Do treści


Specyfikacje i dopuszczenia

Specyfikacje

Producenci środków smarnych do określania podstawowych parametrów olejów stosują się do norm opracowanych przez międzynarodowe organizacje.

Lepkość oleju silnikowego opisana jest w klasyfikacji SAE (SAE=Society of Automotive Engineers).

Przykład:
Olej silnikowy SAE 0W-30 – pierwsza liczba informuje o klasie lepkości w niskich temperaturach (od W jak winter czyli zima). Im niższa jest wartość tej cyfry, tym lepiej dany olej silnikowy zachowuje się w niskich temperaturach, tzn. odpowiednio szybko dociera do ważnych węzłów tarcia w silniku. Druga liczba informuje o lepkości oleju w wysokich temperaturach, czyli w temperaturach w jakich olej pracuje w rozgrzanym silniku.

Silniki benzynowe oraz niektóre silniki Diesla w samochodach osobowych oraz tzw. lekkich pojazdach użytkowych:

A3/B3
Nieaktualna, w przypadku konieczności doboru środka smarnego prosimy o kontakt.

A3/B4
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych, przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych przebiegach między wymianami, do samochodów osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla. Może być stosowana, gdy wymagana jest norma ACEA A3/B3.

A5/B5
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych, przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych przebiegach między wymianami, do samochodów osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla. Ze względu na obniżoną lepkość HTHS oleju w granicach 2.9 – 3.5 mPa*s, ten rodzaj oleju nie jest odpowiedni do niektórych silników – w razie wątpliwości, możliwość zastosowania należy sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu.

ACEA A7/B7 
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych, przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych przebiegach między wymianami, do samochodów osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla, o obniżonej lepkości HTHS w granicach 2.9 – 3.5 mPa*s. W porównaniu do olejów kategorii ACEA A5/B5 zapewnia dodatkową ochronę przeciw zużyciu i LSPI w turbodoładowanych silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, jak również ochronę przed powstawaniem osadów w turbosprężarkach nowoczesnych silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Ten rodzaj oleju może być nieodpowiedni dla niektórych silników - w razie wątpliwości, możliwość zastosowania należy sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu.

Silniki Diesla z zaawansowanymi systemami oczyszczania spalin w samochodach osobowych oraz tzw. lekkich pojazdach użytkowych:

C1
Nieaktualna, w przypadku konieczności doboru środka smarnego prosimy o kontakt.

C2
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych o obniżonej zawartości SAPS, dla zapewniania kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Posiada obniżoną lepkość HTHS oleju w granicach 2.9 – 3.5 mPa*s.

C3
Opisuje wymagania dla olejów silnikowych o obniżonej zawartości SAPS, dla zapewniania kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Minimalna lepkość HTHS tej klasy oleju to 3.5 mPa*s.

C4
Opisuje wymagania dla olejów silnikowych o niskiej zawartości SAPS, dla zapewniania kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi i Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Minimalna lepkość HTHS tej klasy oleju to 3.5 mPa*s.

C5
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych poprawiających paliwooszczędność, o obniżonej zawartości SAPS, dla zapewniania kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w samochodach osobowych i lekkich dostawczych, w silnikach benzynowych i Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zaprojektowanymi i zaaprobowanymi przez OEM do olejów o lepkości HTHS min. 2.6 mPa*s.

C6
Norma opisująca wymagania dla olejów silnikowych poprawiających paliwooszczędność, o obniżonej zawartości SAPS, dla zapewniania kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczonych do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w samochodach osobowych i lekkich dostawczych, w silnikach benzynowych i Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zaprojektowanymi i zaaprobowanymi przez OEM do olejów o lepkości HTHS min. 2.6 mPa*s. W porównaniu do olejów kategorii ACEA C5 zapewnia dodatkową ochronę przeciw zużyciu i LSPI w turbodoładowanych silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, jak również ochronę przed powstawaniem osadów w turbosprężarkach nowoczesnych silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Silniki wysokoprężne w pojazdach użytkowych

E4
Opisuje wymagania dla oleju silnikowego przeznaczonego do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I-V. Zapewnia doskonałą czystość tłoków, ochronę przeciw zużyciu, rozpraszanie sadzy i stabilne smarowanie. Może być stosowany przy znacząco wydłużonych przebiegach między wymianami oleju zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu. Nadaje się do silników bez filtrów cząstek stałych, do niektórych silników z systemami EGR i SCR. Jednakże zalecenia producentów mogą się różnić, dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić rekomendacje w instrukcji obsługi.

E6
Norma określająca parametry olejów do pojazdów użytkowych, wyposażonych w systemy oczyszczania spalin takie jak np. DPF, EGR. Wprowadzona w 2004 roku. Norma ta dotyczy olejów niskopopiołowych „Low SAPS” (oznacza to niski poziom, SAPS – czyli SA tzn. popiołu siarczanowego, P tzn. fosforu, S tzn. siarki). Ogólny poziom ochrony silnika jest zbliżony do wymagań normy ACEA E4.

E7
Opisuje wymagania dla oleju silnikowego przeznaczonego do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I-V. Zapewnia doskonałą czystość tłoków, ochronę przeciw zużyciu, rozpraszanie sadzy i stabilne smarowanie, a także ochronę przed polerowanie gładzi silnika. Może być stosowany przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu. Do stosowania w silnikach bez filtrów cząstek stałych oraz do większości silników z systemami EGR i SCR. Jednakże zalecenia producentów mogą się różnić, dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić rekomendacje w instrukcji obsługi.

E8
Norma opisująca wymagania dla oleju silnikowego przeznaczonego do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I-VI. Zapewnia doskonałą czystość tłoków, ochronę przeciw zużyciu, rozpraszanie sadzy i stabilne smarowanie. Jest rekomendowany do stosowania przy wydłużonych interwałach między wymianami oleju zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu. Może być stosowany w silnikach wyposażonych w systemy EGR, z lub bez filtrów cząstek stałych i z systemami SCR. Oleje spełniające normę E8 są mocno rekomendowane do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i w kombinacji z paliwem o niskiej zawartości siarki. Jednakże zalecenia producentów mogą się różnić, dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić rekomendacje w instrukcji obsługi. Od 1 maja 2024 roku zastąpi normę E6.

E9
Opisuje wymagania dla oleju silnikowego przeznaczonego do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I-VI. Zapewnia doskonałą czystość tłoków, ochronę przeciw zużyciu, rozpraszanie sadzy i stabilne smarowanie. Jest rekomendowany do stosowania przy wydłużonych interwałach między wymianami oleju zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu. Może być stosowany w większości silnikach wyposażonych w systemy EGR, z lub bez filtrów cząstek stałych i w większości silników z systemami SCR. Oleje spełniające normę E9 są mocno rekomendowane do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i w kombinacji z paliwem o niskiej zawartości siarki. Jednakże zalecenia producentów mogą się różnić, dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić rekomendacje w instrukcji obsługi.

E11
Norma opisująca wymagania dla oleju silnikowego przeznaczonego do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I-VI. Zapewnia jeszcze lepszą czystość tłoków, ochronę przeciw zużyciu, rozpraszanie sadzy i stabilne smarowanie niż norma E9. Jest rekomendowany do stosowania przy wydłużonych interwałach między wymianami oleju zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu. Może być stosowany w większości silnikach wyposażonych w systemy EGR, z lub bez filtrów cząstek stałych i w większości silników z systemami SCR. Oleje spełniające normę E11 są mocno rekomendowane do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i w kombinacji z paliwem o niskiej zawartości siarki. Jednakże zalecenia producentów mogą się różnić, dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić rekomendacje w instrukcji obsługi. Od 1 maja 2024 roku zastąpi normę E9.

Klasyfikacja API (API = American Petroleum Institute) dostarcza informacji o wymaganiach i kryteriach jakościowych, które spełnia dany olej silnikowy. Klasyfikacje olejów do silników benzynowych mają pierwszą literę S, natomiast do silników wysokoprężnych C. Aktualne najwyższe klasyfikacje API dla silników benzynowych to SP, a dla silników wysokoprężnych CK-4/FA-4.


Silniki benzynowe

W przypadku silników benzynowych najnowsza kategoria API obejmuje właściwości eksploatacyjne każdej wcześniejszej specyfikacji i może być stosowana do serwisowania starszych silników, w których zalecane były oleje wcześniejszych norm.

API SJ
Do silników z 2001 roku lub starszych.

API SL
Do silników z 2004 roku lub starszych.

API SM
Do silników z 2010 roku lub starszych.

API SN
Do silników z 2020 roku lub starszych.

API SP
Najnowsza, wprowadzona w maju 2020 roku norma stworzona w celu zapewniania ochrony przeciw LSPI (Low-speed pre-ignition, tzn. przedwczesny zapłon przy niskich prędkościach), ochrony przeciw zużyciu łańcucha rozrządu, zapobieganiu tworzenia się osadów na tłokach i w turbosprężarkach oraz bardzie rygorystycznej kontroli nad osadami i lakami.

API SP RC
Często występuje w połączeniu z ILSAC GF-6A, łącząc wydajność API SP z ulepszoną paliwooszczędnością, ochroną systemów oczyszczania spalin i ochrona silników pracujących na paliwie zawierającym etanol do E85.


Silniki wysokoprężne

API CH-4
Wprowadzona w 1998 roku. Oleje przeznaczone do stosowania w silnikach zasilanych olejem napędowym z zawartością siarki do 0,5% wagowo. Zastąpiła CG-4.

API CI-4
Wprowadzona w 2002 roku. Spełniająca standardy emisji spalin wprowadzone  w 2002 roku. Oleje CI-4 opracowane są w celu utrzymania trwałości silnika, gdzie zastosowano system recyrkulacji spalin (EGR) i przeznaczone są do stosowania w silnikach zasilanych olejem napędowym z zawartością siarki do 0,5% wagowo.

API CJ-4
Wprowadzona w 2006 roku w celu spełnienia standardów emisji spalin w pojazdach drogowych. Obowiązująca od 2007 roku. Do stosowania w silnikach zasilanych olejem napędowym z zawartością siarki do 500 ppm (0,05% wagowo). Oleje CJ-4 są zgodne z najnowszymi standardami emisji spalin.

API CK-4
Określa wymagania dla olejów przeznaczone do stosowania w czterosuwowych silnikach Diesla zaprojektowanych tak, aby spełniały normy emisji spalin dla pojazdów drogowych i niedrogowych Tier 4 z roku modelowego 2017, a także dla starszych silników wysokoprężnych. Oleje te zostały opracowane do użytku we wszystkich zastosowaniach z paliwami o zawartości siarki do 500 ppm (0,05% wagowo). Jednak stosowanie tego typu oleju z paliwem o zawartości siarki większej niż 15 ppm (0,0015% wagowo) może mieć wpływ na trwałość układu oczyszczania spalin i/lub okresy między wymianami oleju. Są szczególnie skuteczne w utrzymywaniu trwałości systemów oczyszczania spalin, w którym stosowane są filtry cząstek stałych i inne zaawansowane układy. Oleje API CK-4 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia zwiększonej ochrony przed utlenianiem oleju, utratą lepkości spowodowaną ścinaniem i napowietrzaniem oleju, a także ochrony przed zatruwaniem katalizatorów, blokowaniem filtra cząstek stałych, zużyciem silnika, osadami tłokowymi, pogorszeniem właściwości w niskich i wysokich temperaturach oraz wzrostem lepkości związanym z sadzą. Oleje API CK-4 przewyższają kryteria wydajności API CJ-4, CI-4 z CI-4 PLUS, CI-4 i CH-4 i mogą skutecznie smarować silniki wymagające tych kategorii serwisowych API. W przypadku stosowania oleju CK-4 z paliwem o zawartości siarki wyższej niż 15 ppm, należy skonsultować się z producentem silnika w celu uzyskania zaleceń dotyczących okresów między wymianami oleju..

API FA-4

Norma wprowadzona razem z API CK-4, spełniająca te same kryteria, ale o obniżonej lepkości HTHS (2.9 – 3.2 mPa*s) w celu zapewnienia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie jest kompatybilna wstecz poprzednimi normami API CH-4, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4 i CK-4. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu czy tego typu olej może być użyty. Norma API CK-4 nie jest rekomendowana, gdy używane jest paliwo o zawartości siarki większej niż 15 ppm.

 

Dopuszczenia producentów pojazdów

Producenci pojazdów, oprócz ogólnoświatowych norm jakościowych i lepkościowej, stosują często własne zakładowe normy jakościowe. I tak np. Mercedes, MAN czy Volkswagen opracowały własne, odrębne normy, którymi należy kierować się przy doborze olejów do samochodów.

BMW Spezialöl
Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy przed 1998, lub silników Diesla.

BMW Longlife-98
Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy - od roku 1998

BMW Longlife-01
Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy - od września 2001.

BMW Longlife-01 FE
Oleje silnikowe dla określonych silników benzynowych, rok budowy od 2001.

BMW Longlife-04
Oleje silnikowe dla określonych silników, rok budowy od 2004.

BMW Longlife 12 FE
Olej o podobnych parametrach do Longlife 04, ale o niższej lepkości HTHS wpływającej na niższe zużycie paliwa. Do silników od roku 2013 stosować zgodnie z dopuszczeniami.

BMW Longlife 14 FE+
Oleje do silników benzynowych BMW N20 oraz Bx8 od roku 2014, o niskiej lepkości HTHS, wpływającej na znacznie niższe zużycie paliwa

WSS-M2C 912-A1
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi i silnikami Diesla, poza 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) i 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 913-A
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi i silnikami Diesla, poza 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) i 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 913-B
Oleje silnikowe do silników 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 917-A
Oleje silnikowe do silników Diesla 1,9 TDI (Ford Galaxy).

WSS-M2C 948-B
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi 1.0 i 1.6 EcoBoost. Kompatybilne wstecz z możliwością stosowania w silnikach benzynowych (z wyjątkiem Ka 2009 (08/2008-) 2,5L Duratec-ST (V15) oraz Focus RS z silnikiem 2.5L Duratec-RS (V15)).

WSS-M2C 913-D
Oleje silnikowe do wszystkich silników wysokoprężnych. Specjalnie przygotowane do silników 2,2L-I-Duratorq-TDCi (stosowanych w Ford Transit 2012.75 (04/2012-) lub w Ranger). Niezalecane do silników wysokoprężnych 1.9 w Ka 2009 (08/2008-), Galaxy 1995 (02/1995-03/2000), Galaxy 2000.75 (04/2000-02/2006). Wdrożono w 2011 roku.

MB 228.1
Oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu do doładowanych silników Diesla.

MB 228.3
Oleje silnikowe SHPD do wysoko-doładowanych silników Diesla, wydłużony okres wymiany oleju do 45 000 km.

MB 228.31
Norma określająca właściwości oleju silnikowego wysokiej jakości, do pojazdów Mercedes Benz ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi zawartości popiołu siarczanowego, siarki oraz fosforu, do stosowania w silnikach z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF).

MB 228.5
Oleje silnikowe UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) do wysoko-doładowanych silników Diesla, wydłużone okresy wymiany oleju w Light Duty do 45 000 km. W klasie Heavy Duty możliwy jest okres wymiany oleju do 160 000 km (wg wskazań Service-Intervall).

MB 228.51
Norma określająca właściwości oleju silnikowego najwyższej jakości, do pojazdów Mercedes Benz ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi zawartości popiołu siarczanowego, siarki oraz fosforu, do stosowania w silnikach z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF).

MB 229.1
Oleje silnikowe do samochodów osobowych (silniki benzynowe i Diesla). Podwyższone wymagania w stosunku do ACEA A2-96/A3-96 i B2-96/B3-96.

MB 229.3
Oleje silnikowe do samochodów osobowych.

MB 229.31
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z filtrem cząstek stałych (silniki Diesla).

MB 229.5
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z wydłużonymi okresami wymiany olejów (20 000 km), obniżona emisja substancji szkodliwych.

MB 229.51
Norma określająca właściwości niskopopiołowego oleju silnikowego najwyższej jakości do pojazdów Mercedes Benz z systemami oczyszczania spalin (np. filtrami DPF) oraz z wydłużonymi przebiegami między wymianami oleju. Zapewnia wyższą oszczędność oleju niż MB 229.5.

MB 229.52
Norma określająca właściwości niskopopiołowego oleju silnikowego najwyższej jakości do pojazdów Mercedes Benz z silnikami Blue Tec, do stosowania w silnikach z systemami oczyszczania spalin SCR (AdBlue) o wyższej odporności na utlenianie oraz kompatybilnością z biopaliwami. Zapewnia redukcję zużycia paliwa pow. 1% w porównaniu z MB 229.31 i 229.51 oraz pozwala na wydłużone przebiegi między wymianami oleju.

MB 229.6

Nowa specyfikacja MB 229.6 została specjalnie wdrożona dla silników benzynowych serii M270, M274 I M276, w celu dalszego poprawienia efektywności a celem finalnym jest minimalizacja zużycia paliwa.

  • Podstawa ACEA A5/B5
  • Klasy lepkości SAE 0W-30 lub 5W-30
  • Obniżona lepkość HTHS do > 2,9 mPa*s
  • Minimalna oszczędność paliwa 2,5% w teście M 111 FE

Specyfikacja MB 229.6 nie jest kompatybilna wstecz ze starszymi specyfikacjami. Jednakże w serwisowaniu wyżej wymienionych silników jest nadal możliwe stosowanie produktów posiadających dopuszczenie MB 229.5 takich jak oleje TITAN Supersyn LONGLIFE.

MB 229.71 
Obecnie ta specyfikacja jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w silniku wysokoprężnym OM654, z filtrem DPF który można spotkać na przykład w silnikach samochodów nowej E-Klasy, produkowanej od 2016r. po raz kolejny, celem jest wyższa wydajność a poprzez to rezultatem ma być obniżenie emisji CO2 

  • Podstawa ACEA C5 
  • Klasy lepkości SAE 0W-20 lub 5W-20 
  • Obniżona lepkość HTHS do > 2,6 mPa*s 
  • Minimalna oszczędność paliwa 3,0% w teście M 111 FE 

Specyfikacja MB 229.71 nie jest kompatybilna wstecz ze starszymi specyfikacjami. Jednakże w serwisowaniu wyżej wymienionych silników jest nadal możliwe stosowanie produktów posiadających dopuszczenie MB 229.51 lub MB 229.52 takich jak oleje TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 i TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30. 

GM-LL-A-025
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi, energooszczędne.

GM-LL-B-025
Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami Diesla, energooszczędne.

GM DEXOS 2
Oleje do wszystkich silników benzynowych i wysokoprężnych w Europie. Zastępuje wcześniejsze normy GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025.

PSA B71 2312
Norma oparta o wymagania ACEA C2, przy klasie lepkości SAE 0W-30, wraz z dodatkowymi testami odnośnie utleniania oraz osadów. Norma ma zastosowanie do samochodów spełniających Euro 6.

PSA B71 2290
Norma oparta o wymagania ACEA C2, przy klasie lepkości SAE 5W-30, wraz z dodatkowymi testami odnośnie utleniania oraz osadów. Norma ma zastosowanie do samochodów spełniających Euro 5.

PSA B71 2296
Norma oparta o wymagania ACEA A3/B4 lub A5/B5, wraz z dodatkowymi testami odnośnie utleniania oraz osadów.

Porsche A40
Norma przeznaczona dla olejów stosowanych w silnikach benzynowych, dotycząca klas lepkości SAE 0/5W-40/50. Wymagania oparte na ACEA A3/B4 wraz z testami dodatkowymi PORSCHE.

Porsche A30
Norma przeznaczona dla olejów stosowanych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Norma zawiera wymaganie dotyczące ograniczonej zawartości popiołu siarczanowego. Zwiększone wymagania dotyczące zużycia, zdolności czyszczących, zużycia paliwa niż dla normy Porsche A40.

RN0700
Norma oparta o wymagania ACEA A3/B4 wraz z testem „TOC Oxidation Test”. Nie do silników 2,2 dci FAP (G9T).

RN0710

Norma oparta o wymagania ACEA A3/B4, wraz z testem „TOC Oxidation Test”. Większa lepkość HTHS niż dla normy RN0700. Nie do Laguna III 1,5 dci after 2008 (silniki K9K bez DPF).

RN0720
Norma oparta o wymagania ACEA C4, wraz z testem „TOC Oxidation Test” oraz wymaganiami specjalnymi RENAULT. Znaczne ograniczenie popiołu siarczanowego, fosforu oraz siarki. Nie do 2,2 dci FAP (G9T Motor) Laguna III 1,5 dci przed 2008 (silniki K9K bez DPF).

VW 500 00
Oleje do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla. Wyłącznie oleje klasy SAE 0W-XX, 5W-XX i 10W-XX. Po 10/91 oleje XX>40 nie są już uwzględniane. Norma wycofana.

VW 501 01
Konwencjonalne oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla. Norma wycofana.

VW 502 00
Oleje do silników benzynowych pracujących w trudnych warunkach.

VW 503 00
Norma dla silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 30 000 km, 2 lata). Przewyższa wymagania 502 00 (HTHS 2,9 mPas).

VW 503 01
Norma dla olejów do doładowanych silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV, np. Audi S3, TT; HTHS>3,5 mPas).

VW 504 00
Oleje do silników benzynowych o wydłużonych przebiegach między wymianami. Zastępuje normy VW 503 00 and 503 01.

VW 505 00
Wielosezonowy olej silnikowy do silników Diesla z i bez turbodoładowania.

VW 505 01
Wielosezonowy olej silnikowy specjalnie dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami.

VW 506 00
Norma do silników Diesla z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 50 000 km, 2 lata, HTHS 2,9 mPas).

VW 506 01
Norma dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami z przedłużonym okresem między wymianami (WIV).

VW 507 00
Oleje do silników wysokoprężnych o wydłużonych przebiegach między wymianami, łącznie z silnikami Diesla z filtrami cząstek stałych. Kompatybilny wstecz do roku 2000. Nie stosować do silników V10 i R5 wyprodukowanych przed 2006.

VW 508 00 / 509 00

Oleje tzw. „VW Blue Oil” do najnowszych silników VW. Specyfikacja wymaga oleju o klasie lepkości SAE 0W-20, co zapewnia także niską lepkość HTHS, co najmniej 2,6 mPA*s. Celem wdrożenia specyfikacji jest osiągnięcie poziomu oszczędności paliwa rzędu 4%. Pierwsze silniki tej serii pojawiły się na rynku pod koniec 2015r., natomiast w 2016 rozpoczęto produkcję na dużą skalę. Ten olej silnikowy nie jest kompatybilny wstecz z wcześniejszymi specyfikacjami. VW 508 00 to specyfikacja dla olejów do silników benzynowych, VW 509 00 dot. silników Diesla.

Kontakt

+48 32 40 12 296

lech.lasek@fuchs.com 

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00