Do treści

REACH - Ważne informacje dla klientów

Brak danych = brak obrotu

Najważniejszym celem programu REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) jest zwiększenie ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego przed ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi. Równocześnie, intencją wprowadzenia systemu jest zwiększenie konkurencyjności w krajach Unii Europejskiej. 

FUCHS w pełni popiera cele REACH i jesteśmy aktywnie zaangażowani we wdrażanie w życie regulacji prawnych, które ich dotyczą. Współpracując bardzo blisko z naszymi dostawcami zapewniliśmy sobie, iż wszystkie substancje stosowane w naszych produktach zostały wstępnie zarejestrowane przed 1 grudnia 2008 r.

Został już osiągnięty pierwszy kamień milowy w realizacji programu REACH: produkty FUCHS nadal będą dostępne na ryku w tej samej jakości. Będziemy podejmować wszelkie konieczne działania, aby zarejestrować nasze substancje oraz substancje w surowcach. Dlatego też będziemy pozyskiwać od naszych klientów dokładne informacje dotyczące użytkowania i stosowania naszych produktów. Pozyskane dane będziemy następnie przekazywać naszym partnerom w łańcuchu dostaw.

Staramy się zapewnić naszym produktom zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz  jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialność za zdrowie ludzi, bezpieczeństwo pracy oraz środowisko.

Kontakt

+48 32 40 12 276

FOPL_reach@fuchs.com 

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00