Hopp til innholdet

Hva med en helsesjekk?

De fleste smørerelaterte maskinhavarier skyldes forurenset olje og dårlig filtrering, og derfor er det nesten litt merkelig at ikke flere velger å kontrollere oljen i systemene. Med regelmessige oljeanalyser kunne nemlig de fleste havariene vært unngått.

Det er ikke bare vi mennesker som har godt av en helsesjekk av og til, arbeidshestene blant maskiner og motorer har faktisk det samme behovet. I våre dager blir det stadig vanligere å bruke oljeanalyser for å kontrollere oljens og systemets tilstand, men samtidig vet jeg at svært mange flere ville hatt reell nytte av å analysere oljen i systemene sine.

HVA ER NYTTEN AV Å GJENNOMFØRE OLJEANALYSER?
Å ha kontroll på hvordan det står til med oljen kan faktisk være svært lønnsomt, blant annet fordi du kan øke driftssikkerheten takket være bedre planlegging av vedlikehold, og du kan optimere oljeskiftintervallene. Dette kan utgjøre ganske store beløp.

En oljeanalyse kan gi uvurderlig informasjon om tilstanden i maskiner og motorer. Analysen kan ikke bare gi et tydelig bilde av oljens tilstand og vise om filtreringen fungerer slik den skal – den kan også avdekke om det foreligger alvorlig slitasje, hvilken type slitasje det eventuelt handler om og hvor i maskinen slitasjen skjer. Oljeanalyser kan til og med advare deg i forkant hvis det finnes forurensninger i oljen som risikerer å skape problemer i fremtiden (som slitasje, korrosjon og trege ventiler). Resultatet av oljeanalysene kan derfor gi deg et mer pålitelig og forutsigbart smøresystem.

BETYDNINGEN AV KONTINUITET
Hvis man ikke har historikk å sammenligne med, er det svært vanskelig, og i noen tilfeller helt umulig, å vite hva som har endret seg i forhold til da alt fungerte som det skulle. Man famler kort sagt i blinde. Kontinuitet er altså alfa omega når man benytter oljeanalyser som et diagnoseverktøy. 

Jeg skjønner at det kan virke kostbart med oljeanalyser, men samtidig vet jeg at kostnadene kan bli ufattelig mye høyere når noe går galt. Mitt råd til deg som «bare» vil vite hvordan oljen har det, er å ta en analyse én til to ganger i året. Hvis du vil vite hvordan maskinen virkelig har det, bør du ta en analyse minimum to, men helst fire ganger per år. Det slurves overraskende ofte med dette, på tross av at det ofte er snakk om svært dyre maskiner og utstyr. 

MINDRE SYSTEMER
Hvis du ikke har store nok systemer til at det føles økonomisk forsvarlig med regelmessige oljeanalyser, er mitt råd å sørge for at du regelmessig kontrollerer statusen selv, ved å se og lukte på oljen. Husk å sjekke filtrene. Hvis du har store systemer med mange små komponenter, som for eksempel enkeltstående gir, kan du begrense antall analyser ved å velge ut én enhet som du analyserer regelmessig for å danne deg en oppfatning av passende skiftintervall for alle enhetene i systemet.

VERDT Å TENKE PÅ VED PRØVETAKING
Det er viktig å være konsekvent ved prøvetaking, faktisk like viktig som å ta kontinuerlige prøver. Er oljenivået normalt? Har oljen sirkulert ordentlig? Er temperaturen slik den pleier? Hvis du tar prøver fra ulike steder eller på ulike tidspunkter, kommer du til å få ulike resultater. Og ettersom fordelen med regelmessige oljeanalyser er å kunne foreta sammenligninger over tid, må du alltid følge nøyaktig samme rutine. Du må også være bevisst på at det er svært lett å forurense prøven under selve prøvetakingen.

  • Ta oljeprøven fra samme sted og på samme måte hver gang. Oljeprøven skal være representativ for systemet, gjerne fra trykksiden i en hovedledning.
  • Oljen skal (om mulig) ha normal driftstemperatur.
  • Oljenivået i systemet skal være normalt.
  • Prøvetakingsstedet skal være rent. Ved først å tømme ut en liten mengde olje, kan du rense selve tappekranen.
  • Hvis du må bruke sugepumpe: sug fra midten, aldri fra bunnen av oljevolumet.
  • Fyll først prøveflasken med olje og tøm den. Deretter fyller du prøveflasken på nytt og lukker den slik at den kan sendes til analyse.

VIL DU VITE MER OM OLJEANALYSER?
Kontakt oss gjerne hvis du ønsker hjelp med oljeanalyser, eller hvis du ønsker å vite mer om hva oljeanalyser kan innebære for deg og/eller for å få hjelp til å peke ut hvilke enheter det kan være verdt å ta prøve av.

Les mer om oljeanalyser.


Dette kan også interessere deg

Fire tommelfingerregler om smøring – snarveien til å spare penger!

»Mange bekker små«, pleier man å si. Det stemmer også når det gjelder vedlikeholdskostnader. For når det gjøres mange små forbedringer i smørevedlikeholdet samtidig, kan det gi store besparelser. Listen over smarte tiltak kan bli lang, men den behøver ikke å bli innviklet av den grunn. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler som gjør alt sammen enklere.

Les mer

Tips for mer effektiv skjærevæskehåndtering

Det finnes en mengde fordeler med å effektivisere håndteringen av skjærevæsker. Det er snakk om alt fra færre ikke-planlagte driftsstopp til lengre levetid på verktøy og maskiner. Hvis du følger disse tipsene, øker sjansene betydelig når det gjelder å holde produksjonen på et høyt og jevnt nivå.

Les mer

Ønsker du å motta neste blogginnlegg direkte på epost?

Annenhver måned publiserer vi nye blogginnlegg med tips & råd for mer effektiv smøring. Abonner nå, så får du våre nye blogginnlegg rett i innboksen!

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00