Do treści

Środki smarne dla przemysłu

Przemysłowe środki smarne odgrywają kluczową rolę zarówno w zakresie generowania, jaki i przenoszenia energii, zmniejszania lub przekazywania sił napędowych, generowania powietrza chłodzącego lub sprężonego, a także w zakresie obrabiania i w wielu innych obszarach produkcji. Wiele procesów do sprawnego funkcjonowania wymaga specjalnie opracowanych rozwiązań w zakresie środków smarnych. Pod uwagę należy wziąć szczególnie bezpieczeństwo, sprzęt, procesy i systemy. Smary przemysłowe FUCHS mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy produktywności i efektywności, a także do zmniejszenia zużycia energii, na przykład w układach hydraulicznych, przekładniach i wielu innych zastosowaniach.
Ponadto szybko biodegradowalne smary firmy FUCHS stanowią realną alternatywę dla środków smarnych na bazie węglowodorów.

Max execution time: 240