Do treści

Usługi

Zapewnienie dochodowej produkcji w obliczu międzynarodowej konkurencji, a jednocześnie zachowanie opłacalności na przyszłość to wyzwania dla każdej firmy produkcyjnej. Niezbędne jest do tego ciągłe doskonalenie wszystkich procesów produkcyjnych. Środki smarne, czy to oleje przemysłowe i smary, czy płyny do obróbki metali, bezpośrednio i pośrednio odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu wydajności produkcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie procesów, firma FUCHS może zaoferować kompleksowe usługi w dziedzinie zarządzania gospodarką smarną (CPM), które obejmują całą drogę aż do przejęcia całego procesu zarządzania gospodarką smarną klienta.

CPM - outsourcing gospodarki smarowniczej

Outsourcing to ostatnimi czasy bardzo popularne słowo. FUCHS w Polsce jest liderem w dziedzinie outsourcingu gospodarki olejowo smarowej. FUCHS zarządza gospodarką smarowniczą oraz bierze pełną odpowiedzialność za właściwy przebieg procesów smarowania w 40 projektach na terenie całego kraju. Do naszych Klientów należą zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i z kapitałem zagranicznym, reprezentujące różne gałęzie przemysłu (samochodowy, lotniczy, mechaniczny, oponiarski, cementowy, chemiczny i papierniczy).

Oferowane przez FUCHS usługi polegają na kompleksowej obsłudze gospodarki smarowniczej w przedsiębiorstwach i mają na celu obniżenie kosztów utrzymania ruchu w tych zakładach. FUCHS współpracuje z klientami, którzy zdecydowali się wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów zarządzania, czyli przekazanie usług na zewnątrz firmy tzw. outsourcing. Zakres działań obejmuje samodzielne i odpowiedzialne kierowanie wydzielonym obszarem procesów - przy pełnej wiedzy i akceptacji zleceniodawcy - wchodzących w skład działań służb utrzymania ruchu. Należą do nich:

 • monitoring i pielęgnacja układów olejowych,
 • pełna obsługa systemów chłodzenia w procesach obróbki skrawaniem,
 • przeglądy szczelności układów smarowniczych,
 • logistyka środków smarowych, wkładów filtracyjnych, a także hydrauliki siłowej,
 • inne dodatkowe czynności zgodne z oczekiwaniami klienta.

Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie SUR FBD opracowane specjalnie w tym celu, opierające się na przygotowanej dla każdego klienta bazie danych, wspierające aktywne utrzymanie ruchu oraz dające między innymi możliwość generowania bardzo szczegółowych raportów za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Podstawowe korzyści ze zlecenia zarządzania gospodarką smarowniczą firmie FUCHS:

 • zyskanie odpowiedzialnego partnera czuwającego 24h na dobę nad powierzonymi mu zadaniami,
 • minimalizacja ryzyka przestojów w zakładzie, a tym samym zwiększenie efektywności.

Na dzień dzisiejszy w Polsce FUCHS obsługuje 40 klientów CPM, zatrudniając ponad 250 pracowników na terenie całego kraju.

Mobilny Serwis Olejowy

FUCHS wprowadził także na rynek innowacyjną usługę filtrowania emulsji obróbkowych. W skład zespołu poza specjalistycznym laboratorium na kołach wraz z mobilnymi urządzeniami (urządzenie czyszcząco – filtrujące WFC 550, separator oleju ODL – K 200 UVP, agregat filtrujący olej AD 6000-6, urządzenie do filtracji SISU) wchodzi dwóch wyspecjalizowanych inżynierów.

Korzyści biznesowe:

 • wydłużenie czasu pracy chłodziw obróbczych,
 • optymalizacja stosowania środków smarnych,
 • skrócenie postojów maszyn przeznaczonego na konserwację i serwisowanie,
 • mniejsza awaryjność.

Mobilny Serwis FUCHS jest do dyspozycji użytkowników, którzy nabywając chłodziwo otrzymują usługę w obszarze:

 • czyszczenie układu, zbiorników oraz urządzeń,
 • separacja olejów obcych,
 • analiza kontrolna chłodziw z pomiarami laboratoryjnymi,
 • wymiana lub uzupełnianie chłodziw,
 • monitorowanie systemów smarowania,
 • dezynfekcja instalacji,
 • filtracja.

Kontakt

CPM

+48 32 40 12 330
wojciech.dzieglo@fuchs.com

Mobilny Serwis Olejowy

+48 32 40 12 252
tadeusz.hladki@fuchs.com

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00