Hopp til innholdet

Med bærekraft i sikte!

Økologisk bærekraft er et viktig tema for Fuchs, og vi har jobbet målrettet med klimaspørsmålet siden 2010. Fra og med 1. januar 2020 har kunder over hele verden fått smøremidler som er produsert i CO2-nøytrale prosesser i et CO2-nøytralt selskap – og reisen har bare så vidt begynt ...

Det langsiktige målet er at vi skal kunne tilby helt CO2-nøytrale produkter, ikke «bare» CO2-nøytralt produserte produkter som i dag. Dette krever imidlertid strategier som omfatter hele verdikjeden: fra leverandørene til sluttkundenes bruk av produktene. Noen faktorer som virker inn, er råvarenes innflytelse på miljøet, smøremiddelfabrikkenes prosesser, leveransene av ferdige smøremidler til kundene, hvordan smøremidlene brukes og hvordan man kasserer brukte produkter.

STØTTE TIL KLIMAVERNPROSJEKTER
Selv om klimabevisstheten har økt kraftig de senere årene og vi jobber hardt for å redusere klimaavtrykket, finnes det fremdeles utslipp som vi per i dag ikke har klart å unngå. Derfor investerer vi også i utvalgte og sertifiserte klimavernprosjekter. Men klimakompensering må aldri handle om å «kjøpe seg fri», og vi jobber hele tiden med å øke både andelen av fornybar energi og energieffektiviteten, slik at vi kan redusere de klimakompenserende investeringene.

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON
Det første vi ser på når det gjelder bærekraft, er selvsagt vår egen produksjon, siden det er der vi kan gjøre direkte endringer. Vi jobber for å begrense energi- og vannforbruket, installerer og/eller gjør klart for solceller på taket og jobber for å kunne samle opp regnvann i nye anlegg. I Tyskland bruker vi høytemperert kondens fra et produksjonsanlegg til å varme opp tilstøtende anlegg, noe som reduserer CO2-avtrykket med 18 tonn hvert år.

Siden 2010 har vi redusert CO2-utslippene med 30 %, men det er selvsagt mulig å gjøre mer. Det nye produksjonsanlegget utenfor Stockholm, som i sin helhet drives av fossilfri energi, er et stort skritt i riktig retning for å redusere klimapåvirkningen. Dette gir oss nye forutsetninger for å redusere klimapåvirkningen i produksjonen – med alt fra effektiviserte prosesser til eget ferdigvarelager i bygget, slik at vi unngår transport mellom produksjon og mellomlager.

BÆREKRAFTIGE INNKJØP STÅR HØYT OPPE PÅ AGENDAEN
For at vi skal kunne tilby helt bærekraftige produkter, må selvsagt også alle basisvarer vi kjøper inn, være bærekraftige – når alt kommer til alt står råvaren for 90 % av CO2-avtrykket i et ferdig smøremiddelprodukt.

Dette er den vanskeligste delen av arbeidet, ettersom det ligger utenfor vår egen virksomhet, men det er avgjørende å finne regionale fornybare og biologisk nedbrytbare alternativer til fossile råvarer. Derfor er vi opptatt av å ha et tett samarbeid med leverandørene våre. Takket være posisjonen som verdens største uavhengige produsent av smøremidler har vi unike muligheter til faktisk å påvirke hele verdikjeden.

Fuchs produserer allerede biologisk nedbrytbare smøremidler. Et eksempel er produktserien PLANTO. Men det er stort rom for å gjøre mer, og derfor deltar vi også i en rekke forskningsprosjekter på bærekraft. Flere av disse viser lovende resultater.

BRUKSFASEN EN NØKKEL
Hvis man ser på hele livssyklusen til produktene våre, er bruksfasen en nøkkel. Derfor er det viktig at vi også jobber tett sammen med kundene våre, slik at vi vet hva de trenger for å redusere sitt eget avtrykk, og slik at de får en mulighet til å vite hvilke produkter som er best egnet og hvordan produktene våre fungerer optimalt i deres miljø. Vi forsker og utvikler gjerne nye produkter i nært samarbeid med kundene våre, to eksempler er RENOLIN CLEAN og PLANTOHYD ES.

Vi forsker hele tiden videre for å utvikle nye produkter og sørge for at smøremidlene våre gir økt effektivitet i drivenhetene. E-motorolje til elbiler, som ikke bare smører girkassen, men som også kjøler e-maskiner og kraftelektronikk, er bare ett eksempel. Annen pågående forskning handler om å finne lokale alternativer til tropisk palmeolje og å bruke gjenvunnet matfett som fortykningsmiddel i smøremidlene våre.

Ved å bidra til å redusere kundenes klimaavtrykk, er vi samtidig med på å redusere vårt eget. Smøremidlenes grunnleggende oppgave er å motvirke friksjon, slitasje og korrosjon, noe som betyr at smøremidler bidrar til bærekraft på en naturlig måte. Både økonomisk og økologisk.

Ta gjerne kontakt hvis du har egne ideer til samarbeidsprosjekter!


Dette kan også interessere deg

Elbiler – ny teknologi krever ny smøring

Elbilmarkedet setter nye rekorder. Det tegner om kartet i kjøretøybransjen, men påvirker også smøremiddelprodusenter og andre leverandører til bilindustrien. Les mer om en bransje i endring, der både tekniske løsninger og synet på bevegelighet blir utfordret.

Les mer

Avfall – ingrediens i fremtidens smøremidler

Avfall kan være nøkkelen til smartere produksjon og lavere miljøbelastning. Noen typer avfall gjør det nemlig mulig å finne nye veier i produksjonen av smøremidler – nye veier som kan spare både penger og miljø.

Les mer

Ønsker du å motta neste blogginnlegg direkte på epost?

Annenhver måned publiserer vi nye blogginnlegg med tips & råd for mer effektiv smøring. Abonner nå, så får du våre nye blogginnlegg rett i innboksen!

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00