Hopp til innholdet

Viktigheten av å eliminere kilder til kontaminering innen næringsmiddelproduksjon

Dagens produsenter av næringsmidler blir pålagt en rekke utfordringer, regler og krav fra myndigheter og marked.

Eksempler på krav som må oppfylles, er blant annet GMP (Good Manufacturing Practice) og å følge de sju trinnene i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Produsentene må også håndtere og sikre innholdsfortegnelse og merking, ivareta dyrenes velferd under oppdrett og slakting. De må følge miljøregler, fokusere på sporbarhet og bærekraft gjennom hele produksjonsprosessen, inkludert håndtering og transport mm. Dessuten må de tilpasse tilbudet til markedets endrede etterspørsel etter funksjonell mat og plantebasert kost. Men fremfor alt må de oppfylle kravene til næringsmiddelsikkerhet for å minimere risikoen for negativ helsepåvirkning for forbrukeren. Det kan både bli kostbart og ha negativ innvirkning på varemerket hvis man blir tvunget til å tilbakekalle produkter pga. utbrudd av salmonella, listeria, campylobacter eller at produktene inneholder tungmetaller, rester av plantevernmidler eller MOAH.

Hva er MOAH?

Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) består av et bredt spekter av kjemiske forbindelser som hovedsakelig oppstår ved destillering og raffinering av råolje. De kategoriseres i to hovedgrupper som kalles MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) og MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).

Ifølge den siste vurderingen fra ekspertene i EFSA (European Food Safety Authority) fra september 2023 utgjør MOSH ingen risiko for folkehelsen ved de nåværende eksponeringsnivåene gjennom næringsmidler. Det ble imidlertid fastslått at en type MOAH kan inneholde gentoksiske stoffer som kan skade cellenes DNA og være kreftfremkallende. For slike stoffer er det ikke mulig å fastslå et sikkert nivå. EFSA har derfor anbefalt flere undersøkelser for å utrede disse risikoene videre, samt studere mulige langsiktige effekter av MOSH på menneskers helse. 

Ifølge EFSA kommer befolkningens største eksponering for både MOSH og MOAH hovedsakelig fra næringsmidler som sjokolade, vegetabilske oljer, barnemat og kornbaserte produkter.

I mai 2022 publiserte EU-kommisjonens PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Foods and Feed) anbefalte grenseverdier for MOAH. De er ikke juridisk bindende, men det er krav om at næringsmiddelprodukter skal stoppes eller tilbakekalles når innholdet ligger på eller over disse grenseverdiene:

  • 0,5 mg/kg for tørre næringsmidler med lavt innhold av fett/olje (≤ 4 % fett/olje) 
  • 1 mg/kg for næringsmidler med høyere innhold av fett/olje (> 4 % fett/olje, ≤50% fett/olje) 
  • 2 mg/kg for fett-/oljeprodukter eller næringsmidler >50% fat/oil

Hvor kommer MOAH fra, og hvordan kan risikoen for kontaminering elimineres?

EFSA undersøkte i 2012 hvordan ris kontamineres av MOSH og MOAH og hvor dette kommer fra. Her vises prosentandelen av prøvene som ble undersøkt, og som viste innhold av MOH, og kilden til kontamineringen.

Source: EFSA Journal 2012:10(6):2074

Siden da har det skjedd en hel del forandringer på alle trinn for å identifisere og redusere kontaminering i alle produksjonsprosesser og i ledd for fremstilling av ulike næringsmidler.

  • Kan omkringliggende miljø forårsake kontaminering? Minimer risikoen for lekkasje av smøremidler fra maskiner som brukes ved innhøsting, maskinell behandling av råvarer, uforbrent drivstoff, rester fra dekk, veiasfalt osv.
  • Finnes det en potensiell risiko for kontaminering fra gjenvunnet papir og kartong eller trykkfarger som er prosessert med mineralolje? Undersøk plast, aluminiumsfolie og vokslag som kommer i direkte kontakt med næringsmidler.
  • Vurder tilsetningsstoffer eller prosesshjelpemidler som kan inneholde uraffinert mineralolje.
  • Bytt til næringsmiddelgodkjente smøremidler i produksjonsmaskiner for fremstilling av næringsmidler og emballasje, fremfor alt for å redusere risiko ved en eventuell lekkasje.

Som global leverandør av næringsmiddelgodkjente smøremidler ser vi at det er ekstremt viktig å samarbeide tett med kundene våre for å identifisere disse kritiske kontrollpunktene innen produksjon og håndtering. En måte å redusere eller eliminere risikoen for kontaminering på, er ganske enkelt å velge produkter som ikke inneholder MOAH. Et slikt alternativ er vårt heldekkende produktsortiment av næringsmiddelgodkjente smøremidler, CASSIDA. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å bruke korrekte og godkjente produkter på riktig sted.


Dette kan også interessere deg

Husk å tenke på hele kjeden – fra ingrediens til pakkebord

Ved næringsmiddelproduksjon er det absolutt nødvendig å ivareta forbrukerens sikkerhet, og det er derfor naturlig at det blir stilt svært strenge krav til smøremidlene som brukes. Også i andre bransjer, som legemidler og kosmetikk, stilles det særskilte krav til spesialsmøremidler. Da er det avgjørende at man tenker på hele prosessen, fra ingrediens til pakkebord.

Les mer

Omfattende tester sørger for optimalt ølskum

Ja, det er faktisk sant! Så nerdete er vi, når vi utvikler smøremidler for ølbransjen. Ved ølproduksjon er det alltid en liten risiko for at små mengder smøremiddel kommer over i ølet, som for eksempel ved forsegling av bokser, eller ved omrøreren dersom girkassen er plassert over ølkaret. Selv om det dreier seg om ytterst små mengder, er det derfor vesentlig at man alltid bruker smøremidler som er godkjent for kontakt med næringsmidler når man produserer øl.

Les mer

Ønsker du å motta neste blogginnlegg direkte på epost?

Annenhver måned publiserer vi nye blogginnlegg med tips & råd for mer effektiv smøring. Abonner nå, så får du våre nye blogginnlegg rett i innboksen!

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00