Do treści


Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych.

FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji celów biznesowych: realizacji umów, zamówień, wykonywania zobowiązań prawnych. Na każdym etapie współpracy z wszystkimi kontrahentami pragniemy zapewnić bezpieczeństwo danych i dokonujemy wszelkich starań, aby realizowane były wszystkie prawa osób, których dane przetwarzamy.

Wobec wszystkich osób współpracujących z FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. mamy obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące naszych kontrahentów oraz kandydatów do pracy w naszej firmie:


Oświadczenie o ochronie danych osobowych

W celu przekazania użytkownikom kompletnych informacji związanych z danymi, jakie są zbierane na naszej stronie internetowej, poniżej zamieszczamy Oświadczenie o ochronie danych, które zawiera szczegóły związane z tym zagadnieniem.

 

Witamy na stronie internetowej FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

Jest nam bardzo miło, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i stronami internetowymi. Ochrona i bezpieczeństwo danych podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony są dla nas niezwykle ważne, dlatego chcielibyśmy skorzystać z okazji i poinformować użytkowników o dotyczących Was danych osobowych, które przechwytujemy podczas wizyty na naszej stronie internetowej i celów, do których są wykorzystywane. Prosimy zatem o poświęcenie czasu i zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ponieważ zmiany obowiązującego prawa lub naszych wewnętrznych procedur mogą wymagać modyfikacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych, prosimy o regularne zapoznawanie się z jego treścią. Oświadczenie o ochronie danych można przeglądać, zapisywać lub drukować w dowolnym momencie, klikając opcję „Oświadczenie o ochronie danych”.

§ 1 Administrator danych i zakres stosowania

Administrator danych, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych, to:

FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

ul. Kujawska 102

44-101 Gliwice

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy stron opublikowanych w Internecie przez FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., które można przeglądać w domenie www.fuchs.com/pl, a także we wszystkich poddomenach (zwanych dalej „naszą stroną internetową”).

 

§ 2 Weryfikacja danych osobowych

Wszelkiego rodzaju zapytania związane z weryfikacją, aktualizacją, usunięciem danych przetwarzanych przez FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. należy kierować pisemnie na adres firmy lub osobiście:

FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o. o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice

 

§ 3 Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe są definiowane jako wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują na przykład informacje, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub inne identyfikatory internetowe zachowane podczas przeglądania strony www.fuchs.com/pl i wszystkich jej podstron. Informacje, które nie pozwalają nam (lub pozwalają jedynie przy nieproporcjonalnym nakładzie pracy) na połączenie danych z danym użytkownikiem jako osobą (np. poprzez anonimizację informacji), nie są uważane za dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, uzyskiwanie dostępu, wykorzystywanie, zapisywanie lub przekazywanie danych osobowych) musi zawsze mieć podstawę prawną lub może być realizowane po uzyskaniu zgody użytkownika. Przetworzone dane osobowe są usuwane natychmiast po spełnieniu celu przetwarzania i nie ma obowiązku spełnienia ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia rejestrów.

Poniżej znajdują się informacje na temat konkretnych procesów, zakresu i celu przetwarzania danych, podstawy prawnej przetwarzania oraz czasu przechowywania danych w przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe, aby umożliwić dostarczenie niektórych usług.

 

§ 4 Indywidualne procesy związane z przetwarzaniem danych

1. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej

 • Rodzaj i zakres przetwarzania danych
  Kiedy wchodzisz na naszą stronę i korzystasz z niej, przechwytujemy dane, które przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer. Te dane są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika.
  Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są nam potrzebne do celów technicznych, aby móc pokazać naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Dane te są również analizowane wyłącznie do celów statystycznych. Są to:
  - Adres IP komputera źródłowego
  - Data i godzina dostępu
  - Nazwa i adres przeglądanych plików
  - Adresy stron, z których zrealizowano dostęp do naszej strony
  - Przeglądane podstrony naszej strony internetowej
  - Użyta przeglądarka i, w uzasadnionych przypadkach, system operacyjny użytkownika komputera oraz nazwa dostawcy usługi dostępu do Internetu
  - Status dostępu (kod statusu http)
 • Podstawa prawna
  Podstawę prawną przetwarzania danych, o której mowa powyżej, określa art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, jest konieczne w celu dostarczenia strony internetowej, a zatem niezbędne do uzasadnionych celów realizowanych przez naszą firmę.
 • Czas przechowywania danych 
  Pliki dziennika utworzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej będą przechowywane przez 14 dni, a następnie będą usuwane. Przechwytywanie danych i ich przechowywanie w plikach dziennika jest wymagane do działania stron internetowych i zapewnienia stabilności i jakości tej usługi. Rozszerzone i/lub dłuższe przechowywanie danych może mieć zastosowanie w indywidualnych przypadkach, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.

 

2. Rejestracja w strefie logowania

 • Rodzaj i zakres przetwarzania danych 
  W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszych produktach i usługach, dla wybranych kontrahentów FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. istnieje możliwość uzyskania dostępu do strefy logowania na stronie internetowej. Dane osobowe zbierane w celu utworzenia konta przechowywane są na naszym serwerze internetowym. Dane są przechowywane w bazie danych MySQL, a Twój adres e-mail jest umieszczony w naszych plikach dziennika. Do zapisywania danych korzystamy z usług hostingowych zewnętrznej firmy.
  W procesie rejestracji zapisujemy następujące informacje:
  - Imię i nazwisko
  - Nazwa spółki
  - Adres spółki
  - Adres e-mail
  - Nr telefonu
  Po zakończeniu procesu rejestracji otwieramy dla wybranych użytkowników konta, z których mogą korzystać przy pomocy hasła dostępu.
 • Podstawa prawna
  Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO stanowi podstawę prawną przechwytywania i przetwarzania Twoich danych. Przetwarzanie danych służy ustaleniu (wstępnej) relacji na podstawie zapytań składanych przez danego użytkownika.
 • Czas przechowywania danych
  Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego będą przechowywane do celów utrzymania konta do czasu, gdy użytkownik poleci nam usunięcie danych i powiązanego z nimi konta. Możesz wyrejestrować się w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres wskazany w stopce w strefie logowania. Podane dane osobowe zostaną następnie usunięte. 

3. Opcje kontaktu na naszej stronie internetowej

 • Rodzaj i zakres przetwarzania danych
  Każdy użytkownik naszej witryny może wysyłać swoje zapytania lub wiadomości na owe adresy e-mail. Nasz centralny punkt informacyjny i odpowiednie działy specjalistyczne - Dział Obsługi Klienta, Dział Techniczny, Marketing, Dział Sprzedaży, HR, Laboratorium, Dział Jakości i Ochrony Środowiska- będą przetwarzać zapytania / wiadomości w oparciu o formularz kontaktowy, z którego skorzystałeś, e-mailem. Gromadzone przez nas dane są ograniczone do adresu e-mail z konta e-mailowego używanego przez użytkownika do nawiązania z nami kontaktu, wraz z wszelkimi danymi osobowymi przekazanymi nam w kontekście zapytania / wiadomości.
 • Podstawa prawna 
  Gromadzenie danych jest dozwolone na podstawie art. 6 (1) (f) RODO, gdyż istnieje wspólny interes pomiędzy Tobą, a naszą firmą w nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się, a także uzasadniony interes naszej firmy w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych, aby móc odpowiedzieć na twoje zapytanie / wiadomość.
 • Czas przechowywania danych
  Okres, przez który wyżej wymienione dane będą przechowywane, zależy od powodu nawiązania kontaktu. Twoje dane będą rutynowo usuwane po wygaśnięciu przyczyny nawiązania komunikacji oraz w momencie w którym przechowywanie danych nie jest dłużej niezbędne (np. po rozpatrzeniu / odpowiedzi na zapytanie / wiadomość).

 

4. Formularz subskrypcji CleverReach

 • Rodzaj i zakres przetwarzania danych
  Za pomocą tego formularza możesz zarejestrować się, aby otrzymywać Magazyn FUCHS, który jest regularnie publikowany. Aby się zarejestrować, prosimy o podanie imienia oraz adresu e-mail, na który następnie wysyłamy nasze biuletyny. Klikając, twoje dane są przekazywane z przeglądarki na nasz serwer internetowy. Twoje dane są następnie przekazywane do „CleverReach”, naszego partnera do dystrybucji biuletynu, za pośrednictwem interfejsu. Po kliknięciu przycisku „Zapisz się” otrzymasz najpierw wiadomość e-mail zawierającą link potwierdzający zainteresowanie otrzymywaniem biuletynów (podwójna akceptacja). Następnie możesz korzystać ze wszystkich funkcji usług biuletynu.
   
 • Podstawa prawna
  Podstawą przetwarzania danych osobowych określonych w formularzu jest zgoda udzielona przez użytkownika w ramach procesu rejestracji (podwójnej akceptacji) w celu otrzymywania biuletynów, zgodnie z art. 6 (1) lit. a) RODO.
   
 • Czas przechowywania danych
  Możesz anulować subskrypcję biuletynu w dowolnym momencie, co wpłynie na przyszłe transakcje, klikając link „Wypisz się”, który można znaleźć w każdym biuletynie. Następnie zaprzestaniemy wysyłania biuletynów.

5. Google Ads

Używamy technologii „Google Ads”, w szczególności jej funkcji śledzenia konwersji. Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji zostanie zapisany na Twoim komputerze. Pliki cookie są ważne przez 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli odwiedzasz niektóre strony w naszej witrynie internetowej, zanim plik cookie się wyczerpie, zarówno Google, jak i my możemy zidentyfikować, że kliknąłeś na określoną reklamę i zostałeś przeniesiony na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.

Dane zbierane za pomocą plików cookie do konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla tych klientów Ads, którzy korzystają z narzędzia śledzenia konwersji. Klienci dowiadują się o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie, a następnie zostali przeniesieni na stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz je zatrzymać, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, np. ogólnie używając opcji blokowania plików cookie. Możesz także dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie tylko z adresu internetowego „googleadservices.com”.

Mamy uzasadniony interes w działaniach związanych z przetwarzaniem danych opisanych powyżej oraz celach tych działań. Art. 6 (1) (f) RODO stanowi do tego podstawę prawną.

 

§ 5 Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym tylko w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik udzielił na to swojej wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić.
 • Jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO udostępnianie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. i nie ma podstaw do założenia, że użytkownik ma nadrzędne prawo do tego, aby jego dane nie były udostępniane osobie trzeciej, wymagającej ochrony.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO udostępnianie danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw i nie ma podstaw, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędne prawo do tego, aby jego dane nie były udostępniane osobie trzeciej, wymagającej ochrony.

 

§ 6 Używanie plików cookie

 • Rodzaj i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nas podczas przeglądania naszych stron internetowych do przeglądarki urządzenia użytkownika i tam przechowywane. Niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie mogą być oferowane, dopóki nie zostaną umieszczone niektóre niezbędne pod względem technicznym pliki cookie. Inne pliki cookie pozwalają nam przeprowadzać szereg różnych analiz.
  Za pomocą plików cookie możemy między innymi sprawić, aby nasze usługi internetowe stały się bardziej przyjazne dla użytkownika i skuteczniejsze, na przykład poprzez możliwość korzystania z naszej strony internetowej lub określania preferowanych ustawień (np. kraj i język). Tam, gdzie osoby trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, zbierają informacje bezpośrednio przez przeglądarkę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Nie mogą uruchamiać programów i nie zawierają wirusów.
  Pliki cookie, których używamy, nazywają się „sesyjne pliki cookie” i należą do podkategorii tymczasowych plików cookie. Ten rodzaj pliku cookie umożliwia przechwycenie identyfikatora sesji. Dzięki temu różne zapytania z przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji, co pozwala nam rozpoznać urządzenie końcowe podczas następnej wizyty na naszych stronach internetowych. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony (stron). Użytkownik może oczywiście odwiedzić naszą stronę internetową bez umieszczania przez nas plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczeń w świadczeniu naszych usług.
   
 • Pliki cookie innych firm

  Filmy YouTube 
  Używamy dostawcy YouTube do umieszczania filmów. Filmy zostały umieszczone w trybie zwiększonej prywatności. Jednak, podobnie jak większość witryn, YouTube używa plików cookie do zbierania informacji o odwiedzających witrynę. YouTube używa tego do rejestrowania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy łatwości obsługi dla użytkownika. Powoduje to również połączenie z siecią Google DoubleClick. Uruchamianie wideo może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.
   
 • Podstawa prawna
  W oparciu o zamierzony cel opisany powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie w wyniku jednego z naszych powiadomień na stronie internetowej („banner plików cookie”), zgodność z prawem ich stosowania również wynika z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
 • Czas przechowywania danych
  Jak tylko dane przekazane nam za pośrednictwem plików cookie nie są już potrzebne do celów opisanych powyżej, zostaną usunięte. Rozszerzone i/lub dłuższe przechowywanie danych może mieć zastosowanie w indywidualnych przypadkach, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.
 • Konfigurowanie ustawień przeglądarki
  Większość przeglądarek jest fabrycznie ustawiona tak, aby akceptować pliki cookie. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała tylko niektóre pliki cookie lub w ogóle ich nie akceptowała. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że po wyłączeniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, aby usuwać pliki cookie, które są już zapisane w przeglądarce. Ponadto użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała go przed zapisaniem plików cookie. Ponieważ funkcjonalność różnych przeglądarek może się różnić, należy skorzystać z menu pomocy konkretnej przeglądarki, aby zobaczyć opcje konfiguracji.
  Jeśli użytkownik chce uzyskać wyczerpujące informacje na temat wszystkich przypadków, w których osoby trzecie uzyskują dostęp do przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie specjalnie opracowanej wtyczki.
   

§ 7 Narzędzia do śledzenia i analizy – Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi do śledzenia i analizy, aby zapewnić ciągłą optymalizację jej projektu i jej zgodność z oczekiwaniami użytkowników. Korzystanie z narzędzi do śledzenia pozwala nam również na tworzenie statystyk na temat korzystania z naszej strony przez odwiedzających i dalszego rozwoju naszej oferty internetowej w oparciu o te spostrzeżenia. Wdrożenie opisanych poniżej narzędzi śledzenia i analizy jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO i zgodnie z przestawionymi interesami. Zamierzony cel przetwarzania i przetwarzane dane można wywnioskować z opisu przedstawionych poniżej narzędzi do śledzenia i analizy.

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” – pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizowanie korzystania z strony internetowej.

Informacje zebrane z tych plików cookie, na przykład czas, miejsce i częstotliwość korzystania z strony internetowej, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Klasyczne wykorzystanie Google Analytics nie wyklucza przechwytywania innych danych osobowych poza adresem IP przez pliki cookie Google Analytics. W celu zapewnienia jak największej ochrony prywatności, firma FUCHS niezależnie anonimizuje adresy IP osób odwiedzających jej strony internetowe. Skrócenie adresów IP zapewnia, że nie można ustanowić żadnego połączenia z osobą odwiedzającą stronę internetową.

Pragniemy poinformować, że Google może udostępniać zebrane dan osobom trzecim, o ile jest to przewidziane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Informacje zebrane z plików cookie są wykorzystywane przez firmę Google, działającą na rzecz operatora strony internetowej, w celu analizy korzystania z strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia dalszych usług operatorowi strony internetowej, które są powiązane z korzystaniem z strony internetowej i Internetu.

Informacje zebrane z plików cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na stronie internetowej aktywowano usługę anonimizacji adresów IP, co powoduje skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jak wspomniano powyżej, firma FUCHS już wdrożyła skrócenie adresu IP, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Informacje są wykorzystywane przez firmę Google, działającą na rzecz operatora strony internetowej, w celu analizy korzystania przez użytkowników z strony, sporządzania raportów dotyczących ich aktywności na stronie internetowej i świadczenia dalszych usług operatorowi strony internetowej, które są powiązane z korzystaniem z strony internetowej i Internetu.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu danych w plikach cookie, aktywując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takiej sytuacji jednak zostanie poinformowany, że może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownicy mogą również wyłączyć przechwytywanie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną poprzez poniższy link. Obecny adres linku to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ta wtyczka zapobiega przekazywaniu do Google Analytics informacji o wizycie użytkownika na stronie internetowej. Ta wtyczka nie uniemożliwia przeprowadzania analiz przez inne podmioty.

Jeśli na używanym urządzeniu brakuje dodatku umożliwiającego zgłoszenie sprzeciwu wobec korzystania z Google Analytics, alternatywnie możesz skorzystać z linku przedstawionego poniżej. Kliknięcie tego linku gwarantuje, że rezygnacja z plików cookie uniemożliwi dalszą aktywność usługi Google Analytics. Plik cookie umożliwiający rezygnację jest wykorzystywany wyłącznie w tym celu i nie wymaga dalszego przetwarzania danych.

Dezaktywuj Google Analytics teraz.

 

§ 8 Hiperłącza

Na naszej stronie internetowej znajdują się tak zwane hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. Po aktywowaniu tych hiperłączy, użytkownik zostanie przeniesiony z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innych dostawców. Jest to widoczne, między innymi, po zmianie adresu URL. Firma FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. nie ma wpływu na zawartość lub wygląd stron internetowych innych dostawców. Zrozumiałe jest zatem, że zapewnienia zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie mają zastosowania do stron internetowych dostawców. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem traktowania danych osobowych przez te organizacje, bezpośrednio odwiedzając ich strony internetowe.

 

§ 9 Prawa osób, których dane dotyczą

Rozporządzenie RODO zapewnia użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą, następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Art. 15 RODO zapewnia możliwość żądania udzielenia dostępu do danych osobowych użytkownika, które przetwarzamy. Użytkownik może w szczególności żądać następujących informacji: cele, dla których przetwarzamy jego dane osobowe; kategorie danych osobowych; kategorie odbiorców, którym dane zostały lub będą przedstawione; zaplanowany czas przechowywania danych; istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania; istnienie prawa do złożenia skargi; źródło danych na jego temat, jeśli nie zostały przez nas zebrane; czy dane mają być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych; oraz czy dane są wybierane na podstawie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego lub profilowania, z odpowiednimi informacjami na temat szczegółów tego procesu, w stosownych przypadkach.
 • Art. 16 RODO zapewnia możliwość żądania natychmiastowego poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych użytkownika, które przechowujemy.
 • Art. 17 RODO przewiduje domaganie się usunięcia danych osobowych przez nas przechowywanych, pod warunkiem, że ich przetwarzanie nie jest wymagane do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z przyczyn związanych z interesem publicznym lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Art. 18 RODO przewiduje żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zakwestionowania dokładności danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie wymagamy już danych, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, ponieważ potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik jest również ma prawa określone w art. 18 RODO, jeśli sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO.
 • Art. 20 RODO zapewnia, że użytkownik może żądać otrzymania w postaci ustrukturyzowanej, aktualnej i możliwej do odczytu maszynowego danych osobowych, które nam przekazał. Użytkownik może również zażądać, aby je przekazać innemu administratorowi danych.
 • Art. 7 (3) RODO przewiduje wycofanie zgody udzielonej nam w dowolnym czasie. Konsekwencją tego zapisu jest to, że nie możemy w przyszłości przetwarzać danych osobowych w oparciu o tę zgodę.
 • Art. 77 RODO daje użytkownikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe organu nadzorczego właściwego dla naszej firmy to:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§ 10 Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w powiązaniu z art. 21 RODO, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, jeżeli istnieją do tego podstawy w oparciu o jego konkretną sytuację lub jego sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego użytkownik ma ogólne prawo wniesienia sprzeciwu, które musimy zaakceptować bez potrzeby stwierdzania zaistnienia konkretnej sytuacji.

 

§ 11 Bezpieczeństwo danych i środki tworzenia kopii zapasowych

Zobowiązujemy się chronić prywatność użytkownika i traktować jego dane osobowe z zachowaniem najwyższej poufności. Aby uniknąć manipulacji, utraty lub niewłaściwego wykorzystywania przechowywanych przez nas danych osobowych, przyjęliśmy rozbudowane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są rutynowo sprawdzane i aktualizowane zgodnie z postępem technologii. Obejmują one wykorzystanie uznanych metod szyfrowania (SSL lub TLS).
 Musimy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i wyżej wymienione środki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, które wykraczają poza nasz zakres odpowiedzialności. W szczególności istnieje możliwość odczytania niezaszyfrowanych danych, np. wysłanych w wiadomości e-mail, przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego technicznego wpływu. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona dostarczonych mu danych przed niewłaściwym użyciem, poprzez szyfrowanie lub za pomocą innej metody.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres podany w §1.

FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. 

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00