Hoppa till innehållet


Case: Scana Steel Björneborg

Snabb hjälp till Scana Steel Björneborg

När Scana Steel Björneborg fick problem i sin härdningsprocess blev det bråttom. FUCHS hjälpte till med en rekordsnabb oljeanalys. Det underlättade problemlösningen och begränsade produktionsstoppet vid anläggningen i Värmland.

Stål- och smidesföretaget Scana Steel Björneborg tillverkar bland annat propelleraxlar till kunder inom sjöfart och offshore. Andra stora marknader för smidesprodukterna – som kan väga nästan 78 ton - är verkstads-, olje- och gasindustrin. Flera produkter oljehärdas och sänks då ner i ett kar med cirka 80 kubikmeter härdolja under några timmar. Men för en tid sedan drabbades företaget av ett s.k. överkok i den här processen.

– När den 900 grader varma smidesprodukten sänktes ned i oljan började det plötsligt skumma kraftigt och så lät det ungefär som ett jetplan drog igenom anläggningen, berättar Markus Larsson, produktionsledare vid Scana Steel Björneborg. Vi fick avbryta direkt för att ta reda på vad som hänt.

Hjälp med analysen
Markus och hans kollegor förstod att det kommit vatten i härdkaret och orsakat överkoket. Men samtidigt behövde de göra en ordentlig analys och för att få bättre grepp om hur det stod till med härdoljan. Ett oljeprov gick därför iväg till FUCHS senare samma dag.

– Vi kopplade in både labbet och våra kollegor inom R&D i Nynäshamn, berättar Robert Wikman, applikationsingenjör på FUCHS. Redan vid niotiden samma kväll var oljeanalysen klar och resultaten mejlades till Markus. Vi hittade vatten i oljan, men också något annat som var konstigt.

Resultaten visade att viskositeten var bra, men att härdoljans flampunkt var på tok för låg, vilket försämrar prestandan. Till bilden hör att flampunkten sjunker ju mer en härdolja används, men då försämras också viskositeten i ungefär samma takt - oljan ”åldras” helt enkelt. Men här stämde alltså inte sambandet mellan viskositet och flampunkt.

– Det verkade finnas någon typ av lösningsmedel i oljan som sänkte flampunkten, säger Robert Wikman. Vi föreslog att Scana Steel Björneborg skulle hetta upp härdoljan och på så sätt värma bort både vattnet och lösningsmedlet. Dessutom tipsade vi om att de skulle använda en tillsats i oljan eftersom vi såg att vissa andra egenskaper hade försämrats.

Tätare intervaller
Efter överkoket pumpades oljan tillfälligt över till en cistern. Karet rengjordes och samtidigt letade man efter en vattenläcka. När härdkaret återfyllts värmdes föroreningarna bort. Dessutom fick Scana Steel Björneborg en extra leverans av härdolja eftersom en del gått till spillo i överkoket.

– Vi hittade aldrig någon vattenläcka utan misstänker att det bildats kondens inne i anläggningen som påverkat härdoljan, berättar Markus Larsson. Allt som allt tog det tre veckor innan oljehärdningen var i drift igen. Jag är supernöjd med FUCHS insatser och nu skickar vi oljeanalyser till dem varje månad för att vara på den säkra sidan.

Alla kundcase

Case: Moelven
Bra vardagsdialog - nyckeln till stabilt samarbete

Case: Nynas
Oljebytet gav rekordbesparing

Case Scana Steel
Snabb hjälp till Scana Steel Björneborg

Case: Cementa
"Utan smörjmedel stannar fabriken"

Case: COOLWAY EAL
Kvalitet och precision kräver rätt lösning

Case: NOVAWAY
En mindre konventionell lösning som ger toppresultat

Case: COOLWAY BOOSTER L1
Rätt smörjmedel sparade 795 000kr/år

Case: Produktutveckling
Smart produktutveckling förenklar propellerbytet

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00