Hopp til innholdet

Smørerne – spesialister med stort potensial

De er spesialister, men potensialet deres blir ikke alltid lagt merke til. Jeg tenker på smørerne, som er nøkkelpersoner i alt forebyggende vedlikehold. Riktig støtte kan løfte innsatsen deres og gi viktige resultater – færre tekniske problemer og havarier.

Jeg har lenge jobbet med vedlikeholds spørsmål i industrien og besøker hvert år en mengde bedrifter i ulike bransjer. Noe som har slått meg er hvordan bedriftene ser på smørerne, altså på dem som tar seg av den praktiske smøringen i hverdagen. De spiller en nøkkelrolle for at det tekniske fungerer og at produksjonen går som den skal.

SATS PÅ SMØRERNE
Noen ganger kan det virke som om bedriftene ikke alltid ser potensialet i denne gruppen.  Potensialet henger sammen med det forebyggende vedlikeholdet, som for meg står og faller med to grunnleggende faktorer – rent og pent, samt nettopp smøring. Hvis disse tingene ikke er på plass, er det knapt nok mulig å jobbe med forebyggende vedlikehold på en god måte. Det er liksom ikke noe poeng i å holde på med termografi, vibrasjonsmålinger og inspeksjoner hvis smøringen er dårlig. Derfor vil jeg med noen tips oppmuntre selskapene til å satse på smørerne. Det gir resultater! Ikke minst i form av færre tekniske problemer og havarier. 

GI KUNNSKAP
Mitt første tips er å sikre at smørerne har tilstrekkelig kunnskap. Noen ganger utføres arbeidet rutinemessig, man har kanskje arvet rutinene av forgjengerne på jobben og aldri spurt om noe kan gjøres bedre eller annerledes. Da gjelder det å sørge for at alle involverte vet hvordan og hvorfor smøringen utføres. Dermed blir det også viktig at denne informasjonen er dokumentert hos bedriften, opprettholdes og fornyes i takt med de endringene som skjer.

Bygg også inn en regelmessighet i kompetanseutviklingen, slik at kunnskapene friskes opp med jevne mellomrom. Send smørerne på kurs hos et spesialistforetak eller få hjelp av smøremiddelleverandøren, som kan levere skreddersydd opplæring. Et annet alternativ kan være å samarbeide med et stort selskap. SKF har for eksempel kurs om smøring av lager.

GJØR DEM SETT
Glem heller ikke oppmerksomheten i hverdagen. Lytt til smørerne, la dem være med og påvirke. Det kan for eksempel gjøres ved at de har en selvsagt plass i vedlikeholdsorganisasjonen, altså er med på vedlikeholds- og teknologimøter og bidrar med sine synspunkter. I enkelte organisasjoner går noen ganger det meste av informasjonen ovenfra og ned. Her er muligheten til å øke flyten nedenfra og opp – og dette i et spørsmål som påvirker selskapets produktivitet. Samtidig sender det signal om at smøring er en viktig funksjon.

MENER DU TRIBOLOGENE?
Helt til slutt vil jeg komme med et positivt eksempel fra et sagbruk som vi som produsent og leverandør av smøremidler samarbeider med. Her har de gitt smøringen høyere status, løftet smørerne inn i vedlikeholdsorganisasjonen og adresserer dermed vedlikeholds spørsmålene på en mer heldekkende måte. Tilbakemeldingene fungerer veldig bra, samtidig som kompetanseutviklingen har en selvskreven plass på agendaen.

Sist, men ikke minst, har de døpt om smørerne. De kalles tribologer. Den som kommer i skade for å kalle dem smørere blir umiddelbart korrigert – "du mener vel tribologene våre"? Dette er en arbeidsmåte jeg liker. Så det er ingenting å lure på – sats på smørerne, unnskyld – tribologene!  


Dette kan også interessere deg

Tips som sikrer smørevedlikeholdet

Her er noen tips som gir orden og system i smørevedlikeholdet. Dette reduserer risikoen for driftsforstyrrelser og ikke-planlagte stopp og er dessuten en forutsetning for et fungerende forebyggende vedlikehold.

Les blogginnlegg

Ti råd som gir mangedobbelt tilbake

Oppbevar og bruk smøremidlene på riktig måte. Her er det utrolig mye å hente. Som hjelp på veien bidrar jeg her med noen konkrete råd. Disse ti rådene kan gi mangedobbelt tilbake, ettersom hele smøremiddelhåndteringen blir raskere, sikrere og smartere.

Les blogginnlegg

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00