Hopp til innholdet

Klimakompensasjon – en måte å kjøpe seg fri på?

Det er ikke noe nytt at vi kan bruke klimakompensasjon for å redusere klimapåvirkningen vår, og de fleste har støtt på spørsmålet i en eller annen sammenheng. I den siste tiden har det blitt stilt stadig flere spørsmål ved hvor godt metoden egentlig fungerer. Er det en måte å kjøpe seg fri på? Personlig synes jeg at vi alle skal være takknemlige over at effekten av klimakompensasjon blir undersøkt. Det burde være i alles interesse at satsingene faktisk gjør nytte. Slik tenker vi. 

FØRST KORT OM KLIMAKOMPENSASJON
Ideen med klimakompensasjon er at bedrifter, organisasjoner og privatpersoner frivillig bidrar økonomisk til prosjekter som fanger opp klimagasser, i samme utstrekning som vi selv forårsaker utslipp av disse gassene. 

Kompensasjon kan også innebære at vi bidrar til å hindre at utslipp skjer i utgangspunktet, f.eks. ved å erstatte et kullkraftverk med en fornybar energikilde. Prosjekter som ellers ikke hadde vært økonomisk gjennomførbare, får dermed støtte og mulighet til å bli realisert, og vi kan bidra til en bærekraftig utvikling på steder hvor det ellers sannsynligvis hadde tatt lengre tid. 

Ettersom klimaspørsmålet er globalt, der det er summen av miljøpåvirkningen som er interessant, spiller det egentlig ingen rolle hvor i verden utslippene skjer eller hvor i verden utslipp hindres eller bindes. Alle er i samme båt. Med andre ord behøver ikke bindingen av klimagasser skje i egen virksomhet for at det skal gi et positivt bidrag i kampen mot klimaendringene.

SLIK JOBBER VI
Fra og med i år vil FUCHS kompensere for utslipp som vi per i dag ikke har klart å unngå i produksjonsprosessen. Dette er en global satsing, så det kommer til å gjelde for samtlige produksjonsenheter i konsernet. 

Vi kommer primært til å satse på prosjekter som omfatter fornybare energikilder, og da kun prosjekter som er akkreditert, noe som betyr at de er godkjent og overvåkes i henhold til internasjonale sertifiseringsstandarder, f.eks. Gold Standard. For å forsikre oss om at prosjektene vi satser på har reell effekt, benytter vi oss av uavhengige kontrollorganer for å verifisere og kontrollere samtlige prosjekter. 

For oss er det viktig at klimakompensasjon ikke handler om å "kjøpe seg fri". Å jobbe kontinuerlig for å redusere våre egne utslipp skal alltid være førsteprioritet, og klimakompensasjon skal betraktes som en måte å redusere klimaavtrykket på, mens vi jobber for å minimere vår egen påvirkning. Ved at vi suksessivt reduserer selskapets CO2-avtrykk, er tanken at vi på sikt ikke skal behøve å kompensere i samme utstrekning. 

SIKTE MOT HELT CO2-NØYTRALE PRODUKTER
I FUCHS har vi jobbet målrettet med klimaspørsmål på globalt nivå siden 2010, da vi lanserte vår satsing på bærekraft. Siden da er konsernets CO2-utslipp fra energiforbruk per tonn produsert smøremiddel redusert med ca. 30 %. Dette er selvsagt positivt, samtidig som vet at reisen bare akkurat har begynt, og at vi har en lang vei å gå. På lang sikt har vi som mål å kunne tilby kundene våre helt CO2-nøytrale produkter, ikke bare CO2-nøytralt produserte produkter som i dag. For å komme dit må vi løse store utfordringer sammen med leverandørene våre, men det føles fantastisk å vite at det er dette som er målet. 

NYTT PRODUKSJONSANLEGG MED STORT FOKUS PÅ BÆREKRAFT
Her i Norden tar vi et stort skritt i riktig retning for å redusere klimapåvirkningen med byggingen av det nye produksjonsanlegget utenfor Stockholm, som skal settes i drift i august. Det vil gi oss helt nye forutsetninger for å redusere klimapåvirkningen i produksjonsfasen.

Bygget skal blant annet romme et eget ferdigvarelager, noe som gjør at transport mellom produksjon og mellomlager forsvinner. Prosesser og ressurser blir effektivisert. Hele anlegget vil bli drevet av fossilfri energi, der strømdrevne kjeler for oppvarming og kjøling av prosessen går på garantert grønn elektrisitet, ifølge en egen avtale med Vattenfall. Oppvarming og kjøling av selve bygget gjøres med bergvarme/bergkjøling, og det gjøres også klart for solcellepaneler.

ET TIPS PÅ VEIEN
Hvis jeg skulle velge ut ett råd som skal fremheves når det gjelder spørsmålet om klimakompensasjon, blir konklusjonen at vi må se på kompensasjonstiltak som et supplement til vårt eget arbeid for bærekraft. FUCHS prøver å tenke i denne rekkefølgen: eliminere, redusere og til slutt kompensere. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du se her


Dette kan også interessere deg

Smør riktig og spar energi

Energieffektivisering er en selvfølge i mange selskaper – og i noen tilfeller et krav fra myndighetene. I dette arbeidet kan smartere smøring utgjøre en stor forskjell. Riktige produkter og rutiner sparer energi, men sikrer også den tekniske ytelsen i maskinparken.

Les blogginnlegg

Avfall – ingrediens i fremtidens smøremidler

Avfall kan være nøkkelen til smartere produksjon og lavere miljøbelastning. Noen typer avfall gjør det nemlig mulig å finne nye veier i produksjonen av smøremidler – nye veier som kan spare både penger og miljø.

Les artikkelen

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00