Do treści

Kuźnictwo

Kucie metali żelaznych (na zimno i na gorąco) | Spęczanie rur (rury bez szwu) | Kucie metali nieżelaznych (aluminium, mosiądz, tytan, nadstopy, miedź)

Przemysł kuźniczy obejmuje szeroki zakres różnych zastosowań, a każde z nich posiada wysoki poziom specjalnych wymagań dotyczących niezbędnych środków smarujących. Produkty marki LUBRODAL firmy FUCHS LUBRITECH obejmują wszystkie uznane zastosowania w zakresie kucia i procesów pokrewnych, począwszy od produktów odkamieniających, przez powłoki wstępne na bazie grafitu do kucia na gorąco, po różnego rodzaju smarowanie urządzeń, np. do kucia na półgorąco lub gorąco, do kucia precyzyjnego lub szybkiego, do reduktorów i walcarek, produkcji rur bezszwowych itd.

Max execution time: 240