Do treści

SOK

Różne zastosowania w fabrykach prefabrykatów oraz w budownictwie i inżynierii cywilnej wymagają zastosowania naszych środków rozdzielających do betonu marki SOK. Linia SOK obejmuje produkty na bazie oleju mineralnego, a także zrównoważone produkty na bazie olejów i emulsji roślinnych.

Max execution time: 240