Do treści


FUCHS już dziś bada problemy jutra

Wymagania techniczne i prawne dla środków smarnych, takie jak przepisy REACH, stają się coraz bardziej restrykcyjne. Prowadzi to do rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości środki smarne o znacznej specjalizacji produktowej i indywidualizacji.

Nowe materiały o wysokich parametrach technologicznych, takie jak tworzywa sztuczne, materiały powlekane lub stopy tytanu i aluminium, które są wykorzystywane w sektorze lotniczym i inżynierii medycznej, wymagają innowacyjnych płynów obróbkowych o nowych właściwościach. W dziedzinie motoryzacji, coraz bardziej wydajne silniki stanowią coraz większe obciążenie dla przekładni i stawiają coraz wyższe wymagania stosowanym olejom. Główne wyzwania w sektorze – lekka konstrukcja, oszczędność paliwa i wzrost wydajności silników elektrycznych – wymagają innowacyjnych płynów i smarów.

Znaczenie społecznie i środowiskowo istotnych zagadnień, takich jak zmiany klimatyczne czy niedobór zasobów, wymaga nowego podejścia w ramach łańcucha wartości dodanej. Słowa kluczowe to redukcja emisji CO2, efektywność energetyczna, redukcja zużycia paliwa, zasoby odnawialne oraz recykling. FUCHS na co dzień stawia czoła tym wyzwaniom.


FUCHS prowadzi intensywne badania wraz z licznymi partnerami

Projekt „Pegasus“ Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii to wspólny projekt badawczy, który rozpoczął się w 2009 roku i ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w układzie napędowym pojazdów pasażerskich (silnik, skrzynia biegów, łożyska). Dziesięć firm i instytucji przeprowadza badania rozwiązań materiałowych i dotyczących środków smarnych, które wpływają na oszczędność zużycia paliwa.

Ropa naftowa to ograniczony zasób. W związku z tym zamienniki ropy wymagane są również w branży środków smarnych. Odnawialne surowce obejmują oleje roślinne, na przykład olej rzepakowy. Dyskusje na temat używania produktów spożywczych, takich jak oleje roślinne, do zastosowań technicznych doprowadziły do poszukiwania alternatywnych surowców, które nie nadają się do produkcji żywności lub paszy. Firma FUCHS uczestniczy w tym celu w interdyscyplinarnej inicjatywie ”Advanced Biomass Value” niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Projekt ten skupia się na opracowaniu zintegrowanego łańcucha odzyskiwania do przetwarzania trzeciej generacji alg i biomasy z drożdży. Celem tej inicjatywy jest produkcja paliw lotniczych, smarów funkcjonalnych i nowych materiałów budowlanych. Lipidy zawarte w pewnych typach alg mogą być stosowane do wytwarzania wysokiej klasy środków smarnych.

W ramach inicjatywy badawczej BMBF „Zero Carbon Footprint“ rozważany jest recykling bogatych w węgiel strumieni odpadów do produkcji biomasy funkcjonalnej. Projekt ma na celu generowanie materiałów odzyskiwanych z odpadów. Słowem kluczowym jest waste-to-value (stosunek odpadów do wartości). Węgiel zawarty w ściekach przemysłowych, osadach ściekowych i spalinach ma być przekształcany w wartościowe środki do produkcji przemysłowej za pomocą mikroorganizmów wykorzystujących odpady jako podłoża. Firma FUCHS skupia swoje badania naukowe na funkcjonalnych olejach bazowych i dodatkach. Poprzez modyfikację enzymatyczną dąży się do uzyskania złożonych cząsteczek do zastosowania jako płyny bazowe i dodatki.

Stowarzyszenie badań BMBF „Technofunctional Proteins“ skupia się na badaniach zależności struktura-funkcja białek roślinnych, które nie nadają się do produkcji żywności i paszy. Projekt poświęcony jest zastosowaniu zmodyfikowanych białek jako dodatków w zakresie wytwarzania smarów. Białka tego rodzaju mogą być uzyskiwane z odpadów rolnych.

Mobilność elektryczna również wymaga środków smarnych. Zwiększone wykorzystanie silników elektrycznych do napędzania indywidualnych środków transportu i ich dalszy rozwój stawiają nowe wymagania w zakresie środków smarnych. Nawet jeśli nie są wykorzystywane konwencjonalne oleje silnikowe, pojazdy elektryczne, a w szczególności te o wysokiej gęstości mocy, wciąż wymagają zarówno smarowania (dla łożysk tocznych i przekładni), jak i chłodzenia. Z tego względu napędy elektryczne w samochodach wymagają nowego podejścia, nie tylko jako próby spełnienia specyficznych wymagań, ale również do poprawy całego systemu przy użyciu nowych rozwiązań. Firma FUCHS zajmuje się tym zagadnieniem w ramach unijnego projektu zatytułowanego „Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)“. Koordynatorem projektu jest Robert BOSCH GmbH, a firma FUCHS jest partnerem w zakresie środków smarnych.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00