rätt smörjmedel och rätt kompetens. Det har banat väg för ett partnerskap där vardagsdialogen är central.

Moelven har samarbetat med oss i 15 år. Under denna tid har vi varit ensam leverantör av smörjmedel till anläggningar i Norge och Sverige.

– Vi är ett av Europas största träbearbetningsföretag och arbetar med sågade och hyvlade trävaror, paneler, lister, limträ, konstruktionsvirke, modulkoncept och mycket annat, berättar Per Børke, logistikdirektör inom Moelven.

Viktigt med teknisk kunskap
Samarbetet innebär att produkter levereras till cirka 40 anläggningar i Sverige och Norge. I första hand till ett tjugotal sågverk och hyvlerier.

– Smörjmedlen är centrala för vår maskinpark. Därför har vi valt en leverantör som kan branschen och behoven i Moelven. Vi vill också arbeta med en leverantör som har egna tekniker och specialister, konstaterar Per Børke.

Vad gäller kvalitet så betonar han betydelsen av både bra produkter och hög service. Konkret kan det bland annat innebära produkter med längre livslängd och tekniker som med sina kunskaper minimerar risken för produktionsstopp.

Idag är kedjeoljor till sågverken den klart största produkten och står för ungefär hälften av leveransvolymerna. Andra stora produkter är hydraul- och transmissionsoljor.

– Avtalet bygger även på att vi gör regelbundna uppföljningar på varje enhet. Då ser vi över smörjupplägg, rutiner och säkrar överlag att arbetet är rationellt, berättar vår key account manager Thorsten Korsmo.

– Ett sådant exempel gäller sortimentet där vi tillsammans försöker banta antalet produkter. Målet är ett litet, effektivt sortiment som i princip alla sågverk använder, berättar Lars Alsterbo som är vår försäljningsingenjör.

– Vi jobbar också med energibesparningar, exempelvis genom att byta till syntetoljor i de många växlar som finns på ett sågverk, fortsätter han. Då går växlarna lättare och drar mindre energi, särskilt vintertid.

Regelbundna teknikmöten står på agendan. Då finns applikationsingenjörer och andra specialister på plats vid anläggningarna för att svara på frågor och säkra att allt fungerar.

– Nyligen genomförde vi också en skräddarsydd utbildning för ny personal vid några av Moelvens svenska sågverk. Även här fokuserade vi på deras praktiska frågor, men byggde också utbildningen på den Smörjmedelsskola vi erbjuder alla kunder, berättar Lars Alsterbo.

Dialogen central 
Alla är eniga om att dialogen mellan företagen är en viktig förklaring till att samarbetet fungerar bra.

– Det gäller att kunna bjuda på sig själv eftersom man då får mycket tillbaka. På så sätt kan vardagsrelationen utvecklas till mer av ett partnerskap, säger Lars Alsterbo. Jag försöker också att alltid vara tillgänglig så att ”moelvarna” vet att de når mig om de har frågor, även på kvällar och helger.

Per Børke lyfter fram de kunskaper och erfarenheter som våra medarbetare har.

– Det har hjälpt till att bygga starka relationer till Moelven, säger han. Även hanteringen av våra avtal sköts på ett bra sätt och skapar förtroende.

Thorsten Korsmo pekar på att företagen har platta organisationer som underlättar kontakter. Både Moelven och FUCHS har dessutom en långsiktig syn på samarbetet.

– Sist men inte minst har öppenheten betydelse, alltså att vi inte har några hemligheter utan håller varandra uppdaterade om vad som händer, säger han.

Fungera friktionsfritt
Den täta dialogen öppnar för effektiviseringar och andra förbättringar som sparar tid och pengar åt Moelven.

– Vid ett flertal tillfällen har vi fått förslag på produkter som sänkt kostnaderna, berättar Per Børke. Och vid behov får vi hjälp att hitta fram till de produkter som är bäst för miljön.

Han pekar på att också leveranstidernas betydelse för att samarbetet ska fungera friktionsfritt. Detta var en fråga som väckte funderingar för ett antal år sedan. Det var när smörjmedelproduktionen i Norge avvecklades och all tillverkning flyttades till Sverige. Hur skulle Moelven påverkas av detta?

– Med facit i hand har det fungerar bra, säger Per Børke. Logistiklösningarna säkrar att vi har samma tillgänglighet och leveranstider som tidigare.

Alla kundcase

Case: Moelven
Bra vardagsdialog - nyckeln till stabilt samarbete

Case: Nynas
Oljebytet gav rekordbesparing

Case Scana Steel
Snabb hjälp till Scana Steel Björneborg

Case: Cementa
"Utan smörjmedel stannar fabriken"

Case: COOLWAY EAL
Kvalitet och precision kräver rätt lösning

Case: NOVAWAY
En mindre konventionell lösning som ger toppresultat

Case: COOLWAY BOOSTER L1
Rätt smörjmedel sparade 795 000kr/år

Case: Produktutveckling
Smart produktutveckling förenklar propellerbytet

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00