Hoppa till innehållet

Kontaktdon – små men viktiga komponenter

De finns överallt. Kontaktdon leder ström till din sladdlösa borrmaskin, överför signalen som aktiverar din bils ABS-bromsar och det är också kontaktdon som får servrarna att fungera på datacenter. Kontaktdon är små komponenter men de spelar stor roll för att garantera att elektriska produkter och elektroniska system fungerar som de ska.

I en genomsnittlig bil finns det över 700 kontaktdon som ombesörjer tusentals enskilda elanslutningar. Kontaktdonen har länge fyllt en viktig funktion genom att säkerställa tillförlitlig strömförsörjning till bilens olika delar som motor, strålkastare, bromsljus, blinkers, vindrutetorkare och ljudsystem. Men varje ytterligare kontaktdon som tillkommer i ett fordon medför också en ny potentiell risk för felfunktion. När det gäller självkörande och eldrivna fordon kan dessa felfunktioner få mycket värre följder än att radion tystnar. I dag är kontaktdon kritiska komponenter för att överföra en mängd olika elektroniska signaler för datastyrning av säkerhetsfunktioner som måste fungera helt störningsfritt, till exempel att upptäcka fotgängare, varna om fordonet lämnar körfältet, automatisk nödbromsning och identifiering av blinda fläckar. I elbilar behövs det dessutom kontaktdon för starkström för att överföra ström mellan batteriet och elmotorn.

Kontaktdon måste vara tillförlitliga

Konventionella mekaniska och hydrauliska system har redan börjat ersättas med elektroniska styrsystem som brake-by-wire- och steer-by-wire-system. OEM-företag inom fordonsbranschen måste bygga upp förtroende och få med sig konsumenterna i den utvecklingen. När det gäller självkörande fordon är säkerheten av största vikt för bilförare. Och ett viktigt steg för säkerheten är att få kontaktdonen att fungera tillförlitligt.

Alla typer av fel på kontaktdon kan leda till allt från irritation till ökade garantikostnader och kritiska säkerhetsproblem. Faktorer som kan leda till felfunktion hos kontaktdon är vibrationer, vatteninträngning, friktion, korrosion och oxidation samt stor inskjutningskraft. Just de problemen går lyckligtvis att förhindra med specialsmörjmedel för kontaktdon.

Kontakt med framtiden

Genom FUCHS förvärv av Nye Lubricants 2020 har vi idag ett heltäckande sortiment av smörjmedel, särskilt avsedda för kontaktdon, och lägger stort fokus på forskning inom området eftersom branschkraven håller på att förändras. Kontaktdon för elfordon behöver smörjmedel med en annan sammansättning. Temperaturen i elfordon blir högre, fordonen används längre och de har fler inskjutningspunkter. I takt med att industrins automationsutrustning utvecklas och blir allt "smartare" behövs dessutom fler sensorer och kontaktdon för en sömlös informationsöverföring. När vi utvecklar smörjmedel som stödjer nästa generations teknik måste vi ta höjd för alla dessa trender.

Funktionaliteten hos Nyes smörjmedel för kontaktdon stöds av data som samlats in i ADVT-laboratoriet (Application, Development, and Validation Test) för att säkerställa att donen är tillförlitliga och har prestanda på högsta nivå. Alla data finns tillgängliga för kunderna.

Vi har också utvecklat testmetoder och testutrustning för att mäta bland annat friktionsslitage, vatten-beständighet och dielektrisk prestanda. Dessutom görs även kvalificeringstester som säkerställer att kraven är uppfyllda för kundernas applikationer.

Det här kanske också intresserar dig

Specialsmörjmedel

Som erfaren tillverkare av högpresterande smörjmedel vet vi att det ibland kan upplevas svårt att hitta exakt rätt smörjmedel för att kunna möta extrema förhållanden, krav och certifieringar.

Läs mer

Innovation

För oss är det viktigt att alltid röra oss framåt, utvecklingen går snabbt och vi vill ligga i framkant när det kommer till både dagens och framtidens smörjlösningar. 

Läs mer

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00