Do treści

CARBAFLO

Środki smarne CARBAFLO mają bardzo niski współczynnik tarcia, doskonałe właściwości ochrony przed zużyciem oraz wyjątkową wytrzymałość filmu smarnego. Są kompatybilne z konwencjonalnymi elastomerami i tworzywami sztucznymi, nie emulgują się w wodzie ani nie rozpuszczają się w paliwach lub konwencjonalnych rozpuszczalnikach. Są niepalne i nie ulegają utlenieniu. Idealne do użycia w trudnych warunkach otoczenia oraz w ekstremalnych temperaturach.

Max execution time: 240