Do treści


Stopka

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice, Polska
telefon: +48 32 40 12 200
Faks: +48 32 40 12 255
e-mail: gliwice@fuchs.com​​​​​​​

NIP: 634-000-41-41
Regon: 0080661550

 

Uwaga

W celu uproszczenia tekstów na naszej stronie, zdarza nam się stosować rodzaj męski. Oczywistym jest, że w takich przypadkach myślimy zarówno o kobietach, jak i o mężczyznach.

Niniejszym udzielamy zgody na wykorzystanie, kopiowanie i rozpowszechnianie informacji opublikowanych przez FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. na stronie www pod warunkiem, że każda z kopii zawiera niniejszą notatkę dotyczącą praw autorskich w całości i że żadna z informacji nie będzie wykorzystana do celów komercyjnych, tylko ograniczona do celów informacyjnych w ramach organizacji, w której została wykorzystana.

Wszelkie informacje zamieszczone na niniejszym serwerze www zawierają przekaz wyraźnie w nich wskazany i nie zawierają żadnych oświadczeń, ani gwarancji, czy to wyraźnych, czy tez dorozumianych, w tym m. in. gwarancji jakości, gwarancji przydatności do określonego celu lub braku naruszeń. Wszelkie informacje publikowane przez FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. mogą zawierać drobne techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Możliwe jest, co jakis czas, wprowadzanie zmian przez FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w informacjach zawartych na niniejszej stronie.

Zdjęcia pochodzą z Shutterstock.com.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00