Hoppa till innehållet


Case: Nynas

Oljebytet gav rekordbesparning

Bättre prestanda, smidigare underhåll och så 400 000 kronor i besparingar. Det blev facit av vårt samarbete med Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Dessutom minskar miljöbelastningen via de produkter som nu används.

I Europa har Nynas egna raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg och tyska Harburg. I Sverige har vi samarbetat länge med företaget, bland annat i Nynäshamn där Nynas utvecklar oljor för många användningsområden.

– Bitumen för vägbeläggningar är en av våra största produkter, men vi gör också transformatoroljor samt oljor som används i lim, trycksvärta och gummi, berättar Fred Norberg, som arbetar med smörjning och underhåll vid raffinaderiet i Nynäshamn.

Vårt samarbete har tagit sikte på rationaliseringar i produktionen, men också på att lösa tekniska problem av olika slag. Nyckelpersoner från vår sida är säljingenjören Jenny Odén och Per Nilsson som är applikationsingenjör. Båda betonar att de vill någonting mer än leverantörer som ”bara” levererar produkter till fabriksgrindarna.

– Vi vill följa med in i verksamheten och hjälpa till med besparingar och effektviseringar, säger Per Nilsson. Det innebär kort och gott att vi arbetar nära kunden för att i möjligaste mån underlätta och förbättra.

Slimmat sortiment 
En av insatserna gällde Nynas smörjmedelssortiment, där målet var att minska antalet produkter och förenkla hanteringen.

– I ett stort sortiment är det mycket att hålla reda på, konstaterar Jenny Odén. Administrationen av inköp och leveranser blir omfattande, men även lagerhållning och praktisk hantering. Det är också en större risk att det bli fel när många produkter används i smörjning och underhåll.

– Dessutom kan miljöbelastningen minska genom en översyn, fortsätter hon. Färre produkter innebär mindre transporter och utsläpp. Om kunden dessutom går över till miljöanpassade smörjmedel uppnås ännu fler fördelar.

Våra miljöanpassade produkter kan minska energiåtgången eller bränsleförbrukningen i den teknik kunden använder.

– En annan fördel är att de är biologiskt nedbrytbara eller baserade på förnyelsebara råvaror. Och många produkter har båda dessa egenskaper, säger Per Nilsson.

Dyra haverier
Produktöversynen gjorde att Nynas sortiment minskades med 10 – 15 procent. Det banade väg för nya förbättringsinsatser, denna gång kring pumpar och växellådor. – Det hängde ihop med att vi haft haverier i de matarpumpar som används i produktionen, säger Fred Norberg. Ett haveri kostar 250 000 – 300 000 kronor med reparationer, reservdelar, produktionsbortfall och personalkostnader.

Raffinaderiverksamheten bedrivs till största del utomhus. För att inte pumparna ska frysa på vintrarna brukade Nynas förvärma pumpoljan med hjälp av doppvärmare. Kruxet var att värmen försämrade oljans egenskaper och fick pumparna att skära ihop. Per Nilsson föreslog att Nynas skulle byta till en syntetbaserad produkt som heter Mereta 150*. Den klarar temperaturer ned till 50 minusgrader och behöver därför inte förvärmas. Oljebytet omfattade ett tiotal pumpar och växellådor.

– Sedan dess har vi inte haft några problem, berättar Fred Norberg. Samtidigt har serviceintervallerna utökats. Den gamla oljan behövde bytas varje år. Mereta 150 byter vi ut vart tredje eller fjärde år. Det gör skillnad eftersom det går åt 100 liter olja i en matarpump.

– Jag är väldigt nöjd med att vi fått allt att fungera och med hjälpen från Jenny och Per, sammanfattar han.

Stora besparingar
Efter bytet har vi och Nynas gjort sammanställning av de besparningar som uppnåtts. Här ingår exempelvis kostnader för smörjolja, men också för oljebyten, reparation och underhåll av doppvärmare och pumpar samt för doppvärmarnas elförbrukning. Sist men inte minst uppnås stora besparningar genom att pumphaverier kunnat undvikas.

– Sammanlagt handlar det om en årlig besparing på 400 000 kronor. Det visar vilka resultat det går att nå genom att arbeta systematiskt och med rätt produkter, säger Per Nilsson.

– Detta är ett gott exempel på hur vi arbetar och på hur vi tänker kring besparningar i kundernas verksamheter, instämmer Jenny Odén. Här har också Fred Norberg spelat en viktig roll. Han har skapat driv och förståelse internt, vilket haft stor betydelse.

*Nytt namn RENOLIN UNISYN CLP 150 N

Alla kundcase

Case: Moelven
Bra vardagsdialog - nyckeln till stabilt samarbete

Case: Nynas
Oljebytet gav rekordbesparing

Case Scana Steel
Snabb hjälp till Scana Steel Björneborg

Case: Cementa
"Utan smörjmedel stannar fabriken"

Case: COOLWAY EAL
Kvalitet och precision kräver rätt lösning

Case: NOVAWAY
En mindre konventionell lösning som ger toppresultat

Case: COOLWAY BOOSTER L1
Rätt smörjmedel sparade 795 000kr/år

Case: Produktutveckling
Smart produktutveckling förenklar propellerbytet

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00